Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
Asistent - dr nauka dr Nemanja GazivodaAsistent - dr nauka01.09.2020.Katedra za električna merenja20200901