Informacije
Odgovorna lica
Nedostaje slika

Đukić dr Miodrag
Docent

 Direktor departmana
Nedostaje slika

Milović Miljan

 Sekretar departmana
Nedostaje slika

Bakić Radmila

 Sekretar departmana