Основне информације

Ниво студија
Специјалистичке академске студије


Звање које се стиче
Специјалиста инжењер архитектуре (Спец. инж. арх.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Архитектура


Трајање (год/сем)
2 / 3


Укупан број ЕСПБ бодова
91


Специјалистичке академске студије на студијском програму Архитектура трају три семестра, а академски назив који се стиче је специјалиста инжењер архитектуре. Циљ студијског програма је постизање и усавршавање компетенција и академских вештина из области архитектуре и урбанизма. То, поред осталог укључује и развој креативних способности и способност критичког мишљења, склоности ка научно-истраживачком раду, развијање тимског рада, а нарочито овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Константиновић др Драгана
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Методологија научно-истраживачког рада000314
Урбана социологија и економија - одабрана поглавља320028
Изборни предмет 1320039
Изборни предмет 24300410

Година: 1, Семестар: Летњи

Теоријски дискурс у архитектури - одабрана поглавља3300410
Изборни предмет 34300410
Изборни предмет 44300310

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборни предмети 5320417
Стручна пракса000033
Студијски истраживачки рад00015015
Специјалистички рад000065