prof. dr Milenko Sekulić


Nedostaje slika

dr Milenko Sekulić

Redovni profesor


Telefon+381648214114
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 112a

Rođen 05. avgusta 1966. godine u Prijepolju, R. Srbija. Državljanin R. Srbije. Osnovnu školu završio 1981. godine u Prijepolju kao nosilac Vukove diplome i đak generacije. Iste godine upisao Srednju školu “Prof. Branko Radičević” u Prijepolju, matematički smer, koju završava 1985. god. sa odličnim uspehom. Školske 1983/84. godine proglašen je za najboljeg učenika srednje škole. Na Mašinski odsek Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu upisao se posle odsluženja vojnog roka, šk.1986/87. god. i diplomirao 10.09.1993. god. na smeru za Proizvodno mašinstvo, na Katedri za obradu materijala skidanjem strugotine. Diplomski rad pod nazivom ”ANALIZA SILA/OTPORA REZANJA PRI GLODANJU” odbranio je sa ocenom 10 (deset).

U vremenu od 1989.÷1991. godine obavljao je dužnost studenta prorektora Univerziteta u Novom Sadu i predsednika univerzitetske komisije za smeštaj studenata u studentske domove. Za izuzetan doprinos i ostvarene rezultate u radu i razvoju Univerziteta u Novom Sadu nagrađen je Poveljom sa zlatnom plaketom (28.06.1991.), kao najvišim priznanjem novosadskog univerziteta.

Poslediplomske studije za stepen magistra tehničkih nauka upisao je šk. 1993/94. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na smeru Procesi obrade metala skidanjem strugotine. U toku poslediplomskih studija postigao je prosečnu ocenu 9,77. Magistarski rad pod nazivom ”RAZVOJ PODLOGA ZA PRORAČUN SILA REZANJA” odbranio je dana 23.10.1998. god. Doktorsku disertaciju pod nazivom "ODREĐIVANJE SILA REZANJA PRI BUŠENJU" odbranio je 05.10.2007. na Fakultetu tehičkih nauka u Novom Sadu.

Prof. dr Milenko Sekulić je zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka od 14.03.1994. godine, prvo u zvanju asistenta pripravnika (1994.÷1998.), a kasnije u zvanju asistenta (1998.÷2008.), docenta (2008.÷2012.), vanrednog profesora (2012.÷2017.) i redovnog profesora. U zvanje redovnog profesora, za UNO: Procesi obrade skidanjem materijala, izabran je 15.10.2017. godine.

Drži nastavu iz sledećih predmeta: Teorija obradnih procesa,Tehnologije izrade alata za plastiku, Dizajn i funkcionalnost proizvoda, Inovacione tehnologije, Proizvodni dizajn, Bezbednost proizvoda i zaštita korisnika/potrošača, Inovacione tehnologije i proizvodni dizajn. Na brojnim anketama sprovedenim među studentima uvek je dobijao vrlo visoke ocene za svoj rad. U poslednjem izbornom periodu (pre izbora u zvanje redovnog profesora) prosečna ocena, na bazi 29 ocenjenih predmeta na kojima je držao predavanja i vežbe, iznosi 9,47. Bio je mentor u izradi 20 diplomskih radova na osnovnim akademskim studijama, 12 diplomskih radova na master akademskim studijama, kao i mentor jedne doktorske disertacije. Osim toga učestvovao je i u komisijama za ocenu i odbranu 31 diplomskog rada na osnovnim akademskim sudijama, 26 diplomskih radova na master akademskim studijama i 5 doktorskih disertacija.

Kao autor i koautor objavio je više od 190 radova koji su izlagani na naučno–stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu ili su publikovani u domaćim  i međunarodnim časopisima. Koautor je i pet univerzitetskih udžbenika. Učestvovao je u izradi pet naučnih projekata koji su finansirani ili se finansiraju od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (u kraćem periodu na jednom projektu je bio rukovodilac), kao i sedam naučnih bilateralnih projekata (na jednom projektu je bio rukovodilac). Osim toga učestvovao je i u 11 programa nastavne i naučne razmene, kroz srednjoevropski program univerzitetske razmene CEEPUS i ERASMUS+. Prema citatnoj bazi SCOPUS, ukupan broj citata u poslednjem petogodišnjem periodu od 2016.÷2020. godine iznosi 195. Bio je predsednik Međunarodnog naučnog odbora 14th International Scientific Conference MMA 2021 - Flexible Technologies, koja je održana u Novom Sadu, od 23.09. do 25.09.2021. godine.

U zvanju asistenta je, u više mandata, bio član NNV Fakulteta tehničkih nauka ispred Departmana za proizvodno mašinstvo.

Šef je Katedre za procese obrade skidanjem materijala, a takođe i član  Nastavno-naučnog veća Fakulteta tehničkih nauka, kao i NNV Departmana za proizvodno mašinstvo. Trenutno obavlja funkciju zamenika predsednika Saveta Fakulteta tehničkih nauka. U više navrata je držao predavanja po pozivu na Mašinskom fakultetu u Ljubljani, kao i na Tehničkom fakultetu u Rijeci.

Oženjen je i ima dve ćerke.

Redovni profesor
15.10.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent01.02.2008.01.09.2012.Departman za proizvodno mašinstvo
Asistent sa doktoratom05.10.2007.01.01.2008.Departman za proizvodno mašinstvo
Asistent sa magistraturom15.12.1998.01.09.2007.Departman za proizvodno mašinstvo
Vanredni profesor15.10.2012.Katedra za procese obrade skidanjem materijala
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Šef katedre01.10.2018.Katedra za procese obrade skidanjem materijala
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Analiza sila (otpora) rezanja pri glodanju

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1993

Razvoj podloga za proračun sila rezanja

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1998

Određivanje sila rezanja pri bušenju

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRodić D., Sekulić M., Gostimirović M., Pucovsky V., Kramar D.: Fuzzy logic and sub-clustering approaches to predict main cutting force in high-pressure jet assisted turning, Journal of Intelligent Manufacturing, 2020., https://doi.org/10.1007/s10845-020-01555-4
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRodić D., Gostimirović M., Madić M., Sekulić M., Aleksić A.: Fuzzy model-based optimal energy control during the electrical discharge machining, Neural computing and applications, 2020., https://doi.org/10.1007/s00521-020-04909-4
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuGostimirović M., Pucovsky V., Sekulic M., Rodić D., Pejić V.: Evolutionary optimization of jet lag in the abrasive water jet machining, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 101, No. 9-12, 2019., pp. 3131-3141
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuGostimirović M., Pucovski (Pucovsky) V., Sekulić M., Radovanović M., Madić M.: Evolutionary multi-objective optimization of energy efficiency in electrical discharge machining, Journal of Mechanical Science and Technology, 2018, Vol. 32, No 10, pp. 4775-4785, ISSN 1738-494X
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuHadžistević M., Štrbac B., Spasić Jokić V., Delić M., Sekulić M., Hodolič J.: Factors of estimating flatness error as a surface requirement of exploitation , Metalurgija, 2015, Vol. 54, No 1, pp. 239-242, ISSN 0543-5846
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKramar D., Sekulić M., Jurković Z., Kopač J.: The Machinability of Nickel-Based Alloys in High-Pressure Jet Assisted (HPJA) Turning, Metalurgija, 2013, Vol. 52, No 4, pp. 512-514, ISSN 0543-5846, UDK: 669.24:621.914:621.9.011=111
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuGostimirović M., Kovač P., Sekulić M., Škorić B.: Influence of discharge energy on machining characteristics in EDM, Journal of Mechanical Science and Technology, 2012, Vol. 26, No 1, pp. 173-179, ISSN 1738-494X
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuCukor G., Jurković Z., Sekulić M.: Rotatable Central Composite Design of Experiments versus Taguchi Method in the Optimization of Turning, Metalurgija, 2011, Vol. 50, No 1, pp. 17-20, ISSN 0543-5846
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSekulić M., Jurković Z., Hadžistević M., Gostimirović M.: The influence of mechanical properties of workpiece material on the main cutting force in face milling, Metalurgija, 2010, Vol. 49, No 4, pp. 339-342, ISSN 0543-5846, UDK: 669.14/15:620.171.70/178:620.18 = 111
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGostimirović M., Kovač P., Sekulić M.: An inverse optimal control problem in the electrical discharge machining, Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Science, 2018, Vol. 43, No 5, pp. 1-10, ISSN 0256-2499
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSekulić M., Pejić V., Brezočnik M., Gostimirović M., Hadžistević M.: Prediction of surface roughness in the ball-end milling process using Response Surface Methodology, Genetic Algorithms, and Grey Wolf Optimizer Algorithm, Advances in Production Engineering and Management, 2018, Vol. 13, No 1, pp. 18-30, ISSN 1854-6250
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNemedi I., Sekulić M., Radlovački V., Hodolič J., Hadžistević M., Takacs M.: A Method for Determining Roundness and Actual Form of Circular Workpiece Cross Sections, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2017, Vol. 14, No 6, pp. 169-184, ISSN 1785-8860
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVaštag Đ., Apostolov S., Hadžistević M., Sekulić M.: The Possibility of Copper Corrosion Protection in Acidic Media Using a Thiazole Derivative, Materijali in tehnologije, 2013, Vol. 47, No 3, pp. 329-333, ISSN 1580-2949, UDK: 620.197.3:669.3
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSekulić M., Hadžistević M., Gostimirović M., Turisova R., Pejić V.: Influence of material properties on machinability in face milling , Materijali in tehnologije, 2012, Vol. 46, No 6, pp. 601-606, ISSN 1580-2949, UDK: 621.937
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGostimirović M., Sekulić M., Kopač J., Kovač P.: Optimal Control of Workpiece Thermal State in Creep-Feed Grinding Using Inverse Heat Conduction Analysis, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2011, Vol. 57, No 10, pp. 730-738, ISSN 0039-2480
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGostimirović M., Kovač P., Sekulić M.: An inverse heat transfer problem for optimization of the thermal process in machining, Indian Academy of Sciences, Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Science, 2011, Vol. 36, No 4, pp. 489-504, ISSN 0256-2499
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGostimirović M., Kovač P., Škorić B., Sekulić M.: Effect of Electrical Pulse Parameters on the Machining Performance of EDM, Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, 2011, Vol. 18, No 6, pp. 411-415, ISSN 0971-4588
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniGostimirović M., Pucovski (Pucovsky) V., Kovač P., Sekulić M., Savković B.: An analytical study of energy partition in grinding - Invited paper, 8. International Congress on Precision Machining - ICPM, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 1-3 Oktobar, 2015, pp. 81-86, ISBN 978-86-7892-742-3
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniSekulić M., Djurica D., Kovač P., Gostimirović M., Kramar D.: Using advanced CAM system in modern machining, 8. International Congress on Precision Machining - ICPM, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 1-3 Oktobar, 2015, pp. 27-32, ISBN 978-86-7892-742-3
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniMuženič D., Kramar D., Sekulić M., Gostimirović M., Kopač J.: Hybrid Manufacturing; Cutting Processes with Laser Assistance - Invited paper, 12. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Andrevlje: Faculty of Technical Sciences, 25-26 Septembar, 2015, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-722-5
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniKramar D., Sekulić M., Kovač P., Gostimirović M., Kopač J.: The Implementation of Taguchi Method for Quality Improvement in High-Pressure Jet Assisted Turning Process, 11. International Scientific Conference "Advanced Production Technologies" - MMA, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 20-21 Septembar, 2012, pp. 37-40, ISBN ISBN 978-86-7892-419
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniKovač P., Gostimirović M., Sekulić M., Savković B.: Main developments in cutting technology-Keynote Paper, 10. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 9-10 Oktobar, 2009, pp. 13-21, ISBN 978-86-7892-223-7
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniKovač P., Gostimirović M., Sekulić M., Savković B.: Modeling and simulation of cutting process-Invited Paper, 10. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 9-10 Oktobar, 2009, pp. 22-27, ISBN 978-86-7892-223-7
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaKovač P., Kulundžić N., Savković B., Kundrak J., Gostimirović M., Sekulić M.: Development In Machining Technology, Scientific Research Reports, Edited by : Wojciech Zebela and Ildiko Mankova, Determination of Temperature Distribution and Cutting Force in Drilling, Cracow, Cracow University of Technology, 2016, str. 7-18, ISBN 978-80-553-2576-7
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaKovač P., Savković B., Kulundžić N., Gostimirović M., Holešovsky F., Sekulić M.: Development In Machining Technology, Scientific Research Reports, Edited by : Wojciech Zebela and Ildiko Mankova, Simulation of Temperature Distribution on the 3D Moving Cutting Tool, Cracow, Cracow University of Technology, 2015, str. 20-26, ISBN 978-83-7242-844-8
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMilikić D., Sekulić M., Gostimirović M., Uzelac S.: Uticaj trenja i poprečnog sečiva burgije na položaj i veličinu sila rezanja, Međunardoni časopis Tribologija u industriji, 1999, Vol. 21, No 1, pp. 24-29
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaSekulić,M. Naziv: Određivanje sila rezanja pri bušenju, Doktorska disertacija
(M72) Odbranjen magistarski radSekulić,M. Naziv: Razvoj podloga za proračun sila rezanja, Magistarska teza
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorProcesi obrade skidanjem materijalaUniverzitet u Novom Sadu15.10.2017.
Vanredni profesorProcesi obrade skidanjem materijalaUniverzitet u Novom Sadu15.10.2012.
DocentProcesi obrade skidanjem materijalaFakultet tehničkih nauka24.01.2008.
Asistent - stari nazivProcesi obrade skidanjem materijalaFakultet tehničkih nauka15.12.1998.