Predmet: Arhitektura, umetnost i kultura modernog doba 1 (17 - ASO46)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorija arhitekture, umetnosti i dizajna
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 29.08.2017..

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa tokovima ideja, teorija i praksi u okviru širih društveno-istorijskih, filozofskih, umetničkih konteksta, koji su generisali pojavu i razvoj moderne arhitekture, umetnosti i kulture tokom XIX veka.
Ishod kursa je osposobljavanje studenata za produbljeno razumevanje uzročno-posledičnih veza u razvoju moderne arhitekture, umetnosti i kulture, posmatranih u kontekstu društvenih, političkih, ekonomskih, te opštih kulturoloških prilika XIX veka. Kurs će studente osposobiti da građenu sredinu, umetnički i kulturni milje epohe posmatraju u njihovoj ukupnosti, te da kvalitetno formulišu sopstvene kritičke i analitičke opservacije, stavove i znanja o arhitekturi, umetnosti i kulturi XIX veka.
Predmet istražuje arhitekturu i urbanizam XIX veka; procese industrijalizacije i urbanizacije, nastanak modernih gradova; nova naučna i tehnička otkrića, nove političke i društvene koncepcije, nove koncepte u umetnosti, kao i njihov direktan uticaj na građenu sredinu, umetnost i kulturu ranog modernog doba.
Predavanja, diskusije, prezentacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Frempton, K.Moderna arhitektura - kritička istorija2004Orion art, BeogradSrpski jezik
Janson, H. W.Istorija umetnosti2016Begen komerc, ZemunSrpski jezik
Janson, H.W; Rosenblum, Robert19th Century Art2004Prentice HallEngleski
Diga, ŽakKulturni život u Evropi na prelazu iz 19. u 20. vek2007Кlio, BeogradSrpski jezik
Salmi, HannuNineteenth-Century Europe - A Cultural History2008Polity Press, CambridgeEngleski
Olivia, A.B, Argan, Đ.K.Moderna umetnost 1770-1970-2000 I2004Кlio, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada40.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Milićević dr Slađana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Maraš Ivana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Sekulić Darko
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vilić Maja
Asistent iz umetničkog polja

Auditorne vežbe