Predmet: Odabrana poglavlja u primenjenom menadžmentu (06 - SZP003)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastProizvodni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 02.11.2009..

Cilj predmeta je da, kod studenata različitog predhodnog obrazovanja, postavi osnove za praktičnu primenu alata i tehnika savremenog menadžmenta. Kroz prezentaciju poglavlja koja opisuju poslovno okruženje i procese u elektronskom poslovanju, komunikacione veštine i trendove u razvoju ljudskih resursa, kontrolinga i operativne revizije koja daje realnu sliku stanja efekata poslovanja, instrumenata osiguranja i smanjenja rizika, menadžmeta medija, zatim trendova u finansijskom menadžmentu i obrazovanju formiraju se osnjove za rad u složenom poslovnom okruženju vremena u kome živimo.
Studenti će biti osposobljeni za detaljno usvajanje alata za vođenje poslovnih procesa, u realnom okruženju, koje će dobiti na predmetima usmravajući se u željenim oblastima. Studenti dobijaju potrebna znanja iz različitih oblasti poslovanja, čime stiču potrebnu širinu i sposobnost da vide "veliku sliku" stanja u kome se nalazi predmetno preduzeće.
Strukurom predmeta biće obuhvaćena odabrana poglavlja iz razvoja ljudskih resursa i komunikacija, elektronskog poslovanja, kontrolinga i operativne revizije, osiguranja i rizika, finansijskog menadžmenta i menadžmenta medija, zatim trendova u obrazovanju i poslovnim integracijama, memenadžmenta u zdravstvu. Svaka od navedenih oblasti biće obrađena kroz primere savremenog poslovanja i najnovija dostignuća u predmetnim oblastima.
Nastava se izvodi u kombinaciji predavanja i auditornih vežbi. Osnovne metode u prenosu znanja su studije slučaja, analiza realnih situacija i simulacija događaja u realnom okruženju. Savremeni praktični primeri odabrani su na način da prikažu sve karakteristike oblasti u kojima se studenti usavršavaju.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa autoraOdabrana poglavlja u primenjenom menadžmentu2010Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Duđak dr Ljubica
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lalić dr Bojan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kuzmanović dr Bogdan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Grubić-Nešić dr Leposava
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Nerandžić dr Branislav
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mrkšić dr Dragan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vekić Aleksandar
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Medić Nenad
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ferenčak Miroslav
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe