Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer menadžmenta (Mast. inž. menadžm.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Inteligentno privređivanje i efektivni menadžment320015
Proizvodne strategije (KAIZEN, LEAN, KANBAN, EFPS)320015
Menadžment tehnologije220015
Izborni predmet PM1 (MS)222004
Izborni predmet PM2 (MS)222004
Izborni predmet PM3 (MS)222004

Godina: 1, Semestar: Letnji

Nove tehnologije u inženjerstvu i menadžmentu220015
Izborni predmet PM4 (MS)222004
Izborni predmet PM5 (MS)222004
Stručna praksa MEN2000033
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama master rada IM000907
Master rad IM0000510
 Dokumenta