Na funkciji: Šef katedre


ZvanjeOdDo
prof. dr Dragan ŠešlijaRedovni profesor01.10.2018.Katedra za mehatroniku, robotiku i automatizaciju20181001