Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Mirović dr Valentina
Redovni profesor

 Šef katedre
Nedostaje slika

Saulić Nenad
Asistent sa doktoratom

 Sekretar katedre