doc. Ivana Maraš


Nedostaje slika

Ivana Maraš

Docent


Telefon021/485-2466
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Ivana Maraš rođena je 1988. godine u Novom Sadu. Studije arhitekture na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, upisala je 2007. godine, na kojem završava osnovne (septembar 2011. godine) i master studije (jun 2012. godine). Doktorsku disertaciju pod nazivom „Percepcija i imaginacija urbanog pejzaža u XX i XXI veku: kinematografske projekcije grada” odbranila je u junu 2019. godine na istom fakultetu.
U nastavu na Departmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, uključena je kao demonstrator od 2012. godine, kao asistent od 2013. godine i kao docent od 2020. godine na predmetima iz uže naučne oblasti Arhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija, na osnovnim i master studijama.
Usavršavala se tokom studijskih boravaka u Italiji i Austriji.
Radove je u kontinuitetu izlagala na više kolektivnih nacionalnih i međunarodnih izložbi, bila je kustos na međunarodnim izložbama, a nagrađena je i na međunarodnom konkursu iz arhitekture i urbanizma. Autor je većeg broja naučnih radova izlaganih na međunarodnim konferencijama, kao i rada u monografiji.
Učestvovala je kao član tima u međunarodnom naučno-istraživačkom projektu tokom 2018. i 2019. godine finansiranog od strane Višegradskog fonda, a učestvuje, kao istraživač, i na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 2015. godine.
Članica je Društva arhitekata Novog Sada.

Docent
01.01.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač pripravnik18.02.2019.Departman za arhitekturu i urbanizam
Asistent01.01.2013.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Kriterijum produkcijeOpis
(SUA1.2) Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)***Atanacković-Jeličić J., Carević M., Ecet D., Janjušević T., Kostreš Milica, Maraš I., Miškeljin I., Sladić M., Todorov M., Rapaić M., Kojić R., Maraš I., Radović M.: Nagrada na međunarodnom konkursu: Otkupna nagrada na otvorenom, idejnom, međunarodnom konkursu za urbanističko-arhitektonsko rešenje dela starog centra u Sremskim Karlovcima i neposrednog okruženja. Rezultati konkursa su objavljeni 21. decembra 2013. godine u dnevnim listovima „Politika“ i „Dnevnik“. Konkursno rešenje prikazano je i na međunarodnim izložbama: Međunarodna izložba „Mreža, arhitektura, mediji i tehnologija”. Katalog na srpskom i engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015., str. 27-28, UDK COBISS.SR-ID 295532807, ISBN 978-86-7892-692-129-30 i Međunarodni Salon arhitekture u Novom Sadu, 03-12.06.2016, Novi Sad i objavljeno u časopisu DaNS (srpski i engleski jezik) br.081/decembar 2016., str. 62, CORBISS. SR.-ID 19320844, ISSN 0351-9775
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Maraš I.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Architectural and urbanistic design of "Veternička Rampa neighborhood" (2013), izložen na ENDLESS Paper, međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: ENDLESS Paper, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2013, str. 32-32 ISBN 978-86-7892-513-9, Novi Sad, 2013, str. 32-32, ISBN 978-86-7892-513-9
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Maraš I.; Andrić F.; Džigurski M.; Vladislav I.; Jaćimovski N.; Učešće na izložbi, Architectural (re)design of the Republic Square, Liberty Square and Korzo Street, izložen na "How Not to Win Architectural Competition", međunarodna izložba. Dvojezični katalog: Instructions on Architectural Competitions: How Not to Win Architectural Competition – exhibition catalogue, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2017., Izdavač: Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, Efemera kolektiv, ukupno strana 100, str. 94-95, ISBN 978-86-7892-996-0;
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Maraš I.; Dutina G.; Učešće na izložbi, Subtitle City Poetry, izložen na "Newness", međunarodna izložba. Dvojezični katalog: Newness – exhibition catalogue, Generalni konzulat Republike Srbije u NJujorku, 2019., Izdavač: Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, ukupno strana 253, str. 243-244, ISBN 978-86-6022-183-6;
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.***Maraš I., Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Kostreš M., Maraš I., Miškeljin I., Sladić M., Todorov M., Tkačenko S.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Piazza Disponibile" (2013), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 29-30 ISBN 978-86-7892-692-1 - <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.***Atanacković-Jeličić J., Carević Tomić M., Janjušević T., Kojić R., Kostreš M., Maraš I., Maraš I., Miškeljin I., Radović M., Sladić M., Todorov M., Rapaić M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Sremski Karlovci" (2013), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 27-28. ISBN 978-86-7892-692-1 - <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomMaraš I.; Kustoski rad na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2018. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država, Izdavač: Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2018., ukupno strana 36, ISBN 978-86-6022-135-5, COBISS.SR-ID 327499271;
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomKostreš M.; Nožinić R.; Maraš I.; Kustoski rad na međunarodnoj izložbi "Partake", Hungarian Contemporary Architecture Centre ‒ KÉK, Budimpešta, 6. jun – 13. jun 2019. i objavljeno u katalogu izložbe na engleskom jeziku sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država, Izdavač: Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2019., ukupno strana 43, ISBN 978-86-6022-189-8, COBISS.SR-ID 329907719;
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMaraš I.: Settling the Imaginary: From the Cityscape to the Cinescape and Back, 1. Radical Space In Between Disciplines, Novi Sad: Department of Architecture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences, 21-23 Septembar, 2015, pp. 131-137, ISBN 978-86-7892-755-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMaraš I., Kostreš M.: Noir City: Dystopian Images of Urban Landscape, 1. International Film Studies and Cinematic Arts Conference CINECRI 15, Istanbul: DAKAM Publishing, 10-11 Jun, 2015, pp. 505-519, ISBN 978-605-9207-02-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMaraš I.: Redefinition of Urban Identity Through Artistic Practices in Public Space, 8. iNDiS, Novi Sad: Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, 21-23 Novembar, 2018, pp. 717-724, ISBN 978-86-6022-105-8
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaKostreš M., Maraš I., Medenica R., Nožinić R.: 'Putting People First: Take On V4Participation Project’, in Kostreš, M & H Hanson (eds.), Participatory Processes in Urban Planning, Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 2019, str. 310-327
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.01.2020.
Istraživač pripravnikArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka26.12.2018.
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija25.12.2012.