Asistent sa doktoratom Tijana Nosek


Nedostaje slika

Tijana Nosek

Asistent sa doktoratom


Telefon0214852521
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom

Tijana Nosek, je student doktorskih studija na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, gde je i zaposlena kao asistent na predmetima koji se tiču mašinskog učenja i digitalne obrade signala. Uglavnom se bavi istraživanjima u oblasti obrade signala i mašinskog učenja sa primenom u govornim tehnologijama i medicini. Uključena je u nekoliko nacionalnih i internacionalnih projekata koji se bave unapređenjem govornih tehnologija. Tijana je autor i koautor nekoliko naučnih radova kako na konferencijama tako i u časopisima fokusiranih uglavnom na sintezu govora na osnovu neuronskih mreža. Takođe se bavila raznim drugim problemima učestvujući na internacionalnim takmičenjima i kroz rad sa studentima na projektima primene mašinskog učenja na različitim problemima.

Asistent sa doktoratom
01.04.2024.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač pripravnik05.02.2016.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent01.12.2020.30.11.2023.Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Asistent01.12.2017.30.11.2020.Katedra za telekomunikacije i obradu signala
NazivU Ustanovi
Teorijske osnove za sintezu govora na srpskom jeziku

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPerić Z., Suzić S., Delić T., Simić N.: Support Region of Semilogarithmic Quantizer for Laplacian Source, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2018, Vol. 24, No 4, pp. 64-67, ISSN 1392-1215
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSuzić S., Delić T., Jovanović V., Sečujski M., Pekar D., Delić V.: A comparison of multi-style DNN-based TTS approaches using small datasets, 13. International Conference on Electromechanics and Robotics - ER(ZR), Saint Petersburg: SUAI & SPIIRAS, 18-21 April, 2018
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDelić T., Suzić S., Sečujski M., Pekar D.: Rapid Development of New TTS Voices by Neural Network Adaptation, 17. Infoteh-Jahorina, Jahorina, 21-23 Mart, 2018
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDelić T., Suzić S., Sečujski M., Ostojić V.: Deep neural network speech synthesis based on adaptation to amateur speech data, 5. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Palić, 11-14 Jun, 2018
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSuzić S., Delić T., Pekar D., Ostojić V.: Novel alignment method for DNN TTS training using HMM synthesis models, 15. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 2017, pp. 271-276, ISBN 978-1-5386-3854-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDelić T., Gerazov B., Popović B., Sečujski M.: A Linguistic Interpretation of the Atom Decomposition of Fundamental Frequency Contour for American English, 18. SPECOM, Speech and Computer, Budimpešta: Springer, 23-27 Avgust, 2016, pp. 59-66, ISBN 978-3-319-43957-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDelić T., Šarić Ž., Žunić A., Zrnić T., Knežević M., Despotović D.: Improving Location-Of-Recording Classificationusing Electric Network Frequency (ENF) Analysis, 14. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica: IEEE Hungary Section, 29-31 Avgust, 2016, pp. 51-56, ISBN 978-1-5090-2866-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDelić T., Đurić S., Jošić S.: Poređenje ljudskog i automatskog prepoznavanja govornika u slučaju imitacija, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 24-26 Novembar, 2015, pp. 425-428, ISBN 978-1-5090-0054-8
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDelić T., Sečujski M., Suzić S.: A Review of Serbian Parametric Speech Synthesis Based on Deep Neural Networks DOI: 10.5937/telfor1701032D, TELFOR Journal, 2017, Vol. 9, No 1, pp. 32-37, ISSN 1821-3251
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDelić T., Suzić S., Ostrogonac S., Kašterović S., Pekar D.: Multi-style Statistical Parametric TTS, 11. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 22-25 Novembar, 2017, ISBN 978-86-7892-993-9, UDK: 004.932/.934(082)
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka01.04.2024.
AsistentTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka01.12.2020.
AsistentTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka01.12.2017.
Istraživač pripravnikTelekomunikacije i obrada signalaFakultet tehničkih nauka23.12.2015.