prof. dr Damir Đaković


Nedostaje slika

dr Damir Đaković

Redovni profesor


Telefon021/485-2392
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 005

Od 2001. zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na Katedri za procesnu tehniku, prvo odseka, a zatim Departmana za energetiku i procesnu tehniku. Prvo u svojstvu asistenta-pripravnika i asistenta s magistraturom, a zatim u ulozi nastavnika (docent, vanredni profesor i na kraju redovni profesor) učestvuje u nastavi iz više predmeta iz oblasti Procesne tehnike i energetike Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu na sledećim departmanima i studijskim programima: Energetika i procesna tehnika (od 2001. godine, a od 2014. do 2016. izvodio i nastavu na engleskom jeziku), Čiste energetske tehnologije (od 2014. godine), Inženjerstvo zaštite životne sredine (od 2001.), Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo, smer Prehrambeno mašinstvo, (od 2003. do 2008.), Industrijsko inženjerstvo i menadžment, smer Inženjerski menadžment, usmerenje Energetski menadžment (od 2006. do 2013. godine, a 2010. i 2011. izvodio i nastavu na engleskom jeziku za strane studente). Učesnik više konferencija međunarodnog karaktera. Autor i koautor više radova prezentovanih na konferencijama, kao i onih objavljenih u časopisima nacionalnog i međunarodnog karaktera i par udžbenika (na srpskom i na engleskom jeziku). Aktivno učešće u organizaciji međunarodnih konferencija i skupova (član organizacionog i naučnih odbora na domaćim i međunarodnim konferencijama: ICET 2009 (International Conference on Engineering and Technology), SDEWES (Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems). Član i predsednik organizacionog odbora niza skupova International Forum for Clean Energy Technologies od 2011. godine). Nekoliko kraćih boravaka u inostranstvu (kao i u domaćim institucijama i kompanijama) radi stručnog i naučnog usavršavanja. Učešće u određenom broju  projekata sa privredom, kao i projekata u vezi sa poboljšanjem energetske efikasnosti i promocije energetske efikasnosti i primene obnovljivih izvora energije, ne samo u privredi, nego i u opštinskim upravama i ostalim državnim institucijama. Poseduje profesionalne sertifikate za internog auditora ISO 50001 i LEEN, kao i projektantska licenca IKS. Polja interesovanja: moguće primene saznanja o fenomenima prenosa (prvenstveno prenosa mase i toplote) u cilju povećanja energetske efikasnosti i upravljanja energetskim tokovima u različitim oblastima, različiti aspekti primene obnovljivih izvora energije, procesne operacije i aparati, sušenje.
Šef Katedre za procesnu tehniku od 01.10.2015. godine, od kada je i član NNV FTN. Član više profesionalnih i naučnih udruženja:
član Društva termičara Srbije od 25.10.2011. godine, član Društva mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS-KGH, OIEE, Društvo za automatizaciju, Društvo za procesnu tehniku), član ASHRAE od 01.07.2009. do 30.06.2015.

Redovni profesor
01.04.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom19.09.2011.01.02.2012.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Asistent sa magistraturom29.11.2007.01.09.2011.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Asistent pripravnik05.06.2003.01.11.2007.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Vanredni profesor01.04.2017.31.03.2022.Katedra za procesnu tehniku
Docent15.03.2012.Katedra za procesnu tehniku
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Šef katedre01.10.2018.Katedra za procesnu tehniku
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.01.2015.30.09.2015.Katedra za procesnu tehniku
Šef katedre01.10.2015.Katedra za procesnu tehniku
NazivU Ustanovi
Analiza poluindustrijskog postrojenja za ispitivanja u oblasti tehnologija prerade nafte

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Istraživanje i rešavanje nekih problema sušenja zrnastih materijala

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2007

Modelovanje fenomena prenosa toplote i mase pri sušenju zrnastih materijala u sušari

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu Doder Đ., Đaković D.: Energy savings in convective drying of various materials using variable temperature conditions, Environmental Progress and Suistainable Energy, 2020, Vol. 39, No 1, ISSN 1944-7450
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSpasojević M., Janković M., Đaković D.: ENTROPY PRODUCTION MINIMIZATION IN A MULTICOMPONENT DIABATIC DISTILLATION COLUMN, Thermal Science, 2020, Vol. 24, No 3, pp. 2256-2266, ISSN 0354-9836
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDoder Đ., Đaković D.: Modeling of intermittent convective drying of walnuts in single layer and its influence on deep bed drying simulation, Thermal Science, 2019, Vol. 23, No 6A, pp. 3687-3699, ISSN 0354-9836
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuĐaković D., Gvozdenac Urošević B., Vasić G.: Multi-criteria analysis as a support for national energy policy regarding the use of biomass: case study of Serbia, DOI: 10.2298/TSCI150602190D, Thermal Science - International Scientific Journal, 2016, Vol. 20, No. 2, pp. 371-380, ISSN 0354-9836
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuĐaković D.: Comments on ‘Water sorption isotherms and thermodynamic properties of pearl millet grain’, International Journal of Food Science and Technology, 2012, Vol. 47, No. 2, pp. 441-441, ISSN: 0950-5423.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSpasojevic, M. D., Jankovic M.R., Djakovic D.D.: A New Approach to Entropy Production Minimization in Diabatic Distillation Column with Trays, Thermal Science, 2010, Vol. 14, No. 2, pp. 317-328, ISSN: 0354-9836.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDjuric, S. N., Stanojevic, P. C., Djakovic, D. D., Jovovic, A. M.: The Study on the Effect of Fractional Composition and Ash Particle Diameter on the Ash Collection Efficiency at the Electrostatic Precipitator, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 2010, Vol. 16, No. 3, pp. 229-236, ISSN: 1451-9372.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAnđelković A., Cvjetković T., Đaković D., Stojanović I.: Development of Simple Calculation Model for Energy Performance of Double Skin Façades, Thermal Science, 2012, Vol. 16, No Suppl 1, pp. 251-267, ISSN 0354-9836.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČenejac A., Bjelaković R., Anđelković A., Đaković D.: Covering of Heating Load of Object by Using ground heat as a Renewable Energy Source, Thermal Science, 2012, Vol. 16, No Suppl 1, pp. 225-235, ISSN 0354-9836
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĐaković D., Kljajić M., Milivojević N., Doder Đ., Anđelković A.: Review of Energy-Related Machine Learning Applications in Drying Processes, Energies, 2024, Vol. 17, No. 1, ISSN 1996-1073
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐaković D, Vujić G, Bašić Đ, Dimić M. “Several models of grain drying theory – principles and obstacles”, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE-2007, Phuket, Thailand: Prince of Songkla University, Faculty of Engineering, 10-11 May, 2007, pp. 614- 617
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐaković D., Mujan I., Anđelković A.: A Way of Effective Diffusivity Determination, 4. INDUSTRIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SOUTH EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, Divčibare: Društvo termičara Srbije, 26-29 Jun, 2013, pp. 34-34, ISBN 978-86-7877-023-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐaković D., Doder Đ., Anđelković A.: HOW TO CHOSE WALNUT DRYING PROCESS, 30. Međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING, Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 1-2 Jun, 2017, pp. 323-328, ISBN 978-86-81505-83-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐaković D., Gvozdenac D.: Experimental Determination of Effective Diffusivities during Corn Drying, 24. International Conference of Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems-ECOS, Novi Sad, 4-7 Jul, 2011, pp. 1535-1543, ISBN 978-86-6055-016-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐaković D., Anđelković A.: HOW TO DETERMINE WHEN DRYING INTERVALS START AND FINISH DURING GRAIN DRYING, 15. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Soko Banja: University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering Niš 2011, 18-21 Oktobar, 2011, pp. 829-833, ISBN 978-86-6055-018-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐaković D., Mujan I., Anđelković A.: A Way of Effective Diffusivity Determination, 4. INDUSTRIAL ENERGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN SOUTH EASTERN EUROPEAN COUNTRIES, Divčibare: Društvo termičara Srbije, 26-29 Jun, 2013, pp. 34-34, ISBN 978-86-7877-023-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDoder Đ., Đaković D.: WALNUT DRYING PROCESS, 30. Međunarodni kongres o procesnoj industriji PROCESING, Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, 1-2 Jun, 2017, pp. 329-335, ISBN 978-86-81505-83-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDoder Đ., Đaković D.: AN ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES FOR INTERMITTENT WALNUTS DRYING , 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 8-10 Jun, 2017
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDoder Đ., Đaković D.: Energy savings in drying processes with variable temperature conditions, 3. SEE SDEWES conference, Novi Sad, 30-4 Jun, 2018
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduMilivojević N., Đaković D.: Prednosti upotrebe toplotne pumpe u komornim sušarama za pečurke, 13. Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama, Novi Sad, 29-30 Oktobar, 2019
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduDoder Đ., Đaković D. "An analysis of the possibilities for intermittent walnuts drying", 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 8-9 June, 2017
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaĐaković D, Dimić M. “Pregled pristupa modelovanju fenomena prenosa u sušarama sa kombinovanim tokovima”, PTEP , 13(3), 283-287, 2009
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaĐaković D., Spasojević M., Štrbac D., Dimić M.: Primena eksergijske analize na proces susenja kukuruza u tankom sloju, Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi PTEP, 2008, Vol. 12, No 4, pp. 233-235, ISSN 1450-5029
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaĐaković D., Dimić M.: Pregled pristupa modelovanju fenomena prenosa u sušarama sa kombinovanim tokovima, Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi PTEP, 2009, Vol. 13, No 3, pp. 283-287, ISSN 1450-5029
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐaković D., Grković V., Spasojević M.: Mogući načini sušenja lignita, 9. Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 29-30 Septembar, 2015, pp. 89-96, ISBN 978-86-7892-737-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐaković D, Dimić M. ”Poređenje nekih jednačina konvektivnog sušenja zrnastih materijala u nepokretnom tankom sloju”, Zbornik apstrakata, ISBN 86-80587-70-2, s. 62, CD ISBN 978-86-80-587-80-6, 13. Simpozijum termičara Srbije, Sokobanja, Srbija, 16.10.-19.10.2007.
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduĐaković D., Doder Đ.: Wood drying in terms of energy efficiency improvement, 10. Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama, Novi Sad, 27-28 Septembar, 2016, pp. 1-4
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduDoder Đ., Đaković D.: SOLAR ENERGY APPLICATIONS FOR WALNUT DRYING PROCESS, 11. Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama, Novi Sad, 26-27 Septembar, 2017
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaĐaković D. "Modelovanje fenomena prenosa toplote i mase pri sušenju zrnastih materijala u sušari", 2011, FTN, Novi Sad
(M72) Odbranjen magistarski radĐaković D. "Istraživanje i rešavanje nekih problema sušenja zrnastih materijala", 2007, FTN, Novi Sad
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorProcesna tehnikaFakultet tehničkih nauka01.04.2022.
Vanredni profesorProcesna tehnikaFakultet tehničkih nauka01.04.2017.
DocentProcesna tehnikaFakultet tehničkih nauka15.03.2012.
Asistent - stari nazivProcesna tehnikaFakultet tehničkih nauka28.12.2010.
Asistent pripravnik RProcesna tehnikaFakultet tehničkih nauka02.07.2009.
Asistent - stari nazivProcesna tehnikaFakultet tehničkih nauka28.11.2007.
Asistent pripravnikProcesna tehnikaFakultet tehničkih nauka05.06.2003.