doc. Vladimir Popović


Nedostaje slika

Vladimir Popović

Docent


Telefon021/485-4546
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 304

Vladimir M. Popović, rođen 31.5.1990. godine u Somboru.  Saradnik u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Upisao se na Fakultetu tehničkih nauka na smer: "Elektroenergetika, elektronika, telekomunikacije", 27.9.2009. godine, osnovne akademske studije završio 5.10.2013. godine, smer Elektroenergetika - Električne mašine i energetska elektronika. Master akademske studije je završio na istom smeru 19.9.2014. godine. Učestvovao je na naučnim konferencijama: "Symposium of power electronics", "INDEL"... Pohađao jesenju akademiju za obnovljive izvore energije: "3rd GreenWaves Autumn Academy for PhD students and young researches". Trenutno je student na doktorskim studijama na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na katedri za Električne mašine i energetsku. elektroniku

Docent
01.05.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.01.2014.01.12.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Stručni saradnik-Laborant01.01.2021.30.04.2021.Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Asistent-Master01.01.2015.Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
NazivU Ustanovi
"Evaluation of classical version Luenberger observer for vector controlled IM drives without shaft sensor

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPopović V., Oros Đ., Vasić V., Marčetić D.: Tuning the rotor time constant parameter of IM using the minimum order recursive linear Least square estimator, IET Electric Power Applications, 2018, ISSN 1751-8660
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarčetić D., Popović V., Matić P.: Simple procedure for self-commissioning of IM drive, Electronics, 2018, ISSN 1450-5843, 12. International Symposium on Industrial Electronics (INDEL), Banja Luka: Elektrotehnicki fakultet Banja Luka, 1-3 Novembar, 2018, ISBN 978-1-5386-2353-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPopović V., Gecić M., Oros Đ., Marčetić D.: Tehnike rekonstrukcije faznih struja u pogonu sa šantom u jednosmernom međukolu invertora, 14. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo, 18-20 Mart, 2015, pp. 203-207, ISBN 978-99955-763-6-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPopović V., Gecić M., Oros Đ., Kulić F., Marčetić D.: Projektovanje strujnog kontrolera DC-DC pretvarača pogodnog za regulaciju momenta histerezisne kočnice, 16. Infoteh-Jahorina, Jahorina: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, 22-24 Mart, 2017, pp. 1-6, ISBN 978-99976-710-0-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPopović V., Kukić M., Oros Đ., Varga R., Marčetić D.: Optimalno upravljanje asinhronom mašinom u pogonu električnih vozila, 1. Energetska efikasnost ENEF, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, 25-26 Septembar, 2015, pp. 49-55, ISBN 978-99955-46-27-4
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeFakultet tehničkih nauka01.05.2021.
Asistent-masterEnergetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energijeFakultet tehničkih nauka01.01.2018.
Asistent-masterEnergetska elektronika, mašine i pogoniFakultet tehničkih nauka01.01.2015.
Saradnik u nastaviEnergetska elektronika, mašine i pogoni01.01.2014.