KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA – ISTRAŽIVANJE UTICAJA NA ORGANIZACIONE I PROJEKTNE PERFORMANSE

  • Jovanka Rakić
  • Slobodan Morača
Ključne reči: kancelarija za upravljanje projektima, PMO, projekat, program, portfolio, upravljanje projektima

Apstrakt

Rad se bavi procesom upravljanja projektima usklađenim sa organizacionim ciljevima na strateškom nivou i pozicioniranjem kancelarije za upravljanje projektima u organizaciji. Rad se može sagledati iz dva dela. Teorijski deo predstavlja osnove upravljanja projektima u kompanijama i potrebu uspostavljanja organizacione jedinice za centralizovano upravljanje projektima (PMO). Opisane su uloge, funkcije i modeli PMO, kao i uslovi za njeno uspešno funkcionisanje. Praktični deo sadrži studiju slučaja organizacije koja je nedavno implementirala kancelariju za upravljanje projektima. Ovaj rad daje određen uvid u načine utvrđivanja njene vrednosti.

Reference

[1] D. Grbovic, M. Avramovic, P. Radoševic, M. Opsenica, M. Đonovic, M. Božic, Upravljanje projektima i uloga biroa za upravljanje projektima i programima u telekomunikacionim kompanijama, Telekom Srbija a.d., 2014.
[2] G. I. Kendall, S. C. Rollins, Advanced Project Portfolio Management and the PMO, International Institute for Learning, Inc. and J. Ross Publishing, Inc., 2003.
[3] V. Todorovic, D. Nikolic, F. Kulic, O. Đuričic, M. Jovanovic, Uloga kancelarije za upravljanje projektima na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Republika Srbija, 2013.
[4] H. Steyn, J. van der Linde, The effect of a Project Management Office on project and organisational performance: A case study, Department of Engineering and Technology Management, Graduate School of Technology Management, University of Pretoria, Soutt Africa, 2016.
[5] Project Management Institute, ”Organizational Procet Management Maturity Model (OPM3) – Second Edition“, 2012.
[6] B. Hobbs, M. Aubry, A multi-phase research program investigating project management offices: The results of phase 1, Project Management Journal, 38 (1), pp. 74-86., 2007.
[7] M. Aubry, B. Hobbs, D. Thuillier, A new framework for understanding organizational project management through the PMO, International Journal of Project Management, 25 (4), pp. 328-336., 2007.
[8] M. L. Young, "Key steps to implement a project management office". [Online]. Available: https://www.projectsmart.co.uk/key-steps-to implement-a-project-management-office.php. [Accessed 09 2019].
Objavljeno
2020-04-25
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment