Predmet: Matematika 1 (17 - S011)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Usvajanje osnovnog znanja iz oblasti algebre i elemenata matematičke analize. Razvoj apstraktnog mišljenja i analitičkog pristupanja problemima. Osposobljavanje studenata da stečena znanja primene u drugim opštim i stručnim predmetima.
Student je osposobljen za primenu matematičkih modela obrađenih u okviru ovog predmeta. Student je spreman da stečena znanja koristi u stručnim predmetima i daljem obrazovanju, a takođe i u praksi.
Relacije, funkcije i algebarske strukture. Polje kompleksnih brojeva. Determinante i sistemi linearnih jednačina (Kramerovo pravilo i Gausov algoritam). Vektorska algebra i analitička geometrija u prostoru R3 (prava i ravan). Matrice (operacije, inverzna matrica, rang matrice). Polinomi (nule polinoma, faktorizacija u skupu realnih i kompleksnih brojeva, racionalne funkcije). Nizovi (tačke nagomilavanja, granične vrednosti, konvergencija i divergencija). Realne funkcije jedne promenljive (granične vrednosti i neprekidnost). Diferencijalni račun (izvodi, izvodi višeg reda i primena).
Predavanja. Računske vežbe. Individualne konsultacije. Domaći zadaci. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi ilustracije i lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koje su sinhronizovane sa predavanjima, rade se karakteristični zadaci u širem obimu i produbljuje se gradivo izloženo na predavanjima. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju individualne konsultacije, ili konsultacije u malim grupama. Domaći zadaci se daju posle svakog obrađenog poglavlja. Deo gradiva, koji čini veću logičku celinu, može da se polaže u toku nastavnog procesa u obliku 2 modula: prvi modul čini gradivo iz algebre, drugi modul čini gradivo iz matematičke analize.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Nikić, J., Čomić, I.Matematika jedan. Deo 12003Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraZbirka rešenih zadataka iz matematike 12009Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
S. GilezanIzvod iz predavanja iz Matematike I2007http://imft.ftn.ns.ac.yu/~silviaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Teofanov dr Ljiljana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ostojić dr Tijana
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Prokić Aleksandar
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Palalić Tamara
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vidojević Katarina
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe