prof. dr Maja Čavić


Nedostaje slika

dr Maja Čavić

Redovni profesor


Telefon021/485-2380
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 801

Rođena 21.11.1965. u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završila u Novom Sadu sa odličnim uspehom. Fakultet tehničkih nauka, odsek mašinstvo, smer: Mehanika i mašinske konstrukcije završila 1987. sa prosečnom ocenom 9.90. Poslediplomske studije, smer: Teorija mašina i mehanizama, završila 1994. na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Doktorirala 2012. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
Od 1988. godine zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka kao asistent za oblast MEHANIKA MAŠINA I PRENOS SNAGE I KRETANJA. Pored osnovnih predmeta: Teorija mašina i mehanizama, Mehanika mašina, Prenos snage i kretanja na mašinskom odseku  i odseku za mehantroniku, radila i na predmetima: Mehanika 1 (Statika), Mehanika 2 (Kinematika), Tehnička mehanika, Nacrtna geometrija, Mašinski elementi, Elementi konstrukcija 1, Osnovi konstruisanja, na mašinskom,saobraćajnom odseku i odseku za grafičko inženjerstvo.  Učestvovala u vođenju velikog broja studentskih projekata i diplomskih radova. Do sada ima oko 110 naučnih radova, štampanih u međunarodnim časopisima i saopštenih na međunarodnim i domaćim skupovima i štampanih u zbornicima. Koautor je dve zbirke zadataka i dva udžbenika za predmete iz oblasti Mehanike mašina i Prenosa snage i kretanja. Učestvovala je u više naučno-istaživačkih kao i stručnih projekata realizovanih u saradnji sa privrednim organizacijama. Govori engleski i francuski jezik. Poznaje i radi sa aplikacijama: MS Office, Coreldraw, AutoCAD, CATIA, Matlb.

Redovni profesor
25.09.2022.
NazivU Ustanovi
Analiza uređaja za odmatanje i namatanje električnih kablova na kalemove prečnika 1000 do prečnika 2500

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1987

Prilog optimizaciji uravnoteženja otvorenih i zatvorenih kinematičkih lanaca

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Mašinski fakultet

1994

Modularni pristup analizi i sintezi mehanizama sa kinematičkim grupama više klase

