Prof. Darko Reba


Missing picture!

Darko Reba

Full Professor


Telephone021/485-2469
E-mail
Academic titleFull Professor
Employee's biography not found!
Full Professor
25.02.2018.
Historical data about the employee's membership not found!
Data about the current functions of the employee not found!
TitleIn institution
Stambeno poslovni blok u Budvi

Bachelor's thesis

Architecture

Faculty of Architecture

1995

Ulica - element strukture i identiteta centralnih podruÄ?ja vojvoÄ?anskih gradova

Magister thesis

Architecture

Faculty of Technical Sciences

2001

Urbana morfologija i uliÄ?ni sistemi vojvoÄ?anskih naselja

PhD thesis

Architecture

Faculty of Technical Sciences

2005

Criterium of productionDescription
() Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Мараш Игор; Атанацковић Јеличић Јелена; Костреш Милица; Тодоров Марко; Дорић Марија; Реба Дарко; Изведени објекат и ентеријер приказан на међународној изложби са каталогом и рецензијама: Централна зграда Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2013, Међународна изложба „Endless Paper“, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 06-24. јун 2013. године. Двојезични каталог „Endless Paper – exhibition catalogue“, укупно страна 65, Str. 2-4, ISBN 13: 978-86-7892 Награда публике на порталу www.gradnja.rs (више од 3000 гласова) за ”најлепшу зграду у Новом Саду у последњих 25 година”
() Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Р. Динуловић, Д. Реба, Д. Константиновић и М. Зековић Зграда научно-технолошког парка Универзитета у Новом Саду, део на Факултету техничких наука, Архитектонски објекат међународног значаја у извођењу од 2017, Нови Сад, Кампус Универзитета у Новом Саду, Пројекат је приказан на међународној изложби „Now/Sada”, Ректорат Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2011. Каталог изложбе: ISBN 978-86-7892-365-4. http://www.ftn.uns.ac.rs/102778058 http://www.kultura-vojvodina.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=1618&Itemid=199
() Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Д. Реба Прва награда за серијал емисија ''Живот по мери'' у категорији Телевизијске емисије, изложбе и мултимедијалне презентације. 2015 године Међународни конкурс за Награду Ранко Радовић, организатор удружење УЛУПУДС, Београд. http://www.ulupuds.org.rs/nagrada-ranko-radovic/
() Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Друга награда на међународном Салону урбанизма за серијал емисија Живот по мери. Чалнови жирија: др Владимир Мацура – председник, др Дарко Реба, Љубиша Митић, Зоран Хебар, Марија Вашут. 25 међународни Салон урбанизма – у организацији Удруженја урбаниста Србије. Под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства просвете и науке Сремска Митровица 2015 http://www.uus.org.rs/sh/novosti/vesti/97/Sve%C4%8Dano-otvaranje-25-Salona.htm
() Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Чалнови жирија: др Владимир Мацура – председник, др Дарко Реба, Љубиша Митић, Зоран Хебар, Марија Вашут. Учешће у раду жирија 25 међународни Салон урбанизма – у организацији Удруженја урбаниста Србије. Под покровитељством Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства просвете и науке Сремска Митровица 2015 http://www.uus.org.rs/sh/novosti/vesti/97/Sve%C4%8Dano-otvaranje-25-Salona.htm
() Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Reba D., Kostreš M., Krklješ M., Atanacković-Jeličić J.: Član međunarodnog žirija: „Novi arhitektonski programi: inovacija ili recikliranje?" - Međunarodni studentski konkurs u okviru međunarodnog kongresa ASKns2012; raspisivač; Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, april 2012; član žirija
() Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Чланови жирија: Ј. Чипа - председник, Д. Мецанов, Д.Реба, Г. Вујиновић, Л. аћимовић, К. Еветовић, О. Алаћан, Н. Јањић, С. Грковић, Ж. Бајић, Г. Ваш, М. Пријић, И. Дулић. Учешће у раду жирија међународног конкурса, који је расписан у складу са Правилником за спровођење и реализацију конкурса из области архитектонског и урбанистичког стваралаштва. Конкурс је расписало предузеће ДГ градња за „Архитектонско решење уличне фасаде за будући стамбено-пословни објекат П+2+Пк-П+3+Пк у Суботици у улици Шандора Петефија бр. 3 и 5“. Конкурс је објављен на сајтовима: www.bustler.net, www.competitionline., www.konkurado.ch, http:// competitions.archi, www.superprostor.com, www.ingkomora.org.rs, www.ekapija.com, a http://arhitektura.rs. На конкурс је пристигло 93 рада. Подељене су награде у складу са расписом конкурса
