Asistent Milena Senjak Pejić


Nedostaje slika

Milena Senjak Pejić

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent
09.11.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent09.11.2018.08.11.2021.Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.12.2021.Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
Kriterijum produkcijeOpis
(M53) Rad u naučnom časopisuSenjak M., Mučenski V.: ANALIZA KARAKTERISTIKA POVREDA NA RADU NA GRADILIŠTIMA REPUBLIKE SRBIJE , Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2018, Vol. 33, No 11, pp. 2092-2095, ISSN 0350-428X, UDK: 624.9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSenjak M., Mučenski V., Trivunić M., Peško I., Bibić (Đorđević) D.: ANALIZA KARAKTERISTIKA POVREDA NA RADU NA GRADILIŠTIMA REPUBLIKE SRBIJE, 15. 15. Međunarodna konferencija "Kontiniurano usavršavanje osnov unapređenja zaštite na radu", Kladovo: Savez zaštite na radu Srbije - IT, 18-22 Septembar, 2018, pp. 237-240, ISBN 978-86-919221-3-9
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentTehnologija i organizacija građenja i menadžmentFakultet tehničkih nauka09.11.2021.
AsistentTehnologija i organizacija građenja i menadžmentFakultet tehničkih nauka09.11.2018.