Predmet: Nacrtna geometrija sa perspektivom 2 (17 - ASO9)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmu
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za arhitekturu i urbanizam
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Razvijanje sposobnosti prostorne vizuelizacije, prostorne imaginacije i grafičkog predstavljanja trodimenzionalnog (3D) prostora i postizanje iluzije prostora na perspektivnoj slici (PS).
Sposobnost detekcije i tumačenja prostornih odnosa i svojstava složenih geometrijskih oblika i njihovih geometrijskih struktura na perspektivnoj slici. Dizajn 3D konfiguracija i grafičkog izražavanja PS-ma.
Površi: Prostorne i ravne krive kao vodilje ili izvodnice pri generisanju površi. Karakteristični pogledi i direktna detekcija geometrijskih struktura tih površi. Razvojne i nerazvojne površi; pravoizvodne (kvadrike, konoidi, cilindroidi i sl.), zavojne, konvolutne; lukovi, svodovi i kupole; krovovi. Aksonometrijski prikazi. Koncepti vidljivosti i vizuelni realizam. Senčenje i vizuelni realizam. Osnovni principi senčenja. Rastavnica osvetljenosti. Detekcija karakterističnih elemenata bačenih senki u ortogonalnim i kosim pogledima i na aksonometrijskim slikama kod parelelnog i centralnog osvetljenja. Vizuelizacija i geometrijske strukture složenih 3D formi na PS. Kosa perspektiva. Rotacija i uslovne prave veličine. Koncepti vidljivosti. Primena na ravne figure, poliedre, rotaciona tela, ravne i međusobne preseke površi itd. Vidni ugao i postavljanje PS. Perspektiva s ugla i frontalna perspektiva. Analiza složenih površi: pravoizvodne površi, lukovi, svodovi, kupole, krovovi i sl. Vizuelni realizam na PS. Senke. Ogledala. Centralno i paralelno osvetljenje. Karakteristični elementi svetlosnih zraka za direktno određivanje senki na PS. Slike u horizontalnim, vertikalnim i kosim ogledalima. Restitucija PS. Kriterijumi analize PS za detekciju metričkih svojstava i prostornih odnosa objekata prikazanih na PS. Iluzija prostora i primena na pozorišnu perspektivu.
Predavanja. Grafičke - audiotorne vežbe. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Štulić, R.Perspektiva : vizuelizacija 3D prostora iz perspektivnih slika2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Anagnosti, P.Perspektiva1996Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Anđelković, H.Perspektiva1991Univerzitet u NišuSrpski jezik
Živanović, S. i dr.Nacrtna geometrija II.1985Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Praktični deo ispita - zadacineda60.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Štulić dr Radovan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Nikolić dr Dimitrije
Docent

Auditorne vežbe