() Nagrada ili pohvala na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomМараш Игор; Атанацковић Јеличић Јелена; Костреш Милица; Дорић Марија; Тодоров Марко; Реба Дарко; Мишкељин Ивана; Ецет Дејан; Којић Радомир; Јањушевић Тихомир: Grand Prix међународног Салона архитектуре у Новом Саду за 2014. годину за пројекат Централне зграде Универзитета у Новом Саду и учешће у пратећој изложби, 22-30.05.2014., Нови Сад, објављено у часопису DaNS, Стр. 09-11, CORBISS. SR.-ID 19320844, ISSN 0351-9775
() Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Дарко Реба, Марина Царевић Међународна изложба On Architecture, Скала дизајна - Од микро до макро“ рад Small-scaleUrbanism, Публиковано у каталогу на енглеском језику Exhibition book: Scale of DesignfromMicro to Macro: fromfurn ture design to urban design, Belgrade, 2016, str. 53. ISBN 978-86-89111-13-2.
() Monographic study/chapter in M11 or research in the thematic collection of the leading international importanceReba, D & M Kostreš, 'Planning the Allocation of Cultural Resources in Novi Sad'. in Mickov, B & J Doyle (Eds.), Culture, Innovation and the Economy, Routledge, London, 2017, ISBN 978-1-13-821901-4
() Monographic study/chapter in M11 or research in the thematic collection of the leading international importanceReba D., Vračarić M.: Planning the Allocation of Cultural Resources in Novi Sad'., London, Routledge, London, 2017,, 2017, str. 17-24, ISBN 978-1-138-21901-4
() Monographic study/chapter in M12 or research in the thematic collection of the international importanceCarević Tomić M., Reba D., Vračarić M., Maraš I.: ‘Chapter Serbia’ in J-M. Halleux, A Hendricks, B Nordahl & V Maliene (eds.), Public Value Capture of Increasing Property Values across Europe, Zurich, vdf Hochschulverlag, ETH Zurich, 2022, str. 201-207, ISBN 978-3-7281-4147-7
() Scientific monograph, thematic collection, lexicographical and cartographical publications editing of the international importanceRoter-Blagojević M., Vukotić L., Reba D.: De Re Aedificatoria, Architecture and Ideology, Beograd, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odbor nagrade Ranko Radović, ULUPUDS, Departman za arhitekuturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, 2012, ISBN 0353-7811
() Scientific monograph, thematic collection, lexicographical and cartographical publications editing of the international importanceReba D., Dinulović R., Atanacković-Jeličić J., Vračarić M.: Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sad, 2011, ISBN 978-86-7892-365-4
() Scientific monograph, thematic collection, lexicographical and cartographical publications editing of the international importanceReba D., Dinulović R., Atanacković-Jeličić J., Kostreš M.: Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sad, 2011, ISBN 978-86-7892-365-4
() Scientific monograph, thematic collection, lexicographical and cartographical publications editing of the international importanceRoter-Blagojević M., Vukotić L., Reba D.: De Re Aedificatoria, Architecture and Ideology, Beograd, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odbor nagrade Ranko Radović, ULUPUDS, Departman za arhitekuturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, 2012, ISBN 0353-7811
