Na funkciji: Šef katedre


ZvanjeOdDo
prof. dr Slobodan DudićRedovni profesor01.10.2020.Katedra za mehatroniku, robotiku i automatizaciju20201001