PERFORMANSE PORESKOG SISTEMA ŠVAJCARSKE, FRANCUSKE I RUSIJE

  • Tamara Aranđelović
  • Veselin Perović
Ključne reči: Porezi, Performanse poreskih sistema, Poreska politika

Apstrakt

Porezi predstavljaju najznačajniji oblik javnih prihoda jedne države na osnovu kojih država prinudno uzima novčana sredstva od subjekata i sredstva prikupljena na ovaj način služe za zadovoljavanje finansijskih potreba države i ostvarivanje drugih ciljeva kao što su ekonomski, socijalni, kulturni, ekološki, obrazovnii sl. Istraživanje u ovom Master radu ima za svrhu prvenstveno da upozna a zatim i pokaže značaj javnih prihoda u vidu poreza, kroz performanse poreskih sistema. Istraživanje se zasniva na analizi performansi poreskih sistema tri države i to Švajcarske, Francuske i Rusije, kroz praktične primere vođenja poreske politike. Osnovni zadatak ovog rada jeste da se sa teoretskog aspekta sagleda značaj finansijskog stanja i ključnih indikatora zemalja u funkciji vođenja poreske politike.

Reference

[1] Goran B. Milošević (2005) Porez i izbegavanje poreza
[2] Hasiba Hrustić, Fiskalni federalizam u svetu i naša iskustva (2002)
[3] Publication-The Swiss Tax System, edition 2017
[4] www.taxrates.cc
[5] https://stats.oecd.org
[6] http://www.grandars.ru
[7] http://iupr.ru
Objavljeno
2020-04-19
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment