Prof. Emeritus dr Branislav Borovac


Nedostaje slika

dr Branislav Borovac

Prof. Emeritus


Telefon021/485-2165
E-mail
Akademsko zvanjeProf. Emeritus
KancelarijaKabinet 120

lični podaci Rođen: 21. 1. 1951. Leskovac, Jugoslavija Oženjen: od 1978. Deca: sin Vladimir (rođen oktobra 1985.) obrazovanje Dr - 1986. Mr - 1982. Dipl. inž. - 1975. istraživački interes Modeliranje i upravljanje robotima, industrijska robotika, senzori i integracija senzorskih informacijaa, senzori sile i njihovo korišćenje u kontaktnim zadacima, montaža, mehatronika, konstruisanje, dvonožna lokomocija. Izbori u zvanja Professor na predmetu Robotika, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, od marta 1998. Vanredni professor na predmetu Robotika, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, od 1993. Docent na predmetu Robotika, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, od 1988. Docent na predmetu Osnovi konstruisanja, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, od 1987. Studijski boravci i predavanja u inostranstvu U okviru naučne i tehničke kooperacije između Jugoslavije i SAD (IREX stipendija) tokom 1981/82. akademske godine je bio Visiting scholar at Mechanical Engineering Department of Stanford University, Palo Alto, USA. Mentorom mu je bio profesor Bernard Rot. 16. novembra 1989. je učestvovao u predavanju na Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche di Metallurgia, DIEM, Univerzitet u Bolonji, Italija, kao deo tima koji je prikazao Belgrade -USC-IIS Robot Hand, Model II. Prikazao je deo koji se odnosio senzorisanje šake senzorima pritiska. 23. aprila 1991. na Iowa State University, Ames, USA, at Aerospace Engineering & Engineering Mechanics Seminar održao je predavanje "Biped Locomotion". PROFESIONALne aktivnosti The First ECPD International Conference on Advanced Robotics and Intelligent Automation, 1995, Athens, Greece, (M. Vukobratović, predsedavajući konferencije, B. Borovac, sekretar konferencije); The Second ECPD International Conference on Advanced Robotics, Intelligent Automation and Active Systems, 1996, Vienna, Austria, (M. Vukobratović, predsedavajući konferencije, B. Borovac, sekretar konferencije); The Third ECPD International Conference on Advanced Robotics, Intelligent Automation and Active Systems, 1997, Bremen, Germany (M. Vukobratović, predsedavajući konferencije, B. Borovac, sekretar konferencije); The Fourth ECPD International Conference on Advanced Robotics, Intelligent Automation and Active Systems, 1998, Moscow, Russia (M. Vukobratović, predsedavajući konferencije, B. Borovac, sekretar konferencije); Član Advisory Committee of The Second International Conference on : “Circuits, Systems and Computers”, October 26-28, 1998 Pireaus, Greece; Organizator sekcije po pozivu na The Second International Conference on : “Circuits, Systems and Computers”, October 26-28, 1998 Pireaus, Greece; Predsedavajući sekcijama – više puta na različitim konferencijama.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Redovni profesor01.10.2018.Katedra za mehatroniku, robotiku i automatizaciju
Redovni profesor13.03.1998.Katedra za mehatroniku, robotiku i automatizaciju
NazivU Ustanovi
Automatizacija kotlova loženih gasom

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1975

Prilog izučavanju dinamike i upravljanja manipulacionim sistemima

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1982

Prilog modeliranju dinamike i sntezi upravljačkih algoritama prostornim aktivnim mehanizmima

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1986

Kriterijum produkcijeOpis
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaPotkonjak V., Vukobratović M., Babković K., Borovac B.: Digital Sport for Performance Enhancement and Competitive Evolution: Intelligent Gaming Technologies, Chapter III: Dynamics and Simulation of General Human and Humanoid Motion in Sports, IGI Global, 2009, str. 36-62, ISBN 978-1-60566-406-4
(M13) Monografska studija/poglavlje u knjizi M11 ili rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značajaBorovac B., Raković M., Nikolić M.: Intelligent Systems: Models and Applications Chapter: Online Generation of Biped Robot Motion in an Unstructured Environment, Heidelberg, Springer, 2012, str. 93-114, ISBN 978-3-642-33958-5, UDK: 10.1007/978-3-642-33959-2
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaVukobratović M., Borovac B.: How to Generate and Realize Bipedal Gait in Unstructured Evironments (J. Fodor and J. Kacprzyk (Eds.): Aspects of Soft Computing, Intelligent Robotics and Control, Studies in Compu., Intel. Robo.
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaVukobratović M., Borovac B., Raković M.: Comparison of PID and Fuzzy Logic Controllers in Humanoid Robot Control of Small Disturbances, RESEARCH AND EDUCATION IN ROBOTICS - EUROBOT 2009, Communications in Computer and Information Science, Berlin, SPRINGER-VERLAG , 2009, str. 42-53, ISBN 978-3-642-03557-9, UDK: DOI: 10.1007/978-3-642-03558-6_5
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaVukobratović M., Borovac B., Raković M., Nikolić M.: Generating Complex Movements of Humanoid Robots by Using Primitives, RESEARCH AND EDUCATION IN ROBOTICS - EUROBOT 2009, Communications in Computer and Information Science, Heidelberg, SPRINGER, 2010, str. 158-172, ISBN 978-3-642-16369-2, UDK: DOI: 10.1007/978-3-642-16370-8_14
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaBorovac B., Slavnić S.: Design of Multi-Segment robot Foot, Communications in Computer and Information Science, Heidelberg, Springer, 2010, str. 12-18, ISBN 978-3-642-03557-9, UDK: DOI: 10.1007/978-3-642-03558-6
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiJovanović M., Raković M., Tepavčević B., Borovac B., Nikolić M.: Robotic fabrication of freeform foam structures with quadrilateral and puzzle shaped panels, Automation in Construction, 2017, Vol. 74, pp. 28-38, ISSN 0926-5805
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiRaković M., Borovac B., Nikolić M., Savić S.: Realization of Biped Walking in Unstructured Environment using Motion Primitives, IEEE Transactions on Robotics, 2014, Vol. 30, No 6, pp. 1318-1332, ISSN 1552-3098, UDK: DOI: 10.1109/TRO.2014.2344431
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuNikolić M., Borovac B., Raković M.: Dynamic balance preservation and prevention of sliding for humanoid robots in the presence of multiple spatial contacts, Multibody System Dynamics, 2017, pp. 1-22, ISSN 1384-5640, UDK: 10.1007/s11044-017-9572-9
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJuhasz L., Maas J., Borovac B.: Parameter identification and hysteresis compensation of embedded piezoelectric stack actuators, The Journal of Mechatronics, 2011, Vol. 21, No 1, pp. 329-338, ISSN 0957-4158
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVukobratović M., Borovac B., Potkonjak V., Jovanović M.: DYNAMIC BALANCE OF HUMANOID SYSTEMS IN REGULAR AND IRREGULAR GAITS: AN EXPANDED INTERPRETATION, Int. Jour. of Humanoid Robotics, 2009, Vol. 6, No 2, pp. 117-145, ISSN 0219-8436
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSavić S., Raković M., Borovac B., Nikolić M.: Hybrid Motion Control of Humanoid Robot for Leader-Follower Cooperative Tasks, Thermal Science, 2016, ISSN 0354-9836, UDK: DOI: 10.2298/TSCI151005037S
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBorovac B., Raković M.: Instantaneous On-Line Modification Of Biped Walk Composed From Reconfigurable Adaptive Motion Primitives, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No 2, pp. 513-523, ISSN 0354-9836, UDK: accepted for publication
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPenčić M., Borovac B., Kovačević D., Čavić M.: Development of the Multi-Segment Lumbar Spine for Humanoid Robots, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No 2 (Suppl.), pp. 581-590, ISSN 0354-9836, UDK: 621, DOI: 10.2298/TSCI151005040P
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNikolić M., Borovac B., Raković M., Savić S.: A Further Generalization of Task-Oriented Control Trough Tasks Prioritization, International Journal of Humanoid Robotics, 2013, Vol. 10, No 3, pp. 1-29, ISSN 0219-8436, UDK: 10.1142/S0219843613500126
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVukobratović M., Borovac B., "Zero-Moment Point- Thirty Five Years of its Life", Int. Jour. of Humanoid Robotics, Vol. 1, No.1, March 2004, pp. 157-173
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBorovac B., Nikolić M., Raković M.: How to Compensate for the Disturbances that Jeopardize Dynamic Balance of a Humanoid Robot?, Int. Jour. of Humanoid Robotics, 2011, Vol. 8, No 3, pp. 533-578, ISSN 0219-8436, UDK: 10.1142/S0219843611002551
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVukobratović M., Borovac B.: Why Should Robots in Unstructured Environments Perform a Dynamically Balanced Regular Gait, Acta Polytechnica Hungarica – Journal of Applied Sciences, 2009, Vol. 6, No 1, pp. 39-62, ISSN 1785-8860
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVukobratović M., Herr H., Borovac B., Raković M., Popović M., Hofmann A., Jovanović M., Potkonjak V.: Biological Principles of Control Selection for a Humanoid Robot’s Dynamic Balance Preservation, Int. Jour. of Humanoid Robotics, 2008, Vol. 5, No 4, pp. 119-156, ISSN 0219-8436
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVukobratović M., Borovac B., Raković M., Potkonjak V., Milinović M.: On some aspects of humanoid robots gait synthesis and control at small disturbances, Int. Jour. of Humanoid Robotics, 2008, Vol. 5, No 1, pp. 119-156, ISSN 0219-8436
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukobratović M., Borovac B. Naziv: Dynamic Balance Concept and the Maintenance of the Dynamic balance in Humanoid Robotics, 6-th International Conferece on Intelligent Systems and Informatics
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniBorovac B.: Humanoid robotics: What we Really Need - Just Machines, or Something More?, 10. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: IEEE Xplore, 20-22 Septembar, 2012
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukobratović M., Borovac B., Raković M.: Generation of Bipedal Gait suitable for Use in Unstructured Environment, 7. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, 25-26 Septembar, 2009, pp. 21-31, ISBN 978-1-4244-5349-8
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukobratović M., Borovac B., Raković M., Nikolić M.: How to Cope with Disturbances in Biped Locomotion?, 1. Special International Conference on Complex Systems: Synergy of Control, Computing
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniDelić V., Sečujski M., Gnjatović M., Pekar D., Jovičić S., Šarić Z., Komazec Z., Borovac B.: An Overview of Current Research Activities in the Field of Speech and Language Technologies in Serbia, 14. SPECOM, Speech and Computer, Kazan: Moskovski državni lingvistički univerzitet, 27-30 Septembar, 2011, pp. 18-26, ISBN 978-5-88983-395-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBorovac B., Raković M., Nikolić M.: Biologicaly Inspired On-line Generation of Complex Movements Using Primitives, 5. IEEE Symposium Series on Computational Intelligence Proceedings, Pariz, 11-15 April, 2011, pp. 99-106, ISBN 978-1-4577-0470-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBorovac B., Raković M., Nikolić M.: Online Humanoid Robot Walk Generation Using Primitives, 9. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, 8-10 Septembar, 2011, pp. 421-426, ISBN 978-1-4577-1975-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRaković M., Nikolić M., Borovac B.: Humanoid Robot Reaching Task Using Support Vector Machine, 4. EUROBOT conference, Prague: Springer - Verlag, 15-17 Jun, 2011, pp. 263-276, ISBN 978-3-642-21975-7, UDK: 10.1007/978-3-642-21975-7_23
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBorovac B., Nikolić M., Raković M.: Disturbance compensation of standing humanoid robot –Theory, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBorovac B., Nikolić M., Raković M.: Disturbance compensation of standing humanoid robot -Simulation, 15. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad, 14-16 Septembar, 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrklješ D., Babković K., Nađ L., Borovac B., Nikolić M.: DC Motor Drive for Small Autonomous Robots with Educational and Research Purpose , 2. EUROBOT conference, La Ferte-Bernard, 21-23 Maj, 2009, pp. 1-16, ISBN CD-ROM proceedings
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBabković K., Nađ L., Krklješ D., Borovac B.: Walk-startup of a Two-legged Walking Mechanism, 5. International Conference on Research and Education in Robotics, Eurobot, La Ferte-Bernard, 21-23 Maj, 2009, pp. 1-10, ISBN CD-ROM proceedings
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukobratović M., Borovac B., Raković M., Nikolić M.: Generating Complex Movements of Humanoid Robots by Using Primitives, 2. EUROBOT conference, La Ferte-Bernard: LAMPA, Arts et Métiers ParisTech, 21-23 Maj, 2009
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKendereši E., Raković M., Nikolić M., Gnjatović M., Borovac B.: Realization of Arms Movements for 3D Robot Model and Synchronization with Real Humanoid Robot, 10. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: IEEE Xplore, 20-22 Septembar, 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGnjatović M., Tasevski J., Nikolić M., Mišković D., Borovac B., Delić V.: Adaptive Multimodal Interaction with Industrial Robot, 10. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica: IEEE Xplore, 20-22 Septembar, 2012, pp. 329-333, ISBN 978-1-4673-4749-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNađ L., Babković K., Krklješ D., Borovac B.: Elastic Foot Contact Force Sensor System — Pendulum Application Example, 14. International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC, Ohrid, 6-9 Septembar, 2010, pp. 38-38, ISBN 978-1-4244-7856-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrklješ D., Nagy L., Nikolić M, Babković K Naziv: Segmented Foot Sensor with Curved Surface, 6-th International Conferece on Intelligent Systems and Informatics
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBorovac B., Raković M.: Generation of Humanoid Robot Walking Pattern and Compensation of Small Disturbances, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad, 2-3 Oktobar, 2008
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukobratović M., Borovac B., Raković M.: Comparison of PID and Fuzzy Logic Controllers in Humanoid Robot Control of Small Disturbances, 1. EUROBOT conference, Heidelberg: MATFYZPRESS, 21-24 Maj, 2008, pp. 69-79, ISBN 978-80-7378-042-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBorovac B., Slavnić S.: Design of Multi-Segment robot Foot , 1. EUROBOT conference, Heidelberg: Springer-Verlag, 21-24 Maj, 2008, pp. 12-18, ISBN 978-80-7378-042-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDjuric S., Nagy L., Biberdzic B., Damnjanovic M., Zivanov Lj. Naziv: Planar Inductive Sensor for Small Displacement, IEEE 26th International Conference on Microelectronics - MIEL 2008
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini S. Đurić, L. Nađ, B. Biberdžić, M. Damnjanović, and Lj. Živanov Naziv: Planar Inductive Sensor for Small Displacement,26th International Conference on Microelectronics MIEL 2008
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBabković K., Nađ L., Krklješ D., Nikolić M., Borovac B.: Experiment Platform for Development of Humanoid Robot Foot Control , 26. International Conference on Microelectronics MIEL, Niš: IEEE Serbia and Montenegro Section, IEEE Electron Device Society, 11-14 Maj, 2008, pp. 459-462, ISBN 978-1-4244-1881-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBorovac, B., Raković, M. Naziv: Generation of Humanoid Robot Walking Pattern and Compensation of Small Disturbances,IS'08
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBabković K., Nađ L., Krklješ D., Borovac B.: Actuated Two-Segment Robot Foot Suitable for Sudden Ground Contacts , 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu - FTN, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 151-154, ISBN 978-86-7892-135-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBorovac B., Nikolić M.: O biološkim principima održavanja dinamičkog balansa poze humanoidnih robota , 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 135-144, ISBN 978-86-7892-135-3
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaBorovac B., Raković M., Nikolić M.: Realization of Primitives by Using SVM for Humanoid Robot Walk Generation, Electronics, 2011, Vol. 15, No 2, pp. 19-24, ISSN 1450-5843
(M53) Rad u naučnom časopisuRaković M., Borovac B., Nikolić M.: Support vector Regression for Approximation and Generation of Motion in Humanoid Robots, International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, 2010, Vol. 1, No 1, pp. 1-8, ISSN 2217-2661
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLászló J., Jürgen M., Tasevski J., Borovac B.: Multiplicative and additive piezoelectric hysteresis compensation method for real-time micropositioning applications, 54. ETRAN, Donji Milanovac: Društvo za ETRAN, 7-11 Jun, 2010
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNikolić M., Borovac B., Raković M.: TASK-ORIENTED CONTROL FOR REDUNDANT ROBOTS, 56. ETRAN, Zlatibor, 11-14 Jun, 2012
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDelić V., Vujnović Sedlar N., Mišković D., Gnjatović M., Borovac B., Milosavljević B., Konjović Z.: Iskustva i perspektive naučno-istraživačkog rada na FTN u oblasti asistivnih tehnologija, 1. Trendovi razvoja TREND 2012, Novi Sad: FTN Novi Sad, 27-1 Februar, 2012
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBorovac B., Raković M., Nikolić M.: One Approach for On-Line Generation of Motion of Humanoid Robot using Primitives, 55. ETRAN, Banja Vrućica, 6-9 Jun, 2011, pp. 57-57
(M11) Istaknuta monografija međunarodnog značajaVukobratović M. at al, Humanoid robots, chapter 27 in the Mechanical System Handbook: Modelling, Measurement, and Control, Hurmuzlu Yu. (ed.) CRC Press, 2001. pp. 728-777.
(M12) Monografija međunarodnog značajaM. Vukobratović, D. Andrić, B. Borovac, “Humanoid Robot Motion in Unstructured Environment - Generation of Various Gait Patterns from a Single Nominal “, Cutting Edge Robotics, Edited by V. Kordic, A. Lazanica, M. Merdan, Published by pIV pro literatur Ver-lag Robert Mayer-Scholz, © 2005 Advanced Robotic Systems International, Page 577-598, 2005
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVukobratović M., Borovac B., Note on the Article "Zero-Moment Point- Thirty Five Years of its Life", Int. Jour. of Humanoid Robotics, Vol. 2, No.2, June 2005, pp. 225-227
(M12) Monografija međunarodnog značajaM. Vukobratović, D. Andrić, B. Borovac, “Humanoid Robot Motion in Unstructured Envi-ronment - Generation of Various Gait Patterns from a Single Nominal “, Cutting Edge Robotics, Edited by V. Kordic, A. Lazanica, M. Merdan, Published by pIV pro literatur Ver-lag Robert Mayer-Scholz, © 2005 Advanced Robotic Systems International, Page 577-598, 2005, ISBN 3-86611-038-3
(M23) Rad u međunarodnom časopisuM. Vukobratović, D. Andrić, B. Borovac, “How to Achieve Various Gait Patterns from Single Nominal “, International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol. 1., No. 2, Page 99-108, 2004
(M11) Istaknuta monografija međunarodnog značajaVukobratović M., Borovac B., Surla D., Stokić D. "BIPED LOCOMOTION -Dynamics, Stability, Control and Application", Monograph, Springer - Verlag, 1990.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBorovac B., Vukobratović M., Surla D. "An Approach to Biped Control Synthesis", Ro-botica, Vol. 7, pp 231-241, 1989. ISSN: 0263-5747
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBorovac B., Vukobratović M., Stokić D., "Analysis of Actuator Model Complexity on Ma-nipulator Control Synthesis", Mech. Mach. Theory, Vol. 18., No.2,1983. pp. 113-122
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuM. Sorli, C. Ferraresi, M. Kolarski, B. Borovac, M. Vukobratović, “Mechanics of Turin Parallel Robot”, Mech. Mach. Theory, Vol. 32, No. 1, pp. 51-77, 1997, ISSN 0094-114X
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuM. Vukobratović, B. Borovac, “Accuracy of the Robot Positionning and Orientation Assessed via its Manufacturing Tolerances”, Mech. Mach Theory, Vol. 30, No. 1, pp. 11-32, 1995. ISSN 0094-114X
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuM. Kolarski, M. Vukobratović, B. Borovac, "Dynamic Analysis of Balanced Robot Mechanism", Mech. Mach. Theory, Vol. 29, No. 3, pp. 427- 454, 1994. ISSN 0094-114X
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBorovac B., Vukobratović M., Stokić D. "Stability Analysis of Mechanisms Having Unpowered Degrees of Freedom", Robotica, Vol. 7, pp 349-357, 1989. Robotica, ISSN: 0263-5747
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuL. Juhas, A. Vujanić, N. Adamović, L. Nagy, B. Borovac "A Platform for Micro-Positioning Based on Piezo-Legs", The Journal of Mechatronics, Vol. 11, (2001), pp.869-897
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVukobratović M., Borovac B., Potkonjak V., Towards a Unified Understanding of Basic Notions and Terms in Humanoid Robotics, Robotica (2007) Vol. 25, pp. 87-101
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVukobratović M., Borovac B., Potkonjak V., ZMP: A Review of Some Basic Misunder-standings, Int. Jour. of Humanoid Robotics, Vol. 3, No. 2 (2006), pp. 153-176
(M23) Rad u međunarodnom časopisuV. Potkonjak, M. Vukobratović, K. Babković, B. Borovac, General Model of Dynamics of Human and Humanoid Motion: Feasibility, Potentials and Verification, Int. Jour. of Humanoid Robotics, Vol. 3, No. 2 (2006), pp. 21-48
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVukobratović M., Borovac B., Babković K., "Contribution to the Study of Anthropomorphism of Humanoid Robots", Int. Jour. of Humanoid Robotics, Vol. 2, No. 3 (2005), pp. 361-387
(M23) Rad u međunarodnom časopisuM. Vukobratović, V. Potkonjak, K. Babković, B. Borovac, Simulation model of general human and humanoid motion, Multibody System Dynamics, Volume 17, Number 1, (February, 2007), pp. 71-96 (ISSN 1384-5640 (Print) 1573-272X (Online))
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Prof. EmeritusMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemiUniverzitet u Novom Sadu26.01.2022.
Redovni profesorMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemiUniverzitet u Novom Sadu13.03.1998.
Vanredni profesorRobotika i fleksibilna automatizacijaFakultet tehničkih nauka25.05.1993.
DocentRobotika i fleksibilna automatizacijaFakultet tehničkih nauka23.06.1988.
DocentMašinsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka12.01.1987.