Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer geodezije (Mast. inž. geodez.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Geodetsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60 

U okviru studijskog modula Geodezija i geomatika student stiče teoretska i praktična znanja iz oblasti određivanja oblika i dimenzija zemlje, iz oblasti definisanja i korišćenja referentnih okvira za predstavu zemljine površine u svakodnevnoj praksi, iz oblasti kartografskih znanja, znanja u prezentaciji zemljine površine korišćenjem savremenih geoinformacionih tehnologija i sistema i znanja u primeni savremenih tehnologija kao što su lasersko skeniranje terena, primene različitih senzorskih platformi u premeru, satelitskih platformi, korišćenju GPS tehnologije, fotogrametrije, daljinske detekcije i vizuelizacije prostora. U okviru studijske grupe Geodezija akcenat je stavljen na primene savremenih tehnika geodetskog premera zemljine površine, a u okviru studijske grupe Geoinformatika na osposobljavanju studenata za projektovanje, razvoj, i korišćenje savremenih geoinformacionih i sistema u oblasti geodezije i geomatike, sa naglaskom na sisteme bazirane na Internet tehnologijama....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Govedarica dr Miro
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Metode preciznih geodetskih merenja i obrade podataka31100.006
Inženjerska geodezija 331101.006
Vizualizacija geoprostornih podataka30200.006
Izborni predmet 120-20-200.00-1.006
Izborni predmet 220-20-200.00-1.006

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet 320-11-201.005
Izborni predmet 420-11-201.005
Stručna praksa- projekat00000.003
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada00090.009
Izrada i odbrana master rada00008.008