doc. dr Radomir Đokić


Nedostaje slika

dr Radomir Đokić

Docent


Telefon021/485-2357
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 509

Diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka, Mašinski odsek u Novom Sadu, zvanje: Diplomirani mašinski inženjer smer Mehanizacija I, (2002 god). 2002. godine upisane postdiplomske studije na smeru Konstrukciono mašinstvo. Od 2003 godine radi na Fakultetu tehničkih nauka kao stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije. Učešće na projektima u okviru Instituta za mehanizaciju, prehrambeno i konstrukciono mašinstvo. Od 2007. do 2009. godine zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka na radnom mestu Saradnik u nastavi. Od 2009. godine radi u zvanju asistenta na Fakultetu tehničkih nauka. Na istom fakultetu je magistrirao 2010. godine.

Docent
01.10.2016.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa magistraturom01.10.2010.01.03.2015.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Asistent-Master24.04.2009.01.09.2010.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Stručni saradnik na projektu26.12.2008.01.04.2009.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Saradnik u nastavi01.01.2007.01.12.2008.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Predavač28.03.2015.01.09.2016.Katedra za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama i poljoprivredno mašinstvo
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.01.2015.31.12.2015.Katedra za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku
NazivU Ustanovi
Istraživanje i razvoj putničkih liftova na električni pogon

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Razvoj analitičko-numeričkih postupaka za određivanje dinamičkog ponašanja liftova

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Istraživanje dinamike i razvoj mašina vertikalnog transporta primenom numeričko-eksperimentalnih postupaka

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2016

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVladić J., Jovanović M., Đokić R., Kljajin M., Karakašić M.: Theoretical and experimental analysis of elevator dynamic characteristics, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2015, Vol. 22, No 4, pp. 1011-1020, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVladić J., Đokić R., Kljajin M., Karakašić M.: Modelling and simulations of elevator dynamic behaviour, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2011, Vol. 18, No 3, pp. 423-434, ISSN 1330-3651, UDK: 62(05)=163.42=111
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVladić, J., Đokić, R., Gajić, A.: Application of numerical methods for analysis of vertical transport systems, IX Triennial International Conference Heavy Machinery - HM, Zlatibor: Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, 28 June - 1 July 2017., pp. A.25-A.32, ISBN 978-86-82631-74-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐokić R., Vladić J., Živanić D.: Experimental method reviewing for dynamic parameters determining of vertical transport, The Sixth International Conference Transport and Logistics - TIL, Niš: Faculty of Mechanical Engineering, 25-26 Maj, 2017, pp. 43-48, ISBN 978-86-6055-053-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVladić J., Đokić R., Ličen ml. H., Gajić A.: Experimental method for determination of electric elevator dynamic parameters, 21. International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, Beč: Mašinski fakultet Beograd, 23-25 Septembar, 2015, pp. 77-82, ISBN 978-86-7083-863-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVladić J., Đokić R., Živanić D.: Design and analysis of elevator models with great heights and velocities of lifting, 8. The Eighth International Symposium - KOD 2014 - Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfured, 12-15 Jun, 2014, pp. 55-58, ISBN 978-86-7892-615-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVladić, J., Đokić, R., Gajić, A., Živanić, D.: Numerical analysis of elevator ropes vibration with time varyng length, The Eighth International Conference HEAVY MACHINERY-HM, Zlatibor: Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, 25-28 June 2014., pp. A.119-124, ISBN 978-86-82631-74-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVladić J., Živanić D., Đokić R., Gajić A.: Analysis and Choice of Prefabricated Industrial Halls Elements, 19. International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, Beograd: Mašinski fakultet Beograd, 15-16 Oktobar, 2009, pp. 257-260, ISBN 978-86-7083-672-3
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVladić J., Đokić R., Ličen ml. H.: Dinamička analiza uređaja za vertikalno dizanje i korelacija sa rezultatima merenja liftova, IMK 14 - Istraživanje i razvoj, časopis Instituta IMK "14 oktobar", Kruševac, 2015, Vol. 21, No 2, pp. 35-40, ISSN 0354-6829
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVladić J., Đokić R.: Dynamic simulations and type of electrical elevators models, Machine Design, 2012, Vol. 4, No 4, pp. 219-224, ISSN 1821-1259
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentProjektovanje i ispitivanje mašina i konstrukcija, transportna tehnika i logistikaUniverzitet u Novom Sadu01.10.2016.
Asistent pripravnik RMašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu27.03.2015.
AsistentMašinske konstrukcije, transportni sistemi i logistikaFakultet tehničkih nauka28.03.2012.
Asistent-masterMašinske konstrukcije, transportni sistemi i logistikaFakultet tehničkih nauka24.04.2009.
Saradnik u nastaviPrehrambeno mašinstvoFakultet tehničkih nauka01.01.2007.