prof. dr Svetozar Kostić


Nedostaje slika

dr Svetozar Kostić

Redovni profesor


Telefon021/485-2485
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 140

1973-1975 - Samostalni istraživač, Institut za saobraćaj i transport,Beograd. 1975-1992 - Visi inspektor i Glavni analitičar, MUP SR Srbije, Beograd. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad: 1992-1998 - Docent. 1998-2003 - Vanredni profesor. od 2003 - Redovni profesor. Maja 1993. godine imenovan je za šefa Katedre za organizaciju, regulisanje i bezbednost saobraćaja, a kao nastavnik angažovan je i na poslediplomskim studijama na Saobraćajnom odseku.

U periodu angažovanja na Univerzitetu dao je značajan doprinos unapređenju nastave, koncipiranju novih nastavnih predmeta i programa, kao i poslediplomske nastave. Ostvario je zapažene rezultate u razvoju naučno-nastavnog podmlatka na fakultetu i poslediplomskim studijama, kroz vođenje većeg broja projekata i diplomskih radova, radu komisija za ocenu podobnosti kandidata i tema magistarskih teza i doktorskih disertacija. Rukovodi izradom četiri doktorske teze i osam magistarska rada. Za svoja predavanja poseduje rukopise, savremene programske pakete, a ima i objavljene skripta, tri monografije, pet uđžbenik, dva pomoćna uđžbenika, kao i više priručnika i drugih didaktičkih sredstava.

 

Redovni profesor
17.03.2003.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Saobraćajno rešenje priključka puta Selište - Bor na saobraćajnu mrežu Bora

Diploma

Saobraćajno inženjerstvo

Saobraćajni fakultet

1973

Ispitivanje opasnih mesta na putevima i pouzdanost modela za njihovo otkrivanje

Magistratura

Saobraćajno inženjerstvo

Saobraćajni fakultet

1983

Ispitivanje mogućnosti i efekata signalisanja prilagođene brzine na putevima van naseljenih mesta

Doktorat

Saobraćajno inženjerstvo

Saobraćajni fakultet

1989

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBogdanović V., Milutinović N., Kostić S., Ruškić N.: Research of the Influences of Input Parameters on the Result of Vehicles Collisions Simulation, Promet - Traffic
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini*****Kostić S., Papić Z., Jovanović D., Simeunović M.: Opasne situacije pri nepravilno preduzetim radnjama u saobraćaju, XI Simpozijum „PREVENCIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA“, Fakulteta tehničkih nauka,
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKostić S., Đukić B., Jovanović I., Saulić N.: The minimum speed of vehicle at which overturning occurs due to car crashing into a barrier, 11. 11th International symphosium - Road accidents prevention 2012, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 11-12 Oktobar, 2012, pp. 303-308, ISBN 978-86-7892-412-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGladović P., Ralević P., Kostić S.: Koncept održavanja prema pouzdanosti-RCM, 14. International Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM, Beograd, 29-30 Jun, 2011, pp. 379-384, ISBN 978-86-86355-05-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPapić Z., Bogdanović V., Ruškić N., Kostić S.: Multibody modeling of characteristic pedestrian positions for traffic accident reconstruction, 23. Nauka i motorna vozila, Beograd: JUMV - Yugoslav Society of Automotive Engineers, 19-21 April, 2011, pp. 1-10, ISBN 978-86-80941-36-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKostić S., Bogdanović V., Papić Z., Simeunović M.: Imporovemant of parking in cities with new garage system "double spiral"
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini*****Kostić S., Lalić Z., Bulajić A.: Bezbednost pešaka u saobraćaju sa osvrtom na novi ZOBS, X inernacionalni Simpozijum u Novom Sadu
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPapić Z., Kostić S., Bogdanović V., Ruškić N.: Analysis of Vehicle Lateral Movement in Overtaking and Lane Change Maneuver, 10. Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21-22 Oktobar, 2010, pp. 225-233, ISBN 978-86-7892-279-4, UDK: 614.841
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKostić S.: Primena računskih programa u ekspertizama naleta vozila na pešaka-uporedna analiza, VII simpozijum o saobraćajno-tehničkom veštačenju i proceni štete, Vrnjačka Banja 2009.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZahtevi strukturnih karakteristika automobila sa aspekta zaštite putnika prilikom sudara, XII Međunarodni skup, Motorna vozila i motori, Kragujevac 2002.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAplication of Marquard equations in vehicle crash expertise, "MOTAUTO 01", Proceeding Vol.II, Varna 2001.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Brzina kao faktor bezbednosti drumskog saobracaja, Monografija, FTN u Novom Sadu i EP Komerc Beograd 1994.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRekonstrukcije specifičnih sudara vozila primenom programskog paketa PC CRASH, Savetovanje na temu Saobraćajne nezgode, Zlatibor, 2007.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNaučno stručni pristup formiranju nalaza i mišljenja veštaka", Savetovanje na temu Saobraćajne nezgode, Zlatibor, 2007.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNeki aspekti upotrebe programskog paketa PC CRASH u analizi sudara vozila, III Međunarodni naučno-stručni skup Saobraćaj za novi milenij, Banja Luka, 2007.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTehnicko regulisanje saobracaja i problemi parkiranja u gradovima Srbije, Savetovanje o kontroli i upravljanju saobracaja, SDIT Beogad 1992.
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloVisespratna garaza - dvostruka spirala-,zasticen patent, YU PAT-63/97, Savezni zavod za intelektualnu svojinu, Beograd 1997.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetSaobracajna tehnika I - Tehnika bezbednosti i kontrole saobracaja, Udzbenik, FTN Univerziteta u Novom Sadu, 1998.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetTehnika bezbednosti i kontrole saobracaja, Udzbenik, II izmenjeno i dopunj.izdanje, FTN u Novom Sadu, 2005.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetTehnike bezbednosti i kontrole saobraćaja,Udžbenik, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2009.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetEkspertize saobraćajnih nezgoda, Udžbenik, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2009.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetKostić S., Davidović B.: Parkiranje i javne garaže, Udžbenik, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2012.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetKostić S., Davidović B., Papić Z.: Drumski saobraćajni terminali, Udžbenik, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2013.
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetSaobracajno tehnicko vestacenje - osnovni pojmovi, definicije i merne jedinice, prirucnik, Savez inzenjera i tehnicara Srbije, Beograd 1996.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorPlaniranje, regulisanje i bezbednost saobraćajaFakultet tehničkih nauka17.03.2003.
Vanredni profesorSaobraćajni sistemiFakultet tehničkih nauka01.10.1998.
DocentSaobraćajni sistemiFakultet tehničkih nauka01.10.1992.