REDIZAJN BRUSILICE ZA SPOLJAŠNJE KRUŽNO BRUŠENJE

  • Uroš Rodić
  • Marin Gostimirović FTN, Novi Sad
Ključne reči: Industrijski dizajn, Brusilica, Vretenište tocila, Klizni ležaj

Apstrakt

U radu je prikazan redizajn vreteništa tocila sa kliznim uležištenjem, usvojeno rešenje i verfikacija izvedenog rešenja zajedno sa rezultatima ispitivanja. Predstavljen je problem određene brusilice u ekspoataciji i predlog rešavanja tog problema izmenom dizajna.

Reference

[1]. Sekulić M.: Proizvodni dizajn - skripta, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014.
[2]. Gostimirović M., Milikić D., Sekulić M.: Osnove tehnologuje obrade skidanjem materijala, Univerzitet u Novom Sadu, FTN izdavaštvo, Novi Sad, 2015.
[3]. Jovičić M.: Obrada brušenjem – identifikacija karakteristika stanja i optimizacija procesa, Mašinski fakultet, Beograd, 1990.
[4]. Zvanični katalog za klizne ležajeve firme SPIETH.
Objavljeno
2019-05-16
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo