Asistent - dr nauka dr Nemanja Gazivoda


Nedostaje slika

dr Nemanja Gazivoda

Asistent - dr nauka


Telefon021/485-4542
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent - dr nauka
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent sa doktoratom
13.03.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik-Laborant25.05.2019.24.05.2020.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Istraživač saradnik01.06.2016.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Stručni saradnik-Laborant01.03.2016.01.05.2016.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Istraživač pripravnik01.03.2013.01.02.2016.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.09.2020.Katedra za električna merenja
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Nova metoda za povećanje efektivne rezolucije stohastičkih mernih instrumenata visokih performansi

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2019

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuUrekar M., Gazivoda N., Pejić D.: The Core for High-Precision Stochastic Smart Grid Meter Based on Low-Resolution Flash ADC, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2019, Vol. 68, No 6, pp. 1705-17013, ISSN 0018-9456
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSubotin (Bulat) M., Mirković S., Gazivoda N., Pejić D., Urekar M., Antić B.: The Impact of the Conversion Starting Threshold on the Estimation of the RMS Value, Microprocessors and Microsystems, 2022, Vol. 93, No. 104595, pp. 1-7, ISSN 0141-9331
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPejić D., Gazivoda N., Ličina B., Urekar M., Sovilj P., Vujičić B.: A Proposal of a Novel Method for Generating Discrete Analog Uniform Noise, Advances in Electrical and Computer Engineering, 2018, Vol. 18, No 3, pp. 61-66, ISSN 1582–7445
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomBeljić Ž., Ličina B., Sovilj P., Pejić D., Vujičić V., Vujičić B.: Measurement of Definite Integral of Sinusoidal Signal Absolute Value Third Power Using Digital Stochastic Method, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2017, Vol. 14, No 1, pp. 85-98, ISSN 1451-4869, UDK: 620.91:621.317
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomUrekar M., Gazivoda N.: The Transfer Voltage Standard for Calibration Outside of a Laboratory, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2017, Vol. 14, No 1, pp. 99-111, ISSN 1451-4869, UDK: 621.3:616.83
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomNovaković Đ., Sovilj P., Gazivoda N.: Multisensory Platform Based on NEC Protocol, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2017, Vol. 14, No 1, pp. 23-33, ISSN 1451-4869, UDK: 004.7:621.398]:621.317
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMitrović Z., Mitrović J., Gazivoda N., Vujičić B., Beljić Ž.: A Solid-State Current Limiting Device , 2. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Srebrno jezero, 8-11 Jun, 2015, ISBN 978-86-80509-71-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniUrekar M., Gazivoda N., Đorđević-Kozarov J.: Stochastic Flash ADC in Hardware Correlator for Very Long Baseline Interferometry, 5. IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace 2018, Rim: IEEE, 20-22 Jun, 2018, pp. 613-617, ISBN 978-1-5386-2473-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGazivoda N., Beljić Ž., Sovilj P., Pejić D., Vujičić B.: MEASUREMENT FIRMWARE FOR PULSE OXIMETRY SENSOR , 1. Zooming Innovation in Consumer Electronics, Novi Sad: IEEE Conference Publications, 1-2 Jun, 2016, pp. 42-45, ISBN 978-1-5090-2957-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPejić D., Urekar M., Bulat M., Gazivoda N.: RANDOMIZING OF PSEUDORANDOM NOISE SOURCE, 3. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Zlatibor: ETRAN Society, 13-16 Jun, 2016, pp. 1-3, ISBN 978-86- 7466-618-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPeić Tukuljac E., Gazivoda N., Mitrović Z., Vujičić B., Mitrović J.: Density measurement using the oscillatory type devices , 1. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Vrnjačka Banja, 2-5 Jun, 2014, ISBN ISBN 978-86-80509-70
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSovilj P., Pejić D., Bojan V., Urekar M., Gazivoda N.: Metoda stohastičkog merenja parametara Gausovog šuma dvobitnim fleš A/D konvertorom , 13. Infoteh-Jahorina, Jahorina, 18-20 Mart, 2015, pp. 71-75, ISBN 978-99955-763-6-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPeić Tukuljac E., Gazivoda N., Mitrović Z., Župunski I., Čabrilo N.: Temperature and Pressure Measurement in Validation procedure for food product Pasteurisation , 1. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Vrnjačka Banja, 2-5 Jun, 2014, ISBN ISBN 978-86-80509-70
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTomić J., Katić V., Kušljević M., Čorba Z., Gazivoda N.: Intelligent energy management for smart home with an example of measurement recults, 3. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Zlatibor: Etran, 13-16 Jun, 2016
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBeljić Ž., Gazivoda N., Sovilj P., Pejić D., Vujičić V., Ković V.: Remote measurement of fluid velocity “in point”, 3. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 3-6 Mart, 2013, pp. 77-80, ISBN 978-86-85525-12-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBeljić Ž., Gazivoda N., Mitrović Z., Milovančev S., Župunski I.: Automated System for Thermometer Calibration, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 15-17 Maj, 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGazivoda N., Beljić Ž., Sovilj P., Pejić D., Vujičić V., Ković V.: Data Acquisition in Microprocessor System for Pulse Oximetry, 3. International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 3-6 Mart, 2013, pp. 67-72, ISBN 978-86-85525-12-4
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Gazivoda N., Đorđević-Kozarov J., Bulat M., Sovilj P.: Precizni kompozitni ommetar za merenje industrijskih strujnih šantova na mΩ opsegu, 2. Merno-informacione tehnologije MIT, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 8-9 Decembar, 2017, ISBN 978-86-6022-019-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Bulat M., Gazivoda N., Mitrović Z., Mitrović J.: Estimacija performansi referentnog naponskog izvora za kalibraciju 3 1/2 cifarskih digitalnih multimetara van laboratorije, 15. Kongres metrologa Srbije, Zlatibor: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 12-15 Oktobar, 2015, pp. 1-9, ISBN 978-86-7518-182-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarinko M., Kovačev N., Gazivoda N.: Merni sistem za višekanalno merenje temperature , 59. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero, 8-11 Jun, 2015, ISBN 978-86-80509-71-6
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSovilj P., Pejić D., Urekar M., Gazivoda N., Vujičić B.: Metrološka verifikacija 2-bitnog stohastičkog instrumenta za merenja snage Gausovog šuma, 15. Kongres metrologa Srbije, Zlatibor, 12-15 Oktobar, 2015, ISBN 978-86-7518-182-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Bulat M., Gazivoda N.: Kritični AC parametri topljivih osigurača u kolima DC struje pri laboratorijskom ispitivanju, 59. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, 8-11 Jun, 2015
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNovaković Đ., Sovilj P., Pejić D., Urekar M., Gazivoda N.: MERENJE U KONCEPTU INTERNET OF THINGS I HEXIWEAR MULTISENZORSKA PLATFORMA, 4. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Kladovo: ETRAN, 5-8 Jun, 2017, pp. 1-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGazivoda N., Ilić D., Davidović D., Pena M.: Hardver merno-akvizicionog sistema za elektrofiziološke signale , 60. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor: Društvo za ETRAN, 13-15 Jun, 2016, pp. 1-4, ISBN 978-86-7466-618-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Bulat M., Gazivoda N.: ETALON ZA PRENOS I KALIBRACIJU NAPONA U USLOVIMA RADA VAN LABORATORIJE, 60. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor: Društvo za ETRAN, 13-15 Jun, 2016, pp. 1-6, ISBN 978-86-7466-618-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNovaković Đ., Sovilj P., Gazivoda N.: Multisenzorska platforma zasnovana na NEC protokolu, 60. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor: Društvo za ETRAN, 13-15 Jun, 2016, pp. 1-4, ISBN 978-86-7466-618-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMirković S., Krasić N., Gazivoda N.: Razvoj merno-akvizicionog sistema zasnovanog na ZigBee modulu , 60. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor: Društvo za ETRAN, 13-15 Jun, 2016, pp. 1-4, ISBN 978-86-7466-618-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMitrović Z., Urekar M., Gazivoda N., Vujičić B., Župunski I.: Validacija temperaturnog kupatila za etaloniranje termometara, 12. Kongres metrologa, Bor: Društvo metrologa Srbije, 16-18 Oktobar, 2013, ISBN 978-86-7287-040-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMirković S., Krasić N., Gazivoda N.: Razvoj merno-akvizicionog sistema zasnovanog na ZigBee modulu, 60. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor, 13-15 Jun, 2016, ISBN 978-86-7466-618-0
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoVujičić V., Pejić D., Pjevalica N., Sovilj P., Mitrović Z., Urekar M., Beljić Ž., Gazivoda N., Radonjić A., Vujičić B.: Sistem za merenje, kontrolu i nadzor nad tokovima električne snage i energije u DTS XkV/0,4kV, 2014
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Mitrović Z., Vujičić B., Pjevalica N., Pejić D., Radonjić A., Bulat M.: Prototip monofaznog limitera, 2014
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Mitrović Z., Vujičić B., Gazivoda N., Pjevalica N., Pejić D., Sovilj P., Urekar M., Pjevalica V.: Prototip trofaznog limitera, 2014
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Mitrović Z., Vujičić V., Gazivoda N., Pejić D., Urekar M., Pjevalica V., Pjevalica V.: Stohastička metoda merenja napona na visokom naponu , 2015
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Mitrović Z., Vujičić V., Beljić Ž., Radonjić A., Gazivoda N., Vujičić B.: Stohastička metoda merenja struje na visokom naponu, 2015
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Beljić Ž., Radonjić A., Vujičić V., Gazivoda N., Sovilj P., Mitrović Z.: Metoda merenja THD faktora mrežnog napona pri varijaciji frekvencije , 2014
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Bajčeta S., Vujičić V., Mitrović Z., Pejić D., Pjevalica V., Beljić Ž., Gazivoda N.: Metoda određivanja optimalne rezolucije SDMM u merenju efektivne vrednosti, snage i energije, 2014
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Urekar M., Pjevalica V., Pjevalica N., Sovilj P., Beljić Ž., Gazivoda N., Bulat M.: Merenje krest faktora u elektrodistributivnoj mreži, 2014
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Vujičić V., Radonjić A., Beljić Ž., Vujičić B., Sovilj P., Gazivoda N.: Koncept stohastičkog merenja parametara signala u Furijeovom domenu, 2014
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Vujičić V., Pjevalica N., Župunski I., Urekar M., Beljić Ž., Gazivoda N.: Metoda provere metroloških karakteristika merenja napona pomoću MM2 – IC - V1, 2013
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Vujičić V., Mitrović Z., Milovančev S., Vujičić B., Sovilj P., Pjevalica N., Pejić D., Župunski I., Urekar M., Beljić Ž., Gazivoda N.: Simulacioni model ASIC čipa – tipska oznaka MM2 – IC - V1, 2013
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Vujičić V., Sovilj P., Pjevalica N., Župunski I., Beljić Ž., Gazivoda N.: Metoda kontrole ispravnosti simulacionog modela MM2 – IC - V1, 2013
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Vujičić V., Milovančev S., Vujičić B., Pejić D., Beljić Ž., Gazivoda N.: Metoda evaluacije performansi simulacionog modela MM2 – IC - V1, 2013
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Vujičić V., Vujičić B., Pjevalica N., Urekar M., Beljić Ž., Gazivoda N.: Metoda korekcije parametara simulacionog modela MM2 – IC - V1, 2013
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Vujičić B., Sovilj P., Pjevalica V., Beljić Ž., Gazivoda N.: Metoda provere metroloških karakteristika merenja snage pomoću MM2 – IC - V1, 2013
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Radonjić A., Beljić Ž., Vujičić V., Sovilj P., Gazivoda N., Urekar M.: Metoda merenja osnovnog harmonika u mreži dvobitnim A/D konvertorom u prisustvu Gausovske devijacije frekvencije, 2014
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Vujičić B., Sovilj P., Pjevalica N., Pjevalica V., Beljić Ž., Gazivoda N.: Metoda provere metroloških karakteristika merenja struje pomoću MM2 – IC - V1, 2013
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Vujičić B., Urekar M., Sovilj P., Mitrović Z., Pejić D., Gazivoda N., Beljić Ž.: Metoda merenja reaktivne snage dvobitnim AD konvertorom, 2016
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Pejić D., Urekar M., Vujičić B., Sovilj P., Mitrović Z., Beljić Ž., Gazivoda N.: Metoda generisanja diskretnog uniformnog šuma vrlo visoke rezolucije, 2016
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Vujičić B., Beljić Ž., Pejić D., Sovilj P., Vujičić V., Gazivoda N., Radonjić A., Mitrović Z., Urekar M.: Metoda merenja snage šuma dvobitnim A/D konvertorom, 2016
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Vujičić B., Beljić Ž., Vujičić V., Pejić D., Urekar M., Sovilj P., Gazivoda N., Radonjić A., Mitrović Z.: Simulacioni model metode za merenje ekstremno malih prostoperiodičnih veličina primenom stohastičke adicione A/D konverzije, 2016
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Vujičić B., Beljić Ž., Sovilj P., Mitrović Z., Urekar M.: Metoda detekcije AC nule stohastičkom digitalnom mernom metodom, 2016
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Beljić Ž., Vujičić V., Gazivoda N., Vujičić B., Pjevalica V., Radonjić A., Bulat M.: Sistem za detekciju i merenje neregistrovane potrošnje električne energije, 2015
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Beljić Ž., Vujičić V., Sovilj P., Vujičić B., Pjevalica N., Pejić D., Pjevalica V., Bulat M.: Metoda merenja osnovnog harmonika u mreži, 2015
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Radonjić A., Urekar M., Vujičić V., Vujičić B., Sovilj P., Pjevalica N.: Metoda određivanja optimalne rezolucije fleš A/D konvertora u stohastičkom merenju frekvencije osnovnog harmonika u mreži, 2015
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Urekar M., Vujičić V., Sovilj P., Pjevalica N., Mitrović Z., Pejić D., Bulat M.: Sumarno merenje snage i energije korišćenjem MM4, 2015
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Đorđević-Kozarov J., Sovilj P., Urekar M., Vujičić B., Vujičić V., Pejić D., Novaković Đ., Gazivoda N., Radonjić A., Mitrović Z.: Simulacioni model stohastičke merne metode zasnovane na preklapanje mernih intervala, 2017
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Urekar M., Vujičić B., Novaković Đ., Vujičić V., Pejić D., Sovilj P., Gazivoda N., Radonjić A., Mitrović Z.: Metoda merenja parametara kapacitivnih razdelnika napona u oblasti visokih frekvencija, 2017
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Vujičić B., Gazivoda N., Radonjić A., Vujičić V., Pejić D., Urekar M., Sovilj P., Mitrović Z., Beljić Ž.: Simulacioni model metode merenja reaktivne snage u realnoj elektrodistributivnoj mreži primenom stohastičke adicione A/D konverzije, 2016
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Urekar M., Vujičić B., Vujičić V., Sovilj P., Pejić D., Beljić Ž., Gazivoda N., Radonjić A., Mitrović Z.: Simulacioni model metode spektralne gustine snage niskofrekventnog šuma primenom stohastičke adicione A/D konverzije, 2016
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Pejić D., Urekar M., Sovilj P., Vujičić V., Mitrović Z., Gazivoda N., Radonjić A., Vujičić B., Beljić Ž.: Simulacioni model metode za generisanje uniformnog šuma, 2016
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Tomić J., Vidaković M., Kušljević M., Rajs V., Sovilj P., Mitrović Z.: MERNI SISTEM ZA PREDIKCIJU ZAGAĐENJA VAZDUHA U URBANIM SREDINAMA, 2016
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Ličina B., Sovilj P., Vujičić B., Gazivoda N., Radonjić A., Vujičić V., Pejić D., Urekar M., Mitrović Z., Novaković Đ.: Simulacioni model metode merenja energije vetra korišćenjem stohastičke digitalne merne metode, 2017
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Đorđević-Kozarov J., Sovilj P., Urekar M., Vujičić B., Vujičić V., Pejić D., Novaković Đ., Gazivoda N., Radonjić A., Mitrović Z.: Stohastička merna metoda zasnovana na preklapanju mernih intervala, 2017
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Ličina B., Sovilj P., Vujičić B., Gazivoda N., Radonjić A., Vujičić V., Pejić D., Urekar M., Mitrović Z., Novaković Đ.: Metoda merenja energije vetra korišćenjem stohastičke digitalne merene metode, 2017
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Urekar M., Pejić D., Sovilj P., Vujičić V., Mitrović Z., Gazivoda N., Radonjić A., Vujičić B., Novaković Đ.: Simulacioni model metode nalaženja optimalne rezolucije stohastičke digitalne merne metode, 2017
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Urekar M., Vujičić B., Novaković Đ., Vujičić V., Pejić D., Sovilj P., Gazivoda N., Radonjić A., Mitrović Z.: Simulacioni model metode merenja parametara kapacitivnih razdelnika napona u oblasti visokih frekvencija, 2017
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Urekar M., Pejić D., Sovilj P., Vujičić V., Mitrović Z., Gazivoda N., Radonjić A., Vujičić B., Novaković Đ.: Metoda nalaženja optimalne rezolucije stohastičke digitalne merne metode, 2017
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent - dr naukaElektrična merenja, metrologija i biomedicinaFakultet tehničkih nauka13.03.2020.
Istraživač saradnikElektrična merenja, metrologija i biomedicinaFakultet tehničkih nauka25.05.2016.
Istraživač pripravnikElektrična merenjaFakultet tehničkih nauka01.03.2013.