Predmet: Engleski jezik - osnovni (17 - EJ01Z)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastAnglistika i jezik struke
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Engleski jezik - osnovni

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Engleski jezik u arhitekturi i dizajnu 1dane
Engleski jezik za inženjere 1dada
Engleski jezik za inženjere 2dada
Engleski jezik - specijalizovani kurs 1dada
Ovladavanje osnovama engleskog jezika: izgovor engleskih glasova, usvajanje vokabulara vezanog za svakodnevne situacije, savladavanje osnova engleske morfologije i sintakse. Takođe, usvajanje vokabulara i gramatičkih konstrukcija neophodnih za profesionalnu komunikaciju
Studenti su sposobni da koriste govorni i pisani engleski jezik u jednostavnijim, svakodnevnim situacijama, kao i u profesionalnom okruženju.
Upotreba člana, imenice (množina imenica), pridevi (vrste, prisvojni pridevi, poređenje prideva), zamenice (lične i prisvojne zamenice), pomoćni glagoli (be, do, have), modalni glagoli. Upotreba i građenje glagolskih vremena (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, future forms). Upitni i odrični oblik rečenice. Vokabular vezan za svakodnevne teme: upoznavanje, porodica, slobodno vreme, posao, hrana i piće, imenovanje i opis svakodnevnih predmeta, opis ljudi i mesta i sl. Povrh toga, upotreba pasiva i modalnih glagola, kao stručnog vokabulara.
Zastupljen je komunikativni metod, budući da su ciljevi i sadržaji usmereni ka komunikaciji, koja je veoma kompleksna. Akcenat je na komunikaciji studenata sa nastavnikom i među sobom i ravnomernom razvijanju svih jezičkih veština.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Soars, J., Soars, L.New Headway English Course Elementary2000Oxford University PressEngleski
Grupa autoraOxford English - Serbian Student Dictionary2006Oxford University Press, OxfordEngleski
Coe, N., Harrison, M., Paterson, K.Oxford Practice Grammar - Basic2006Oxford University Press, OxfordEngleski
Glendinning, E.Oxford English for Careers. Technology 12007Oxford University Press, OxfordEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Katić mr Marina
Nastavnik stranih jezika

Predavanja
Nedostaje slika

Gak dr Dragana
Docent

Predavanja