Predavač mr Gabrijela Grujić


Nedostaje slika

mr Gabrijela Grujić

Predavač


Telefon021/485-2278
E-mail
Akademsko zvanjePredavač
KancelarijaKabinet 611

Rođena sam 27. 03. 1973. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu sam završila u Sremskim Karlovcima 1988. godine, a srednju školu SPMG “J. J. Zmaj” sam završila u Novom Sadu 1992. godine i iste godine se upisala na Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu. 1997. godine sam završila fakultet sa prosečnom ocenom 8,24 i stekla zvanje Profesora matematike. 25.09.2008. godine sam na istom fakultetu odbranila magistarsku tezu pod nazivom "Mreže potprostora i koneksija na prostorima oskulacije prvog i viših redova". U septembru 2009. godine sam  na Fakultetu tehničkih nauka odbranila i master rad pod nazivom "Koneksije na prostorima oskulacije višeg reda i na njihovim potprostorima" .

Radila sam kao nastavnik matematike u Gimnaziji “Isidora Sekulić” i Tehničkoj školi “Jovan Vukanović” u Novom Sadu. Od marta 1999. godine radim u Novom Sadu na Fakultetu tehničkih nauka kao asistent pripravnik, asistent sa magistraturom i sad kao predavač. Držala sam vežbe iz raznih predmeta: Matematike 1 i 2 na raznim odsecima (Mehatronika, Građevinarsvo, Saobraćaj, Mašinstvo i Menadžment) i iz Diskretne matematike i Izabranih poglavlja iz matematike na Elektrotehničkom odseku. Trenutno držim predavanja i vežbe na strukovnim studijama Softverske informacione tehnologije i Obnovljivi izvori električne energije.

Koautor sam više naučnih radova štampanih u zemlji i inostranstvu. Učestvovala sam sa saopštenjima na više domaćih i medjunarodnih konferencija. Trenutno nisam učesnik nijednog projekta.

 

Predavač
12.09.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa magistraturom21.01.2009.01.12.2013.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent pripravnik15.03.2002.01.01.2009.Departman za opšte discipline u tehnici
Predavač01.01.2014.Katedra za matematiku
NazivU Ustanovi
-

Diploma

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1997

Mreže potprostora i koneksija na prostorima oskulacije prvog i viših redova

Magistratura

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2008

Kriterijum produkcijeOpis
(M12) Monografija međunarodnog značajaIrena Čomić, Jelena Stojanov, Gabrijela Grujić, "The Liouville vector fields in the subspaces of Miron"s Osc^k(M)" , Lagrange and Hamilton Geometries and Their Applications, Radu Miron (Ed.) Handbooks, Monographs 49 2004, Fair Partners Publisher, Bucharest, (ISBN 973-8470-29-3), 2004, 67-92.
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiMirjana Štrboja, Tatjana Grbić, Ivana Štajner-Papuga, Gabrijela Grujić, Slavica Medić: Jensen and Chebyshev inequalities for pseudo-integrals of set-valued functions, Fuzzy Sets and Systems, In Press, http://dx.doi.org/10.1016/j.fss.2012.07.011
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiLozanov-Crvenković Z., Štajner-Papuga I., Grujić G.: General fuzzy integral as a base for estimation of fuzzy quantities, Fuzzy Sets and Systems, 2017, Vol. 326, pp. 69-80, ISSN 0165-0114
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomIrena Čomić, Gabrijela Grujić and Jelena Stojanov: The induced connections on the subspaces in Miron's Osc^k(M), Publications de l'Institut Mathematique N.S. tome 76(90) 2004, 127-141.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIrena Čomić, Gabrijela Grujić, "Recurrent induced connections in the subspaces of Osc^k(M)", Bulletins for applied & computer mathematics, 2003, str. 507- 516.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIrena Čomić, Gabrijela Grujić, "The adapted bases and connections in gauge spaces of order k", Bulletins for applied & computer mathematics, 2004.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniIrena Čomić, Jelena Stojanov, Gabrijela Grujić, "Frenet formulae in Miron"s Osc^k(M)", Internacional Workshop on Appied Mathematics, Timisoara: 2004, str. 32- 54.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMirjana Štrboja, Tatjana Grbić, Gabrijela Grujić, Biljana Mihailović,Slavica Medić: Chebyshev Type Inequalities for Pseudo-integrals of Set-valued Function, Sisy 2011, Subotica, Serbia, pp. 6.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSlavica Medić, Ivana Štajner-Papuga, Tatjana Grbić, Gabrijela Grujić: On measures based on the interval-valued pseudo-integrals of real functions and absolute continuity, Sisy 2012, Subotica, Serbia, pp. 4.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDoretta Vivona, Ivana Štajner-Papuga, Tatjana Grbić, Gabrijela Grujić, Mirjana Štrboja, Biljana Mihailović: A note on NLSP based on the generated pseudo-operations, Sisy 2011, Subotica, Serbia, pp. 4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMedić S., Grbić T., Štajner-Papuga I., Grujić G.: Central g-moments of the order n for random variables, 12. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 11-13 Septembar, 2014, pp. 279-283, ISBN 978-1-4799-5996-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGrujić G., Štajner-Papuga I., Grbić T., Medić S.: A note on inteval-valued estimations for fuzzy quantities, 11. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, 26-28 Septembar, 2013, pp. 187-190, ISBN 978-1-4799-0303-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLozanov-Crvenković Z., Grujić G., Štajner-Papuga I.: On Sugeno integral based mean value for fuzzy quantities, 14. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 29-31 Avgust, 2016, pp. 155-159
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduŠtajner-Papuga I., Grujić G.: On interval-valued estimations for fuzzy quantities based on monotone set functions , 13. International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications, Liptovsky Jan, 24-29 Januar, 2016
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduGrbić T., Štajner-Papuga I., Grujić G.: Pseudo-Additive Interval-Valued Measures, 84. Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics (GAMM), Novi Sad, 18-22 Mart, 2013
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduJelena Stojanov, Gabrijela Grujić, "Tangent structure in special decomposed tangent bundle of higfer order osculator space", 12. srpski matematički kongres, Novi sad: 28. -02. avgust-septembar, 2008.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaIrena Čomić, Gabrijela Grujić, Jelena Stojanov, "The theory of subspaces in Miron"s Osc^k(M)", Annales Univ. Sci. Budapest, 48(2005) 39–65.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaIrena Čomić, Jelena Stojanov, Gabrijela Grujić, "The spray and antispray theory in the subspaces of Mirons Osc^k(M)", J. Math, 2008, Vol. 38, No. 1, str. 155- 175.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaGabrijela Grujić: Nelinearna koneksija na prostorima oskulacije višeg reda, Novi Sad, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, broj 8/2009, 2657-2661.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGrujić G., Štajner-Papuga I.: Choquet-ov integral u diskretnom okruženju, 1. Conference on Mathematics in Engineering: Theory and Applications, Novi Sad, 5-6 Mart, 2016, pp. 42-49
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTatjana Grbić, Slavica Medić, Ivana Štajner-Papuga, Gabrijela Grujić, Aleksandar Perović: A note on Jensen and Chebyshev pseudo-integral inequalities, DOGS 2012, Kovačica, Srbija, 4-7. oktobar 2012.
(M72) Odbranjen magistarski radGrujić Gabrijela, "Mreže potprostora i koneksija na prostorima oskulacije prvog i viših redova", Magistarska teza, PMF, 2008.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
PredavačTeorijska i primenjena matematikaUniverzitet u Novom Sadu12.09.2019.
PredavačTeorijska i primenjena matematikaUniverzitet u Novom Sadu12.09.2014.
Asistent pripravnik RMatematika01.01.2014.
Asistent - stari nazivMatematikaFakultet tehničkih nauka16.01.2012.
Asistent pripravnik RMatematikaFakultet tehničkih nauka02.07.2009.
Asistent - stari nazivMatematikaUniverzitet u Novom Sadu21.01.2009.
Asistent pripravnikMatematikaFakultet tehničkih nauka29.08.2007.
Asistent pripravnikMatematikaFakultet tehničkih nauka15.09.2000.