doc. dr Andrija Rašeta


Nedostaje slika

dr Andrija Rašeta

Docent


Telefon021/485-2615
E-mail
Akademsko zvanjeDocent
KancelarijaKabinet 306

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Andrija Rašeta
Datum rođenja: 16.05.1973.
Mesto rođenja: Novi Sad, Republika Srbija.
Prebivalište: Seljačkih buna 57, Novi Sad, Republika Srbija.
Oženjen i ima jedno dete.
Telefon: +381 65 21 21 255
Email: araseta@uns.ac.rs, araseta@gmail.com


OBRAZOVANJE

Osnovnu i srednju školu zavšio je u Novom Sadu.
Diplomirao je na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka, Građevinskom odseku (danas Departman za građevinarstvo i geodeziju) 2002. godine sa temom "Stambeno poslovni objekat S+P+8+M" i ocenom 10 (deset).
Na poslediplomske studije, Građevinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu upisao se 16.12.2004. godine, smer "Computational Engineering" (DAAD program "Academic Reconstruction of South Eastern Europe"). Magistarski rad pod nazivom "Nelinearna seizmička analiza grednih armirano betonskih mostova" odbranio je 29.10.2010. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Doktorsku disertaciju pod naslovom "Analiza i procena seizmičkih performansi grednih armiranobetonskih mostova" odbranio je 12.06.2014. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka.


RADNO ISKUSTVO

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za građevnarstvo i geodeziju
U zvanje asistenta-pripravnika za užu naučnu oblast Teorija konstrukcija na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka, Institutu za građevinarstvo (danas Departman za građevinarstvo i geodeziju) u Novom Sadu izabran je u decembru 2002. godine, a reizabran u oktobru 2006. godine i oktobru 2009. godine. Na Građevinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka radio je kao demonstrator na predmetu Mehanika tla školske 2001/2002. godine, a od 2002. godine kao asistent na predmetima Statika konstrukcija 1, Statika konstrukcija 2, Stabilnost i dinamika konstrukcija i Seizmička analiza konstrukcija i na Arhitektonskom odseku (danas Departman za arhitekturu) na predmetu Teorija konstrukcija. Kao asistent sa magistraturom radio je na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka, Departmanu za građevinarstvo i geodeziju od 2010. do 2014. godine. U zvanje Docenta na istom fakultetu izabran je 2015. godine i predaje do danas na predmetima: Statika konstrukcija 1, Statika konstrukcija 2, Stabilnost i dinamika konstrukcija, Teorija konstrukcija, Seizmička analiza konstrukcija, Betonski mostovi i Metalni mostovi.

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama i udruženjima
Član Inženjerske komore Srbije (licence 310 i 410). Predsednik Regionalnog odbora podsekcije diplomiranih građevinskih inženjera Matične sekcije projektanata od 2016. do 2019. godine. Član Društva građevinskih konstruktera Srbije. Član udruženja BIM Srbija.

Naučno istraživački rad
Od 2005. godine učestvovao je kao saradnik i istraživač na četiri naučnoistraživačka projekta Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije i jedan projekat AP Vojvodine. Trenutno je aktivni istraživač na jednom projektu koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republlike Srbije. Kao autor ili koautor objavio je 86 naučnih i stručnih radova.

Projekti
Direktno je učestvovao na više projekata, kao projektant saradnik i/ili glavni projektant, u izradi glavnih građevinskih projekata konstrukcija, idejnih projekata, projekata za izvođenje, projekata izvedenog stanja konstrukcija, projekata sanacija i procena stanja konstrukcija i kontrolnih statičkih i dinamičkih proračuna.


OSTALO

Učesnik je u prevođenju evropskih normi EN1998-1.
Služi se engleskim jezikom.

Docent
25.09.2015.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.01.2015.Katedra za konstrukcije
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Projekat armiranobetonske monolitne zgrade Po+P+8+M

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Nelinearna seizmička analiza grednih armiranobetonskih mostova

