doc. dr Branislav Brbaklić


Nedostaje slika

dr Branislav Brbaklić

Docent


Telefon021/485-2585
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Branislav Brbaklić je rođen u Somboru, Srbija, 05.05.1975. godine. Osnovnu i srednju školu (Gimnazija – prirodno matematički smer) završio je u Somboru, Srbija. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, elektrotehnički odsek je upisao školske 1994./95. godine, smer elektroenergetika i diplomirao 2000. godine sa temom: "Rekurzivni algoritam za optimalnu rekonfiguraciju distributivnih mreza". Posle diplomiranja zaposlen je na Fakultetu Tehničkih Nauka, odsek Elektrotehnički, smer Elektroenergetika kao asistent pripravnik na predmetu ''Modelovanje u elektroenergetici'', gde i sada radi. Postdiplomske studije je školske 2001/2002. godine i magistrirao je 2007. godine sa temom: "Upravljanje rasklopnom opremom u distributivnim mrežama".

Docent
31.01.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa magistraturom09.05.2007.01.01.2013.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent pripravnik01.11.2005.01.04.2007.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Predavač01.02.2015.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
NazivU Ustanovi
Rekurzivni algoritam za optimalnu rekonfiguraciju distributivnih mreža

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2000

Upravljanje rasklopnom opremom u distributivnim mrežama

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Određivanje optimalnog broja, tipa i lokacije uređaja za automatizaciju elektrodistributivnih mreža

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2018

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuPopovic Z., Brbaklic B., Knezevic S.: A Mixed Integer Linear Programming Based Approach for Optimal Placement of Different Types of Automation, Electric Power System Research, 2017, Vol. 148, pp. 136-146, ISSN 0378-7796, UDK: 10.1016/j.epsr.2017.03.028
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPopovic Z., Knezevic S., Brbaklic B.: Optimal reliability improvement strategy in radial distribution networks with island operation of distributed generation, IET Generation, Transmission and Distribution, 2018, Vol. 12, No 1, pp. 78-87, ISSN 1751-8687
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopovic Z., Knezevic S., Brbaklic B.: Optimal Number, Type and Location of Automation Devices in Distribution Networks with Distributed Generation, 1. CIRED Workshop, Helsinki, 14-15 Jun, 2016, ISBN 978-1-78561-202-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPopovic Z., Knezevic S., Brbaklic B.: Optimal Number, Type and Location of Remotely Controlled and Supervised Devices in Distribution Networks, 2. IEEE PowerTECH Conference, Eindhoven, 28-2 Jun, 2015, pp. 1-6, ISBN 978-14-7997-695-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPopović Ž., Knežević S., Brbaklić B.: OPTIMALNA STRATEGIJA ZA UNAPREĐENJE POUZDANOSTI U DISTRIBUTIVNIM MREŽAMA, 10. CIRED - International Conference on Electricity Distribution, Vrnjačka Banja, 26-30 Septembar, 2016
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDuško Bekut, Branislav Brbaklić, Borislav Batinić: Unapređena verzija funkcije upravljanje rasklopnom opremom, Savetovanje JUKO CIGRE, Vrnjacka Banja: JUKO CIGRE, 2007
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDuško Bekut, Branislav Brbaklić: Upravljanje redosledom manipulacija opremom, Elektrodistribucija, 2006, No. 1, str. 51- 57
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu31.12.2018.
PredavačElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu19.05.2016.
Asistent - stari nazivElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.12.2013.
Asistent pripravnik RElektroenergetika19.05.2011.
Asistent pripravnikElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka09.05.2007.
Asistent pripravnikElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.11.2005.