Predmet: Primena mikroprocesora u elektroenergetici (17 - EE408A)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 13.10.2008..

Upoznavanje studenta osnovnih studija sa osnovnim principima projektovanja mikroprocesorskih sistema u elektroenergetici. Student stiče znanja iz dve oblasti: mikrokontroleri i digitalno upravljanje električnim pogonima uz veliki broj primera primena.
Student nakon odslušanog teorijskog dela, i odrađenih laboratorijskih vežbi dobija jasno praktično znanje iz oblasti mikroprocesori i digitalnog upravljanja električnim pogonima. Stečena znanja se mogu koristiti u rešavanju konkretnih inženjerskih problema.
Uvod. Osnovni principi rada mikroprocesora. Elementarni računar - sastav i način rada. Sabirnice, RAM, ROM, ulazno-izlazna jedinica (I/O), ostale komponente. Tipični mikroprocesorski i mikrokontrolerski sistemi. 16-bitni mikrokontroler 4011 (familija dsPIC). Interna arhitektura. Memorija, registri, prekidi i prioriteti. Osnovne instrukcije i programiranje. Analiza i ispitivanje programa (debugging). Digitalni signal procesori (DSP). Mogućnosti primene mikroprocesora u elektroenergetici i industriji. Realizacija regulacionog kola energetskog pretvarača pomoću mikroprocesora. Realizacija digitalnog zakona upravljanja. Senzori, merenje brzine, pozicije (enkoder i resolver), napona, struje. Primena mikroprocesora u regulisanom jednosmernom elektromotornom pogonu. Primena mikroprocesora u regulatorima napona (jednosmerni i naizmenični regulatori napona). Primena mikroprocesora u regulisanom naizmeničnom pogonu. Ostale primene. Primena DSP u servo regulisanim naizmeničnim pogonima i upravljanju kretanjem.
Nastava se izvodi na predavanjima sa savremenim ilustracijama, kao i putem laboratorijskih vežbi (interaktivnog i pokaznog tipa).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Marčetić, D.Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima2014Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Marčetić, D., Porobić, V.Primena mikroprocesora u elektroenergetici : praktikum laboratorijskih vežbi2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Domaći zadatakdada5.00
Kolokvijumneda40.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Marčetić dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Popović Vladimir
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jarić Milica
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jarić Milica
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Popović Vladimir
Docent

Laboratorijske vežbe