Predmet: Projektovanje softvera (06 - RI45)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Specifikacija i modeliranje softveradada

Predmeti kojima je preduslov predmet Projektovanje softvera

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Softverski obrasci i komponentedane
Poslovna informatikadane
Osposobljavanje studenata za efikasnu i efektivnu konstrukciju softvera. Ovladavanje znanjima i veštinama neophodnim za dizajn arhitekture, implementaciju i testiranje složenih softverskih sistema.Standardizacija procesa implementacije, testiranja, verifikacije i validacije softvera. Korišćenje alata za praćenje nedostataka u softveru. Dokumentovanje složenih softverskih proizvoda. Prezentacija karakteristika softvera.
Po završetku predmeta studenti su osposobljeni za konstrukciju složenih softverskih sistema zasnovanu na standardizaciji procesa implementacije, testiranja, verifikacije i validacije softvera i korišćenje raspoloživih alata za praćenje konfiguracije softvera i nedostataka u softveru. Pored toga studenti su osposobljeni za kvalitetno dokumentovanje i prezentaciju karakteristika složenih softverskih proizvoda.
Model bazirana konstrukcija softvera. Aspekti dizajniranja softverskih sistema: konceptualni i tehnički dizajn, dekompozicija i modularnost, arhitektura softvera "stilovi i strategije. Aspekti konstrukcije softverskih sistema: organizacija i struktura softvera, elementi programskog rešenja, standardi konstrukcije i implementacija funkcionalnosti. Dizajn korisničkog interfejsa. Postupak konstrukcije softvera: metode i tehnike konstrukcije, timski rad i timski razvoj softvera, X-treem programiranje, standardi i kvalitet koda, testiranje softvera, softverske inspekcije, integracija softvera, verifikacija i validacija. Osnovi kontrole kvaliteta softvera. Osnovi praćenja nedostataka i konfiguracije softvera.
Uz oslonac na specifikaciju događajima upravljanog sistema, razvijenu u sklopu predmeta Specifikacija i modelovanje softvera studenti, u timskom radu, ovladavaju praktičnom primenom znanja vezanih za konstrukciju softvera. Uz oslonac na dve softverske inspekcije u sklopu predavanja studenti ovladavaju metodama i tehnikama prezentacije softverskih rešenja, njihovog testiranja, verifikacije i validacije. Na kraju semestra studenti javno brane projekat.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Branko Perišić“Projektovanje softvera”2007Elektronsko izdanje-PDF,PPTSrpski jezik
S.L.Pfleeger, J. M. Atlee“Software engineering Theory and Practice”, third edition2006Prentica HallEngleski
SWEBOKSWEBOK, materijal u elektronskoj formi2007Elektronsko izdanje(www.swebok.org)Engleski
Matthew Robinson, Pavel VorobievSwing, Second Edition2003Elektronsko izdanje-PDFEngleski
John ZukowskiMajstor za javu, Java J2SE 1.42002Kompjuterska biblioteka ČačakSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Perišić dr Branko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milosavljević dr Gordana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Venus Danijel

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Venus Danijel

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Kapetina Jelica
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe