GREŠKE U RADU KAO POKAZATELJI ZADOVOLJSTVA POSLOM

  • Gorčin Stevović
Ključne reči: ljudi, psihologija, greške, menadžment, rad, zadovoljstvo

Apstrakt

Ovaj rad bavi se istraživanjem grešaka koje nastaju u radu kao i zadovoljstva poslom koje je prisutno kod zaposlenih kompanije Tehnika MB DOO u Srbobranu. Predmet rada su stavovi zaposlenh kompanije Tehnika MB DOO o različitim aspektima posla koji se tiču zadovoljstva i njihovo gledanje na učestalost pojave grešaka i rešavanje istih. Cilj istraživanja je utvrditi stepen pojave grešaka na radu, načine postupanja u situacijama kada one nastanu, prisutnost zadovoljstva zaposlenih, i na kraju povezanost samih grešaka sa zadovoljstvom na poslu. Rezultati istraživanja mogu da daju doprinos u poboljšanju zadovoljstva zaposlenih, ali i da pomognu kompaniji da u budućnosti bolje reaguje na greške koje nastanu.

Reference

[1] Šverko, B. (1991). Značenje rada u životu pojedinca: radne vrednosti, važnost rada i otuđenje. In Uvod u psihologiju. Bjelovar: Prosveta.
[2] Reason, J. (1990). Human Error. Cambridge: Cambridge University Press.
[3] Meister, D. (1971). Human factors: Theory and practice. New York: John Wiley & Sons.
[4] Rasmussen, J. (1983). Skills, rules, and knowledge; signals, signs, and symbols; and other distinctions in human performance models. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics.
[5] Reason, J. (1990). Human Error. Cambridge: Cambridge University Press.
[6] Wright, T. A. (2006). The emergence of job satisfaction in organizational behavior. In Journal of Management History. Bingley, West Yorkshire, England: Emerald Group Publishing.
Objavljeno
2020-04-19
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment