Asistent-master Marko Obrenić


Nedostaje slika

Marko Obrenić

Asistent-master


Telefon021/485-2585
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master
Asistent-Master
01.10.2015.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.10.2014.01.09.2015.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
NazivU Ustanovi
Matematički model transformatora zvezda-trougao u domenu simetričnih komponenti sprege Yd3 i Yd7

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Proračun tokova snaga u elektrodistributivnim mrežama primenom matričnog modela

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.10.2018.
Asistent-masterElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.10.2015.
Saradnik u nastaviElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.10.2014.