Statistika upisa


14.07.2022. - 14:49 
Kandidat je položio prijemni ispit (i time stekao pravo na rangiranje radi upisa) ukoliko na prijemnom ispitu osvoji najmanje 14 bodova.

NAPOMENA:
Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta ili studenta koji sam finansira studije u zavisnosti od ukupnog broja ostvarenih bodova, mesta na rang listi i broja utvrđenog za upis kandidata.

Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji više od 50 bodova.

Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

NAPOMENA:
Broj bodova potrebnih za upis na budžet ili samofinansiranje, zavisi od broja prijavljenih kandidata, zatim broja osvojenih bodova u srednjoj školi, broja osvojenih bodova na prijemnom ispitu, i sl.