Predmet: Programski jezici i strukture podataka (06 - E214)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Programski jezici i strukture podataka

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Arhitektura računaradada
Interakcija čovek računardada
Ovladavanje studenata principima i tehnikama izrade procedurnih programa uz poseban akcent na strukturama podataka.
Studenti treba da budu obučeni za izradu programa na konkretnom programskom jeziku.
Pregled programskih jezika. Sintaksa programskih jezika: BNF, EBNF i sintaksni dijagrami. Osnovni i izvedeni tipovi podataka. Operacije. Sekvenca. Selekcije. Ciklusi. Skokovi. Moduli. Datoteke. Algoritmi i algoritamski sistemi. Tjuringova mašina. Markovljevi normalni algoritmi. Rekurzivne funkcije. Analiza algoritama i strukturirano programiranje. Strukture podataka. Apstraktni tipovi podataka. Testiranje programa. Korisnički interfejs. Dokumentovanje programa.
Predavanja.Računarske vežbe. Konsultacije. Od ukupno 100 bodova deo od 70 bodova ostvaruje se u toku nastave, a 30 na teorijskom delu ispita. Predispitne obaveze obuhvataju dva mala projekta (15 bodova svaki) i četiri testa (10 bodova svaki) što čini ukupno 70 bodova. Da bi položio ispit student mora prikupiti najmanje 55 bodova. Studenti koji u toku nastave ne prikupe 25 bodova (što je teorijski minimum) izlaze na pismeni ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kraus L.Programski jezik C sa rešenim primerima1994Mikro knjiga, Beograd (knjiga je više puta preštampavana)Srpski jezik
Malbaški D., Obradović D.Osnovne strukture podataka1995Univerzitet u Novom SaduSrpski jezik
Malbaški D.Odabrana poglavlja metoda programiranja2005Univerzitet u Novom SaduSrpski jezik
Hotomski D., Malbaški D.Matematička logika i principi programiranja2003Univerzitet u Novom SaduSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada70.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Popov dr Srđan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Živanov dr Žarko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Segedinac Milan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kondić Miroslav

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Dimitrieski dr Vladimir
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Obrenić dr Marko
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Luburić Nikola
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Knežević Marko
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Kojić dr Sanja
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Kaplar Sebastijan
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Pavković Vesna

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Stojić Ivan
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Živančev Miodrag

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Perić Ivan

Računarske vežbe