prof. dr Ljiljana Teofanov


Nedostaje slika

dr Ljiljana Teofanov

Redovni profesor


Telefon021/485-2278
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 611

Rođena 22. maja 1971. godine u Novom Sadu i završila osnovnu školu "Branko Radičević" i gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu. Diplomirala 1994. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, odsek za matematiku, smer profesor matematike.  Magistarsku tezu "Fitovani numerički metodi za singularno perturbovane probleme" je odbranila 2000. godine na Institutu za matematiku PMF Novi Sad. Doktorsku tezu "Sinigularno perturbovani problemi sa dva mala parametra" odbranila je 2008. godine na Departmanu za matematiku i informatiku PMF Novi Sad. Koautor je 30 naučnih radova. Učestvovala na više domaćih i međunarodnih konferencija sa izlaganjima i učestvovala u organizaciji nekoliko konferencija. Do sada je bila angažovana na četiri naučna projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i na jednom međunarodnom projektu. Na Departmanu za opšte discipline u tehnici Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu je zaposlena kao asistent-pripravnik od 1995. do 2000. godine, kao asistent od 2000. do 2009. godine, od 2009. do 2014. godine kao docent,  od 2014. godine kao vanredni profesor, a od 2019. godine kao redovni profesor.

Redovni profesor
01.12.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent19.02.2009.01.11.2014.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent sa doktoratom01.10.2008.01.02.2009.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent sa magistraturom01.04.2000.01.09.2008.Departman za opšte discipline u tehnici
Vanredni profesor01.12.2014.Katedra za matematiku
NazivU Ustanovi
/

Diploma

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1994

Fitovani numerički metodi za singularno perturbovane probleme

Magistratura

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2000

Singularno perturbovani problemi sa dva mala parametra

Doktorat

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2008

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiBrdar M., Radojev G., Roos H., Teofanov Lj.: Superconvergence analysis of FEM and SDFEM on graded meshes for a problem with characteristic layers, Computers & Mathematics with Applications, 2021, Vol. 93, pp. 50-57, ISSN 0898-1221
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiTeofanov Lj., Brdar M., Franz S., Zarin H., SDFEM for a singularly perturbed problem with two small parameters, Calcolo (2018) 55: 50. https://doi.org/10.1007/s10092-018-0293-0
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSurla, K., Teofanov, Lj., Uzelac, A Robust Layer-Resolving Spline Collocation Method for a Convection-Diffusion Problem, Applied Mathematics and Computation,(2009), 208(1): 76-89
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTeofanov, Lj., Roos, H. -G, An elliptic singularly perturbed problem with two parameters II: robust finite element solution, J. Comput. Appl. Math. Vol. 212, 2008, 374-389
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBrdar M., Zarin H., Teofanov Lj.: A singularly perturbed problem with two parameters in two dimensions on graded meshes, Computers and Mathematics with Applications, (2016) 72: 2582-2603
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVulanović R., Teofanov Lj.: On the Singularly Perturbed Semilinear Reaction-Diffusion Problem and Its Numerical Solution, International Journal of Numerical Analysis and Modeling, 2016, Vol. 13, No 1, pp. 41-57, ISSN 1705-5105
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRoos H., Teofanov Lj., Uzelac Z.: Uniformly convergent difference schemes for a singularly perturbed third order boundary value problem, Applied Numerical Mathematics, 2015, Vol. 96, pp. 108-127
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRoos, H. -G, Teofanov, Lj., Uzelac, Z., Graded meshes for higher order FEM, accepted for publication in Journal of Computational Mathematics Vol. 33, No. 1., 2015, 1-16
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVulanović, R., Teofanov, Lj., On the Quasilinear Boundary-Layer Problem and Its Numerical Solution, J. Comput. Appl. Math., Vol. 268, 2014, 56-67
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRoos, H. -G, Teofanov, Lj., Uzelac, Z., A modified Bakhvalov mesh, Applied Mathematics Letters 31, 2014, 7–11
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVulanović, R., Teofanov, Lj., A Modification of the Shishkin Discretization Mesh for One-Dimensional Reaction-Diffusion Problems, Appl. Math. Comput. (2013) 220: 104-116
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVulanović, R., Teofanov, Lj., A uniform numerical method for semilinear reaction-difusion problems with a boundary turning point, Numer. Algor. 54, 2010, 431-444
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTeofanov, Lj., Roos, H. -G, An elliptic singularly perturbed problem with two parameters I: solution decomposition, J. Comput. Appl. Math. Vol. 206, 2007, 1082-1097
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSurla, K., Uzelac, Z., Teofanov, Lj., The discrete minimum principle for quadratic spline discretization of a singularly perturbed problem, Math. Comput. Simul. 2009, Vol. 79, No 8, pp.2490-2505
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTeofanov, Lj., Zarin, H., Superconvergence for two-parameter singularly perturbed problem, BIT Numerical Mathematics, Vol. 49, No. 4, 2009, 743-765
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuZarin H., Roos H., Teofanov Lj.: A continuous interior penalty finite element method for a third-order singularly perturbed boundary value problem, Computational and Applied Mathematics, 2018, Vol. 37, No 1, pp. 175-190
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTeofanov, Lj., Uzelac, Z., Family of Quadratic Spline Difference Schemes for a Convection-Diffusion Problem, Int. J. Comput. Math., Vol. 84, No. 1, 2007, 33-50
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSurla, K., Uzelac, Z., Teofanov, Lj., A spline collocation method and a special grid of Shishkin type for a singularly perturbed problem, Comunications to SIMAI Congress, Vol. 1, 2006 (ISSN1827-9015), DOI:10.1685/CSC06142
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaSurla, K., Uzelac, Z., Teofanov, Lj., On collocation methods for singular perturbation problems of convection-diffusion type, Novi Sad J. Math, Vol. 31, No. 1, 2001, 125-132
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaSurla, K., Uzelac, Z., Pavlović, Lj., On collocation methods for singular perturbation problems, Novi Sad J. Math., Vol. 30, No. 3, 2000, 173-183
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniUzelac, Z., Surla, K., Pavlović, Lj., An uniformly convergent spline difference method for reaction-diffusion problems, Bulletins for Applied and Computing Mathematics, XC-A (1678: 169-184), PC 126 Goed, 1999
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTeofanov, Lj., Roos, H. -G, Zarin., H., A finite element method for two-parameter singularly perturbed problems in 2D, Proceedings of the GAMM 2006 Annual Scientific Conference (Berlin, Germany, March 27-31, 2006), Proc. Appl. Math. Mech. 6(1), 2006, 771-772
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSurla, K., Uzelac, Z., Teofanov, Lj., On a spline collocation method for a singularly perturbed problem, Proceedings of the GAMM 2006 Annual Scientific Conference (Berlin, Germany, March 27-31, 2006), Proc. Appl. Math. Mech. 6(1), 2006, 769-770
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSurla, K., Uzelac, Z., Teofanov, Lj., The Discrete Minimum Principle for a Quadratic Spline Discretization of Singularly Perturbed Problems, 6th Meeting on Applied Scientific Computing and Tools Grid Generation, Approximation and Visualisation, IMACS/ISGG Workshop (October 5-7, 2006 Roma, Italy), 2006, 221-228
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduPavlović, Lj., Uzelac, Z., Spline difference schemes for singular perturbation problems, Abstracts of II Congress of Mathematicians and Informaticians of Macedonia, Ohrid, Macedonia, 28.09.-01.10. 2000 (44-44)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaSurla, K., Teofanov, Lj., Uzelac, Z., The Structure of Spline Collocation Matrix for Singularly Perturbation Problems with Two Small Parameters, Novi Sad J. Math., Vol. 35 No. 1, 2005, 41-48
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaSurla, K., Uzelac, Z., Teofanov, Lj., Minimum Principle for Quadratic Spline Collocation Discretization of a Convection-Diffusion Problem, Krag. J. Math. 30, 2007, 141-149
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSurla, K., Uzelac, Z., Teofanov, Lj., On a fitting collocation method for a reaction-diffusion problem, XVII Conference on Applied Mathematics, DJ. Herceg, H. Zarin, eds. Department of Mathematics and Informatics Novi Sad, 2007, pp. 97-103
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniHerceg D., Pavlović, Lj., On higher order difference schemes, XI Conference on Applied Mathematics, D. Herceg, K. Surla, eds. Institute of Mathematics Novi Sad, 1997, 103-116
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPavlović, Lj., Adžić, N., Nonlinear singularly perturbed problems and spectral approximation, XIII Conference on Applied Mathematics, D. Herceg, K. Surla, N. Krejić, eds. Institute of Mathematics Novi Sad, 2000, 75-84
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSurla, K., Uzelac, Z., Teofanov, Lj., On a fitting collocation method for a reaction-diffusion problem, XVII Conference on Applied Mathematics, Đ. Herceg, H. Zarin, eds. Department of Mathematics and Informatics Novi Sad, 2007, 97-103
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPavlović, Lj., Uzelac, Z., A uniformly convergent spline difference scheme for singular perturbation problems of convection-diffusion type, Proceedings of the 10th Congress of Yugoslav Mathematicians, Belgrade, 21-24. 01. 2001, 303-306
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduUzelac, Z., Pavlović, Lj., A uniformly convergent spline difference scheme on a Shishkin type mesh for linear convection-diffusion problems, Abstracts of XIV Conference of Applied Mathematics, Palić, 29. maj - 2. jun 2000, (30-30)
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduTeofanov, Lj., Zarin, H.,On a singularly perturbed elliptic problem, Abstracts of 25th Yugoslav Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Novi Sad, Serbia and Montenegro, June 1-3, 2005 (47-47)
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduTeofanov, Lj., Zarin, H., Superconvergence analysis of a finite element method for an elliptic singularly perturbed problem, Abstracts of 12th Serbian Mathematical Congress, Novi Sad, August 28th-September 2nd, 2008 (34-34)
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaSingularno perturbovani problemi sa dva mala parametra
(M72) Odbranjen magistarski radFitovani numerički meodi za singularno perturbovane probleme
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetGrbić, T., Likavec, S., Lukić, T., Pantović, J., Sladoje, N., Teofanov, Lj., Zbirka rešenih zadataka iz Matematike I, Treće izdanje, Izdanje autora, Novi Sad, 2007, 288 str.
(U02) Pomoćni udžbenik za nastavni predmetЧомић, И., Павловић, Љ., Функције више променљивих, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2000, 95 стр.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorTeorijska i primenjena matematikaUniverzitet u Novom Sadu01.12.2019.
Vanredni profesorTeorijska i primenjena matematikaUniverzitet u Novom Sadu01.12.2014.
DocentMatematikaFakultet tehničkih nauka19.02.2009.
Asistent - stari nazivMatematičke naukeFakultet tehničkih nauka30.03.2004.
Asistent - stari nazivMatematičke naukeFakultet tehničkih nauka01.04.2000.
Asistent pripravnikMatematičke naukeFakultet tehničkih nauka18.12.1995.