Magistratura

Građevinsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

2010

Analiza i procena seizmičkih performansi grednih armiranobetonskih mostova

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuŠešlija M., Radović N., Rašeta A., Starčev-Ćurčin A., Kukaras D.: Physico-mechanical properties of concrete mixtures for construction of pavements at bus stations, Građevinar, 2018, Vol. 70, No 2, pp. 121-132, ISSN 0350-2465
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRašeta A., Lađinović Đ., Radujković (Vukić) A.: THE ESTIMATION OF SEISMIC PERFORMANCES OF REINFORCED CONCRETE GIRDER BRIDGES USING NONLINEAR DYNAMIC ANALYSIS, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No 2, pp. 489-496, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Brujić Z.: THE PROGRAM "ST METHOD" FOR DETERMINING THE STRUT-AND-TIE MODELS OF RC PLANE MEMBERS, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2016, Vol. 1, No 23, pp. 291-300, ISSN 1330-3651
(M23) Rad u međunarodnom časopisuStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Brujić Z.: Automatic Obtaining of the Strut-and Tie Models for RC Plane Elements, Tehnics Tehnologies Education Management / TTEM, 2013, Vol. 8, No 4, pp. 1868-1875, ISSN 1840-1503
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Brujić Z.: Automatic Generation of Planar RC Strut-and-Tie Models, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2013, Vol. 11, No 1, pp. 1-12, ISSN 0354-4605, UDK: 624.04:519.673:624.072.22=111
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomLađinović Đ., Radujković (Vukić) A., Rašeta A.: SEISMIC PERFORMANCE ASSESMENT BASED ON DAMAGE OF STRUCTURES – PART 1: THEORY, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2011, Vol. 1, No 9, pp. 77-88, ISSN 0354-4605
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniLađinović Đ., Radujković (Vukić) A., Rašeta A.: Estimation of Seismic Performance of Reinforced Concrete Frame Structures, 17. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers, Faculty of Civil Engineering, Blvd. Partizanski odredi No. 24 P.Box. 560,1000 Skopje, Republic of Macedonia , 4-7 Oktobar, 2017, pp. 212-227, ISBN 978-608-4510-32-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRašeta A., Starčev-Ćurčin A., Lađinović Đ., Rajić N., Šešlija M., Jovanović Đ.: Nonlinear static analysis of RC frame with CDP model for concrete, 6. Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija, Kraljevo: Savez građevinskih inženjera Srbije, 13-15 Jun, 2018, pp. 147-154, ISBN 978-86-88897-11-2, UDK: 624.014.2.042.7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRašeta A., Džolev I., Starčev-Ćurčin A., Lađinović Đ., Kukaras D.: Use of finite element method for simulation of RC beam nonlinear behavior, 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 21-22 April, 2015, pp. 243-252, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: 624.072.2:517.9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRašeta A., Starčev-Ćurčin A., Radujković (Vukić) A.: Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Beam Bridges Exposed to Seismic Actions, 3. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Novi Sad: Department of Civil Engineering and Geodesy, Faculty of Technical Sciences, 21-23 Septembar, 2011, pp. 563-572, ISBN 978-86-7892-336-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRašeta A., Radujković (Vukić) A., Lađinović Đ.: Nonlinear static analysis of five story frame on elastic ground, 10. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Institut za građevinarstvo, 22-24 Novembar, 2006, pp. 517-523, ISBN 86-7892-016-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Malešev M., Kukaras D., Lađinović Đ., Šešlija M.: Strength assessment of the reinforced concrete wall designed by Strut-and-Tie method, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, 6-8 Septembar, 2018, pp. 438-445, ISBN 978-86-6022-070-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Lađinović Đ., Rašeta A., Laban M.: Thermo-mechanical properties of reinforced concrete at elevated temperatures, 12. Risk and Safety Engineering, Kopaonik: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 9-11 Januar, 2017, pp. 88-98, ISBN 978-86-6211-107-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStarčev-Ćurčin A., Rašeta A., Lađinović Đ., Kukaras D., Džolev I.: Behavior analysis of RC wall designed by strut-and-tie method, 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 21-22 April, 2015, pp. 305-310, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: 624.07:004.42
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Malešev M., Šupić S., Lukić I., Draganić (Vukoslavče S., Rašeta A.: ASSESSMENT OF PRESTRESSED RC STRUCTURE OF ROAD BRIDGE OVER THE CANAL DTD ON THE ROAD ODŽACI - BAČKI GRAČAC, 10. Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, Vršac: Savez građevinskih inženjera Srbije, 14-16 Jun, 2017, pp. 165-174, ISBN 978-86-88897-09-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Lađinović Đ., Cvetkovska M., Radujković (Vukić) A., Rašeta A.: Seismic response of RC frame structure modelled according to EN 1992-1-1 and EN 1992-1-2, 17. International Symposium MASE, Ohrid: MASE - Macedonian Association of Structural Engineers Faculty of Civil Engineering, 4-7 Oktobar, 2017, pp. 407-413, ISBN 978-608-4510-32-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović Đ., Rašeta A., Lađinović Đ.: Nonlinear Seismic Analysis of Multi-Storey Steel Frame With Eccentric Bracing, 6. Građevinarstvo - nauka i praksa, Žabljak: University of Montenegro, Faculty of Civil Engineering, 7-11 Mart, 2016, pp. 521-528, ISBN 978-86-82707-30-1
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaLađinović Đ., Radujković (Vukić) A., Rašeta A.: Procena seizmičkih performansi višespratnih armiranobetonskih okvira; "Savremeni problemi teorije konstrukcija", Monografija posvećena uspomeni na profesora Đorđa Vuksanovića, Beograd, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2016, str. 121-132, ISBN 978-86-86363-69-5
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaStarčev-Ćurčin A., Lađinović Đ., Radujković A., Rašeta A.: Capacity design of RC multy-storey frame according to EN 1998-1, Journal of Applied Engineering Science, 2014, Vol. 12, No 1, pp. 57-62, ISSN 1451-4117, UDK: 10.5937/jaes12-5670
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRašeta A., Lađinović Đ.: Seismic Performance Assessment of Girder Reinforced Concrete Bridges, 34. Savremena građevinska praksa, Andrevlje: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, departman za građevinarstvo i geodeziju, 14-15 Maj, 2015, pp. 193-222, ISBN 978-86-7892-685-3
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentTeorija konstrukcijaUniverzitet u Novom Sadu25.09.2015.
AsistentTeorija konstrukcija21.12.2012.
Asistent-masterTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka27.10.2009.
Asistent pripravnikTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka25.10.2006.
Asistent pripravnikTeorija konstrukcijaFakultet tehničkih nauka03.12.2002.