Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Čavić dr Maja
Vanredni profesor

 Šef katedre
Nedostaje slika

Knežević Ivan
Asistent - dr nauka

 Sekretar katedre