Master akademske studije / Upravljanje rizikom od katostrofalnih događaja i požara
Upravljanje rizikom od katostrofalnih događaja i požara

 Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara (Mast. inž. zaš. od kat. dog. i pož.)


Obrazovno polje
Interdisciplinarno


Naučno-stručne oblasti
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara: Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu; Građevinsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60 

Učestale pojave prirodnih katastrofa i požara, kako u svetu, tako i na našim prostorima, postaju jedan od najvažnijih svetskih problema i činioca daljeg održivog razvoja ljudske civilizacije....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Laban dr Mirjana
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Integralno upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja22000.004
Procena stanja oštećenih građevinskih objekata22000.004
Planovi zaštite i spašavanja21000.003
Izborni predmet 100000.003
Izborni predmet 20-20-2000.003
Planiranje i organizovanje aktivnosti kod događaja sa katastrofalnim posledicama22000.003
Viši kurs matematike 121100.003
Izborni predmet 321000.003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet 40-20-1000.004
Izborni predmet 500000.004
Izborni predmet 620-20-200.003
Stručna praksa00003.003
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada00090.0010
Izrada i odbrana master rada00008.0010