Master akademske studije / Veštačka inteligencija i mašinsko učenje
Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

 Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer elektrotehnike i računarstva (Mast. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
2 / 4


Ukupan broj ESPB bodova
120


Studijski program master akademskih studija „Veštačka inteligencija i mašinsko učenje“  jedan je od programa nagrađenih na Konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za izbor novih master studijskih programa iz oblasti veštačke inteligencije.

Ovaj dvogodišnji master program omogućava studentima da steknu znanja iz mašinskog učenja, dubokog učenja i nauče praksu softverskog inženjerstva u mašinskom učenju.  Pored toga, studenti imaju veliku mogućnost izbora predmeta. U skladu sa ličnim sklonostima, studenti se mogu opredeliti za specijalizaciju u jednoj od oblasti: inteligentni sistemi za podršku odlučivanju, razvoj autonomnih vozila, robotika, primena veštačke inteligencije u medicini, računarska vizija, analiza podataka i teksta, obrada prirodnog govora i Edge AI. U toku studija studenti će imati priliku da rade na realizaciji praktično orijentisanih projekata osmišljenih u saradnji sa kompanijama i saradnicima iz privrede.

Program predstavlja saradnju velikog broja katedri na Fakultetu tehničkih nauka koje se bave različitim oblastima istraživanja. Angažovani profesori su visoko kompetentni i učestvuju u više naučnoistraživačkih projekata. Fakultet tehničkih nauka tradicionalno ostvaruje tesnu saradnju sa industrijom, tako da će i u ovom programu sarađivati  sa stručnjacima iz privrede.

Cilj programa je razvoj visokoobrazovanog kadra spremnog da se odmah po završetku studija uključi u rad u privredi i sposobnog da prati brzi razvoj veštačke inteligencije.       
...
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Slivka dr Jelena
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Matematičke osnove mašinskog učenja31200.006
Izborna pozicija 1302-300.006
Izborna pozicija 22-302-30-10.00-1.006
Izborna pozicija 330-11-300.006
Izborna pozicija 4302-300.006

Godina: 1, Semestar: Letnji

Principi dubokog učenja30300.006
Tehnologije i alati u mašinskom učenju30200.006
Izborna pozicija 530300.006
Izborna pozicija 630300.006
Izborna pozicija 7302-300.006

Godina: 2, Semestar: Zimski

Izborna pozicija 830-11-200.006
Izborna pozicija 930-30-300.006
Izborna pozicija 10302-300.006
Izborna pozicija 11302-300.006
Izborna pozicija 12302-300.006

Godina: 2, Semestar: Letnji

Stručna praksa00006.007
Projekti primene veštačke inteligencije i mašinskog učenja30300.007
Master rad - studijsko-istraživački rad000140.008
Master rad - izrada i odbrana00004.008
 Dokumenta