Predmet: Primena mikroprocesora u elektroenergetici (17 - EE408A)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 13.10.2008..

Upoznavanje studenta osnovnih studija sa osnovnim principima projektovanja mikroprocesorskih sistema u elektroenergetici. Student stiče znanja iz dve oblasti: mikrokontroleri i digitalno upravljanje električnim pogonima uz veliki broj primera primena.
Student nakon odslušanog teorijskog dela, i odrađenih laboratorijskih vežbi dobija jasno praktično znanje iz oblasti mikroprocesori i digitalnog upravljanja električnim pogonima. Stečena znanja se mogu koristiti u rešavanju konkretnih inženjerskih problema.
Uvod. Osnovni principi rada mikroprocesora. Elementarni računar - sastav i način rada. Sabirnice, RAM, ROM, ulazno-izlazna jedinica (I/O), ostale komponente. Tipični mikroprocesorski i mikrokontrolerski sistemi. 16-bitni mikrokontroler 4011 (familija dsPIC). Interna arhitektura. Memorija, registri, prekidi i prioriteti. Osnovne instrukcije i programiranje. Analiza i ispitivanje programa (debugging). Digitalni signal procesori (DSP). Mogućnosti primene mikroprocesora u elektroenergetici i industriji. Realizacija regulacionog kola energetskog pretvarača pomoću mikroprocesora. Realizacija digitalnog zakona upravljanja. Senzori, merenje brzine, pozicije (enkoder i resolver), napona, struje. Primena mikroprocesora u regulisanom jednosmernom elektromotornom pogonu. Primena mikroprocesora u regulatorima napona (jednosmerni i naizmenični regulatori napona). Primena mikroprocesora u regulisanom naizmeničnom pogonu. Ostale primene. Primena DSP u servo regulisanim naizmeničnim pogonima i upravljanju kretanjem.
Nastava se izvodi na predavanjima sa savremenim ilustracijama, kao i putem laboratorijskih vežbi (interaktivnog i pokaznog tipa).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Marčetić, D.Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima2014Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Marčetić, D., Porobić, V.Primena mikroprocesora u elektroenergetici : praktikum laboratorijskih vežbi2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Domaći zadatakdada5.00
Kolokvijumneda40.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Marčetić dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Popović Vladimir
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jarić Milica
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jarić Milica
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Popović Vladimir
Docent

Laboratorijske vežbe