Asistent Darko Sekulić


Nedostaje slika

Darko Sekulić

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Darko Sekulić (Novi Sad, 1997) je master inženjer Scenske arhitekture i tehnike. Završio je osnovne studije Scenske arhitekture tehnike i dizajna 2021. godine s radom „Idejno rešenje Centra za urbani razvoj i psihogeografiju“. Završio je master akademske studije Scenska arhitektura i tehnika na Fakultetu tehničkih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu 2023. godine odbranom rada pod nazivom „U potrazi za novim interakcijama arhitekture i pozorišta – Idejno rešenje plesnog pozorišta Češki magacin“. Za vreme studija je bio član tehničkog tima zaduženog za realizaciju vannastavnih programa u prostoru scenske laboratorije „Borislav Gvojić“ i drugih događaja u organizaciji Odseka za umetnost i dizajn Fakulteta tehničkih nauka. Takođe je bio deo tima koji se bavio dizajnom, tehničkom produkcijom i realizacijom događaja SCENLab_Dancefloor sezone 2019/20. SCENLab programa. Radio je kao demonstrator u nastavi na predmetima arhitektura scene 1 i 2 na OAS Scenska arhitektura, tehnika i dizajn školske 2020/21. godine. Bio je učesnik dva međunarodna arhitektonska konkursa (ARKxSite i Reuse Italy – Reuse the Fallen Church – Chiesa Diruta). U junu 2021. godine bio je učesnik 43. salona arhitekture u Beogradu u Muzeju primenjenih umetnosti. Učestvovao je na izložbi studentskih i konkursnih radova s radom CommonGround. U septembru 2022. godine bio je član tima za tehničku produkciju i realizaciju Festivala Bijenale scenskog dizajna 2022 (BiSD), u okviru programa Novi Sad 2022 – Evropska prestonica kulture. Pored toga, bio je polaznik radionice CollabTape – radionica dizajna prostora sa umetničkom grupom Numen For Use iz Zagreba. Takođe je bio član tima tehničke produkcije i realizacije izložbe „Prekrajanje“ u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Na samom kraju, bio je član tima tehničke produkcije nastupa Srbije na Praškom kvadrijenalu na kojem je Republika Srbija osvojila dve nagrade – nagradu za najmaštovitiji koncept rada, studentska izložba i nagrada za aktiviranje zajednice, izložba zemalja i regiona. Od februara 2023. godine zaposlen je na Odseku za umetnost i dizajn Departmana za arhitekturu i urbanizam, na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu u zvanju saradnika u nastavi.  

Asistent
20.02.2024.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi20.02.2023.19.02.2024.Katedra za scenski dizajn
Kriterijum produkcijeOpis
(M53) Rad u naučnom časopisuSekulić D.: U POTRAZI ZA NOVIM INTERAKCIJAMA ARHITEKTURE I POZORIŠTA – IDEJNO REŠENJE PLESNOG POZORIŠTA „ČEŠKI MAGACIN“ / Ovaj rad obuhvata teorijsko istraživa­nje ključnih pojmova, a na osnovu radova drugih autora: prostor (prostor-vreme), dramaturgija prostora, grad, tekstualnost, ideologija; pritom istovremeno gradeći je­dinstvenu diskurzivnu poziciju. Dakle teorijsko istraži­vanje čini osnovu rada iz koje kasnije proističe manifest pozorišta – lični stav o pozorištu. U ovom manifestu postavljam ideologiju na kojoj će pozorište biti utemeljeno, dok kroz analizu referentnih primera istražujem različite pristupe procesa očuvanja objekata industrijskog nasleđa i gradim kritički stav prema uticaju pozorišta na savremeno društvo. Ishod ovog rada jeste idejno rešenje plesnog pozorišta „Češki magacin“, sa ciljem da postane mesto okupljanja koje će negovati zajedništvo kroz umetnost, kulturu, ples i tehnologiju., Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2024, Vol. 39, No. 1, ISSN 0350-428X, UDK: 792
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuMilićević S., Pešterac A., Sekulić D., Varga M.: Konkursni projekat „Hram prirode (Hortus Conclusus)“, autor (sa S. Milićević, A. Pešterac i M. Vargom) 2020, rad prikazan na 43. Salonu arhitekture u Beogradu / Tačka oslonca, kategorija: Konkursni projekti, Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 2021, katalog na srpskom i engleskom jeziku, ISBN 978-86-7415-224-9, 2021. godina, Beograd, Muzej primenjene umetnosti, 2021, ISBN 978-86-7415-224-9, UDK: 72:069.9(497.11)"2021"(083.824) 71/72(4)"20"(083.824) 72.071.1:929(083.824)
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenska arhitektura i tehnikaFakultet tehničkih nauka20.02.2024.
Saradnik u nastaviScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenska arhitektura i tehnikaFakultet tehničkih nauka20.02.2023.