Predmet: Matematička analiza 1 (17 - E102A)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti Matematičke analize (granični procesi, diferencijalni i integralni račun, obične diferencijalne jednačine). Teži se ka tome da se kod studenata razvije takav način razmišljanja koji mu omogućava da povezuje složene pojmove iz analize, kao i da sagleda mogućnosti primene stečenog znanja.
Stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele iz stručnih predmeta koristeći gradivo iz Matematičke analize 1. Student se podstiče i za korišc´enje odgovarajućih programskih alata (Matlab, Mathematica).
Teorijska nastava:Polje realnih i kompleksnih brojeva. Metrički prostori. Nizovi (konvergencija niza, realni i kompleksni nizovi, kompletni metrički prostori). Granična vrednost, neprekidnost i uniformna neprekidnost funkcija. Realne funkcije jedne realne promenljive (granična vrednost; neprekidnost; uniformna neprekidnost; diferencijalni račun i primena, neodređeni integral; određeni integral i primena; nesvojstveni integral). Realne funkcije više realnih promenljivih (granična vrednost; neprekidnost; uniformna neprekidnost; diferencijalni račun i primena). Obične diferencijalne jednačine prvog i višeg reda. Linearne diferencijalne jednačine n-tog reda.Praktična nastava (vežbe):Na vežbama se rade odgovarajući primeri sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Numeričko računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledećih 5 modula (prvi modul: granični procesi; drugi modul: diferencijalni račun realne funkcije jedne realne promenljive, treći modul: diferencijalni račun realnih funkcija više realnih promenljivih; četvrti modul: integralni račun; peti modul: obične diferencijalne jednačine).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kovačević, I. i dr.Matematička analiza 1 : uvodni pojmovi i granični procesi2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kovačević, I. i dr.Matematička analiza 1 : diferencijalni i integralni račun, obične diferencijalne jednačine2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Novković, M., i drZbirka rešenih zadataka iz Matematičke analize 12012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraTestovi sa ispita iz Matematičke analize 12012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada5.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada3.00
Završni ispit - I deonene50.00
Završni ispit - II deonene50.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada2.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ralević dr Nebojša
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tomić dr Filip
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dedeić dr Jovana
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ostojić dr Tijana
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vuković Manojlo
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vidojević Katarina
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kozić Božidar
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe