Asistent sa doktoratom dr Strahil Gušavac


Nedostaje slika

dr Strahil Gušavac

Asistent sa doktoratom


Telefon021/485-4532
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom

Asistent Strahil Gušavac Gerić rođen je 1963. godine u Drnišu. Diplomirao je na Fakultetu tenučkih nauka u Novom Sadu 1988 godine, magistrirao na Elektroenergetskom odseku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 1999. Od 1989 do 1992 radio je u Beočinskoj fabrici cementa. Od 1992. godine radi kao asistent-pripravnik na FTN u Novom Sadu. Od 1999 je asistent na istom fakultetu. Strahil Gušavacć je kao autor, odnosno koautor objavio 4 članka u međunarodnim i domaćim časopisima, 40 članaka na međunarodnim i domaćim konferencijama. Radio je na većem broju domaćih stručnih i naučnih studija i projekata.

Asistent sa doktoratom
14.11.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa magistraturom01.05.2000.01.09.2011.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Docent14.11.2016.13.11.2021.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Stručni saradnik-Laborant07.10.2016.01.10.2016.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Docent07.10.2011.01.09.2016.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
NazivU Ustanovi
Uticaj paralelno vođenih vodova na stuje kratkih spojeva

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1988

Tehnička analiza eksploatacione pouzdanosti elektroenergetskih postojenja industrije cementa

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1999

Razvoj metodologije za efikasno održavanje nadzemnih vodova uz uvažavanje pouzdanosti

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M12) Monografija međunarodnog značajaLj. Gerić, S. Gušavac : Analysis of Electric Power Consumption and Possibilities of Load Management in the Cement Factory of Beočin, Monograph : Contemporary Problems in Power Engineering, Edited by D. Gvozdenac, J. Xypteras and M. Dimić, Faculty of Tehnical Sciences - Novi Sad (Yugoslavia) and Aristotel University - Thessaloniki (Greece), 1995., pp. 133-141. ISSN 0354-8449, 621.3(082).
(M12) Monografija međunarodnog značajaLj. Gerić, P. Đapić, S. Gušavac : Direct Load Control in Residential Sector of Electrical Power System, Monograph : Contemporary Problems in Power Engineering, Edited by D. Gvozdenac, J. Xypteras and M. Dimić, Faculty of Tehnical Sciences - Novi Sad (Yugoslavia) and Aristotel University - Thessaloniki (Greece), 1995., pp. 237-250. . ISSN 0354-8449, 621.3(082).
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniS. Gušavac, M. Nimrihter, Ž. Savanović, D. Melović,: Sophisticated Estimation of Damages Due to Outage Costs in Industry, by Method of Tehnological Process Simulation, 2003 IEEE Bologna Power Tech Conference, June 23th-26th, Bologna, Italy, paper 399.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniS. Gušavac, M. Nimrihter, S. Novaković, Ž. Savanović: Overhead Lines Maintenance Information System, Colloquium on Overhead Lines Revitalization, Beograd, May 06-10,2003, paper R3-01. ISBN 86-82317-46-X, 621.316.1(082)
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Lj. Gerić, P. Đapić, S. Gušavac, M. Nimrihter : Direktna kontrola opterećenja u konzumu široke potrošenje, Monografija “Savremeni aspekti elektroenergetike”, uredio V. Katić, Fakultet tehničkih nauka - Institut za energetiku i elektroniku, Novi Sad, 1995, str. 67-85., 621.31(082)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaS. Gušavac,S. Đukić, J. Lukić i Lj. Krička : Ocena stanja temelja i stubova nadzemnog voda, , Elektroprivreda, broj 1, 2008, ISSN 0013-5755, UDC 620.9, Beograd, strane 82-95, UDK: 624.153.542.2, 621.315
(M72) Odbranjen magistarski radTehnička analiza eksploatacione pouzdanosti elektroenergetskih posteojenja industrije cementa
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaRazvoj metodologije za efikasno održavanje nadzemnih vodova uz uvažavanje pouzdanosti
(M23) Rad u međunarodnom časopisuS. Gušavac, M. Nimrihter, Lj. Gerić : Estimation of overhead line condition, Electric Power Systems Research 78 (2008) 566–583., ISSN 0378-7796.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka14.11.2021.
DocentElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu14.11.2016.
DocentElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka07.10.2011.
Asistent - stari nazivElektroenergetika13.03.2011.
Asistent - stari nazivElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka12.03.2008.
Asistent - stari nazivElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka30.04.2004.
Asistent - stari nazivElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.05.2000.