Na funkciji: Sekretar departmana


ZvanjeOdDo
Miljan MilovićAdministrativno tehnički sekretar01.11.2016.Departman za računarstvo i automatiku20161101
Radmila BakićAdministrativno tehnički sekretar01.01.2013.Departman za računarstvo i automatiku20130101