Predmet: Poslovna informatika (06 - RI53)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2000..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Specifikacija i modeliranje softveradada
Projektovanje softveradane
Osposobiti studente za samostalnu analizu i modelovanje poslovnih sistema, modelovanje šeme baze i arhitekture softvera poslovnih sistema, implementaciju standarda vizualnih i funkcionalnih kartakteristika poslovnih aplikacija, dokumentovanje i prezentaciju rešenja iz domena poslovne informatike. Osposobiti studente za timski rad vezan za inženjering i reinženjering poslovnih informacionih sistema uz oslonac na savremene informacione tehnologije i metodologije projektovanja.
Po uspešnom polaganju ispita student stiče znanja vezana za organizaciju i funkcionisanje poslovnih sistema, analizu poslovnih sistema, modelovanje poslovne logike, modelovanje podataka poslovnih sistema, modelovanja softvera poslovnih sistema, implementaciju podsistema kao i praktično iskustvo u timskom radu na realizaciji odabranog poslovnog sistema/podsistema. Po uspešnom polaganju ispita student je osposobljen za samostalno projektovanje poslovnih informacionih sistema u svim fazama životnog ciklusa, primenu standarda u modelovanju i projektovanju poslovnih informacionih sistema i standardizaciju vizualnih i funkcionalnih karakteristika softvera poslovnih informacionih sistema.
Pojam i vrste poslovnih sistema. Organizaciona struktura i nivoi organizacije poslovnih sistema. Modelovanje poslovne logike. Objektno modelovanje poslovnih sistema. Osnovi poslovne informatike. Hijerarhija poslovnih informacionih sistema. Podsistemi poslovnih informacionih sistema. Standardi poslovnih aplikacija. Metode implementacije poslovnih informacionih sistema. Enkapsulacija poslovnih informacionih sistema. Upravljanje projektom razvoja poslovnih informacionih sistema. Reinženjering i reverzno inženjerstvo poslovnih informacionih sistema.
Provera znanja se obavlja kontinuirano u toku semestra u formi inspekcija i rada na timskom projektu odabranog segmenta poslovnog informacionog sistema. Projekat uključuje sve faze životnog ciklusa softvera. Odbrana projekta je javna.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
G. Curtis, D. CobhamBusiness Information Systems, 4th ed.2002Prentice-Hall, LondonEngleski
D. Avison, G. FitzgeraldInformation Systems Development: Methodologies, Techniques, and Tools, 3rd ed.2003McGraw-Hill, New YorkEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Milosavljević dr Gordana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Okanović dr Dušan
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Vaderna Renata
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ivković Željko
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Nikolić Lazar

Računarske vežbe