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaRackov M., Vereš M., Čavić M., Penčić M., Kanović Ž., Kuzmanović S., Knežević I.: Optimization of HCR Gearing Geometry from a Scuffing Point of View. In book: V. Goldfarb, E. Trubachev, N. Barmina (Eds.) Advanced Gear Engineering. MMS, vol. 51, Springer, 2018, str. 365-392, ISBN 978-3-319-60398-8, UDK: DOI: 10.1007/978-3-319-60399-5_18
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuČavić M., Vukobratović M., Borovac B.: Dynamic Analysis of Balanced Robot Mechanism, Mechanism and Machine Theory, 1994, Vol. 29, No 3, pp. 427-454, ISSN 0094-114X
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPenčić M., Borovac B., Kovačević D., Čavić M.: Development of the Multi-Segment Lumbar Spine for Humanoid Robots, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No 2 (Suppl.), pp. 581-590, ISSN 0354-9836, DOI: 10.2298/TSCI151005040P
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuČavić M., Penčić M., Zlokolica M.: Adaptive Continuously Variable Transmission Used for Maintaining Stationary Regime of Driving Machine, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No 2 (Suppl.), pp. 525-536, ISSN 0354-9836, DOI: 10.2298/TSCI151004035C
(M23) Rad u međunarodnom časopisuZlokolica, M., Cavic, M., Kostic, M.: Analytical Description of Polygonal Holes Boring - General Approach, Strojniski Vestnik-Journal o f Mechanical Engineering, 2010, Vol. 56, No. 7-8, pp. 503-512, ISSN 0039-2480
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomPenčić M., Čavić M., Borovac B.: Development of the Low Backlash Planetary Gearbox for Humanoid Robots, FME Transactions, 2017, Vol. 45, No 1, pp. 122-129, ISSN 1451-2092, DOI: 10.5937/fmet1701122P
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPenčić M., Čavić M., Borovac B., Lu Z., Rackov M.: Robotic Eyes with 7 DOFs: Structural Design and Motion Simulation, 22. CISM- IFToMM Symposium on Robot Design, Dynamics and Control – ROMANSY, Rennes: Springer, Cham [editors: V. Arakelian, P. Wenger], 25-28 Jun, 2018, pp. 52-60, ISBN 978-3-319-78962-0, UDK: DOI: 10.1007/978-3-319-78963-7_8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPenčić M., Čavić M., Borovac B., Lu Z.: Social Humanoid Robot SARA: Development and Realization of the Shrug Mechanism, 4. IFToMM Symposium on Mechanism Design for Robotics – MEDER, Udine: Springer, Cham [editors: A. Gasparetto, M. Ceccarelli], 11-13 Septembar, 2018, pp. 369-377, ISBN 978-3-030-00364-7, UDK: DOI: 10.1007/978-3-030-00365-4_44
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniČavić M., Penčić M., Zlokolica M.: Structural Synthesis of the Manipulator of the Thermoforming Machine, 9. The 9th International Symposium - KOD 2016 - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured: Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, Serbia, 9-12 Jun, 2016, pp. 41-44, ISBN 978-86-7892-821-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniČavić M., Penčić M., Đoković J., Zlokolica M.: Comparative Analysis of the Loader Bucket Mechanisms, 48. INTERNATIONAL OCTOBER CONFERENCE on Mining and Metallurgy, Bor: Technical Faculty in Bor, Serbia, 28-1 Septembar, 2016, pp. 184-187, ISBN 978-86-6305-047-1
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPenčić M., Čavić M., Borovac B.: Optimal Synthesis of the Worm-Lever Mechanism for Humanoid Robots Shrug, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2017, Vol. 14, No 2, pp. 245-256, ISSN 1451-4869, DOI: 10.2298/SJEE161117005P
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMovrin D., Penčić M., Dudić S., Čavić M., Milutinović M., Vilotić D.: Experimental Investigation of Contact Conditions in Tube End Forming Process by Tapering, Journal for Technology of Plasticity, 2016, Vol. 41, No 2, pp. 45-53, ISSN 0354-3870
(M53) Rad u naučnom časopisuČavić M., Kostić M., Zlokolica M.: New Design Of The Sower Seeding Unit For Precise Organic Agriculture, Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, 2015, ISSN 2303-4009
(M53) Rad u naučnom časopisuČavić M., Kostić M., Zlokolica M.: Design Of The Door Opening Mechanism With Complex Structure, Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, 2015, ISSN 2303-4009
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetMaja Čavić, Milan Kostić, Miodrag Zlokolica: PRENOS SNAGE I KRETANJA, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014, str. 214, edicija UNIVERZITETSKI UDŽBENIK, ISBN 978-86-7892-649-5
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetM. Zlokolica, M. Čavić, M. Kostić: MEHANIKA MAŠINA, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2005., str. 258., edicija UNIVERZITETSKI UDŽBENIK, ISBN 86-85211-51-4
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetM. Zlokolica, M. Čavić, M. Kostić: ODABRANI PRIMERI IZ MEHANIKE MAŠINA, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi sad, 2005., str. 112., edicija UNIVERZITETSKI UDŽBENIK, ISBN 86-85211-63-8
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorMašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu25.09.2022.
Vanredni profesorMašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu25.09.2017.
DocentMašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu25.09.2012.
Asistent - stari nazivMašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inž.komunikacije14.07.2011.
Asistent pripravnik RMehanizacija i konstrukciono mašinstvoFakultet tehničkih nauka11.06.2009.
Asistent - stari nazivMašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inž.komunikacijeFakultet tehničkih nauka13.05.2008.
Asistent - stari nazivMašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inž.komunikacijeFakultet tehničkih nauka05.05.2004.
Asistent - stari nazivMašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inž.komunikacijeFakultet tehničkih nauka03.11.1988.