Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer menadžmenta (Mast. inž. menadžm.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Inteligentno privređivanje i efektivni menadžment31200.005
Proizvodne strategije32000.005
Strateško preduzetništvo22000.004
Izborni predmet PM1 (MS)20-20-200.004
Izborni predmet PM2 (MS)20-20-200.004
Izborni predmet PM3 (MS)20-20-200.004
Stručna praksa MEN300003.003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Digitalna transformacija u industriji22000.005
Izborni predmet PM4 (MS)20-20-200.004
Izborni predmet PM5 (MS)20-20-200.004
Stručna praksa MEN400003.003
Master rad IM - Studijski istraživački rad000100.0010
Master rad IM - Izrada i odbrana00005.005
 Dokumenta