Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
Asistent Milena Senjak PejićAsistent01.12.2021.Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja20211201