() Research published in the top international journal***Maraš I., Atanacković-Jeličić J., Vračarić M., Todorov M., Dorić M., Reba D.: Izvedeni objekat Centrаlne zgrаde Univerzitetа u Novom Sаdu; Prikazano na međunarodnoj izložbi “"NOW/SADA" (8-26. decembar 2011. godine) sa dvojezičnim katalogom Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now, str. 7-10, ISBN 978-86-7892-365-4; ; Prikazano na međunarodnoj izložbi „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, (06-24. jun 2013. godine) Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2013, str.7-8 ISBN-13: 978-86-7892-513-9., UDK: COBISS.SR-ID 279358471, http://www.arhns.com/ep/files/EP_catalogue_high.pdf; Objekat je nagrađen na 19. Međunarodnom Salonu Arhitekture u Novom Sadu, 22.05-30.05.2014. godine Nagradom Salona. Prikazano i u časopisu „DANS“ – časopis za arhitekturu i urbanizam; Mirjana Sladić „Centralna zgrada Univerziteta“,br.78, jun 2014, ISSB 0351-9775 CORBISS.SR-ID 19320844.- <u>Nije povezan časopis</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
() Research published in the international journalShahran A., Reba D., Krklješ M.: Thermal comfort, Adaptability and Sustainability of Vernacular Single Family Houses in Libya, Tehnički vjesnik/Technical Gazette Vol. 24/No. 6, ISSN 1330-3651, Online: ISSN 1848-6339, accepted for publication , Tehnički vjesnik - Technical Gazette, 2017, Vol. 24, No. 6, ISSN 1330-3651
() Research published in the international journal***Reba D.: Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa iz naučne oblasti rada kandidata (M23 – prema indikatorima naučne i stručne kompetentnosti u čijem radu postoji stručno/umetnička komponenta): Mеђународни конкурс за награду Ранко Радовић, септембар-новембар 2006, расписивач конкурса УЛУПУДС.- <u>Nije povezan časopis</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
() Research published in the international journal***Reba D.: Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa iz naučne oblasti rada kandidata (M23 – prema indikatorima naučne i stručne kompetentnosti u čijem radu postoji stručno/umetnička komponenta):Međunarodni studentski konkurs Maketime, 2010, raspisivač Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, Novi Sad- <u>Nije povezan časopis</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
() Research published in the international journal***Reba D.: Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa iz naučne oblasti rada kandidata (M23 – prema indikatorima naučne i stručne kompetentnosti u čijem radu postoji stručno/umetnička komponenta): IX konkurs za najbolji Archi CAD semestralni projekat bečelor ili master rad sa područja arhitekture, urbanizma, enterijera i industrijskog dizajna. Pravo učešća su imali studenti osnovnih akademskih i master studija sa područja Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Raspisivač hiCAD Novi Sad- <u>Nije povezan časopis</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
() Research published in the international journal***Reba D., Vračarić M., Krklješ M., Atanacković-Jeličić J.: Član međunarodnog žirija: „Novi arhitektonski programi: inovacija ili recikliranje?" - Međunarodni studentski konkurs u okviru međunarodnog kongresa ASKns2012; raspisivač; Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, april 2012; član žirija- <u>Nije povezan časopis</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
() Research published in the international journalShahran A., Reba D., Krklješ M. (2017): Thermal comfort, Adaptability and Sustainability of Vernacular Single Family Houses in Libya, Tehnički vjesnik/Technical Gazette Vol. 24/No. 6, ISSN 1330-3651, Online: ISSN 1848-6339, accepted for publication, IF (2015)= 0,464
() Research published in the journal of the international importance verified by the special resolutionKostreš M., Reba D.: Housing for the new economic elite - a case study of Novi Sad, Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, 2010, Vol. 8, No 3, pp. 329-343, ISSN 0354-4605
() Research published in the journal of the international importance verified by the special resolutionD.Reba: Street system as deterninant of urban and social structure of central areas of Novi Sad and Sombor, FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 15, No 1, Special Issue, 2017,Facta Universitatis: Paper for the Special issue of "Facta Universitatis: A+CE" journal - “COGNITIVE CITIES - Keeping up with technologies to create cognitive city by highlighting its safety, sustainability, efficiency, imeagebility and liveability”, connected with 3rd International Academic Conference on Places and Technologies ISNN 0354-4605 (Print) ISNN 2406-0860 (Online) pp. 117-130 DOI: 10.2298/FUACE160428008R
() Research published in the journal of the international importance verified by the special resolutionŠunjević M., Reba D., Rajs V., Vujić (Francuski) B., Nedučin D., Vojinović-Miloradov M.: PM mitigation measures utilization trends on building sites in Novi Sad, Serbia during 2019-2022, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2022, ISSN 0354-4605
() Research published in the journal of the international importance verified by the special resolutionReba D., Segedinac G.: Crowdsourcing in participatory planning online platforms as part participative ecosystems, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2019, Vol. 17, No. 1, pp. 81-91, ISSN 0354-4605
() Research published in the journal of the international importance verified by the special resolutionReba D., Stanišić J.: Implementation of energy efficient principles of traditional Vojvodina house on the contemporary facility of local monoclulture farming system, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2019, Vol. 17, No. 3, pp. 251-266, ISSN 0354-4605
() Research published in the journal of the international importance verified by the special resolutionReba D.: Street system as deterninant of urban and social structure of central areas of Novi Sad and Sombor, Facta Universitatis, 2017, pp. 117-130
() Research published in the journal of the international importance verified by the special resolutionVračarić M., Reba D.: Housing for the new economic elite - a case study of Novi Sad, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 2010, Vol. 8, No. 3, pp. 329-343, ISSN 0354-4605
() Report from the international meeting printed in its entiretyKrklješ M., Sladić M., Medenica R., Reba D., Nedučin D.: Cultural heritage along the Danube River as urban development potential – case study of Bačka Palanka, 15. iNDiS, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 24-26 November, 2021, pp. 464-471, ISBN 978-86-6022-253-6
() Report from the international meeting printed in its entiretyŠunjević M., Obrovski B., Dmitrašinović S., Vojinović-Miloradov M., Reba D., Stanić B., Sremački M.: Possibilities of the aplication of the inovative architectural decision analysis model- ADAM within the environmental issues, 12. International Conference of Chemists, Technologists and Ecologists of the Republic of Srpska, Teslić: University in Banjaluka, Faculty of Technology, 2-3 November, 2018, pp. 633-637, ISBN 978-99938-54-74-6
() Report from the international meeting printed in its entiretyŠunjević M., Dmitrašinović S., Rajs V., Sremački M., Obrovski B., Petrović (Đogo) M., Savić B., Reba D., Vojinović-Miloradov M.: Conceptualization of the architectural decision analysis model - ADAM, 1. INTERNATIONAL CONFERENCE THE HOLISTIC APPROACH TO ENVIRONMENT, Sisak: Association for Promotion of Holistic Approach to Environment, 13-14 September, 2018, pp. 711-716, ISBN 2623-677X
() Report from the international meeting printed in its entiretyMedenica R., Vračarić M., Reba D., Carević Tomić M.: GIS-based mapping of development potentials of undervalued regions - a case study of Bačka Palanka municipality in Serbia, 5. International Academic Conference on Places and Technologies, Beograd: University of Belgrade - Faculty of Architecure, 26-27 April, 2018, pp. 758-764, ISBN 978-86-7924-199-3
() Report from the international meeting printed in its entiretyCarević Tomić M., Vračarić M., Reba D.: Primary and Secondary Uses in Cities – Principles, Patterns and Interdependence, 5. International Academic Conference on Places and Technologies, Beograd, 26-27 April, 2018, pp. 175-182, ISBN 978-86-7924-199-3
() Report from the international meeting printed in its entiretyReba D., Carević Tomić M.: Geometry of street system of central areas of vojvodinaćs towns, 6. International Scientific Conference moNGeometrija, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad, 6-9 June, 2018, ISBN 978-86-6022-054-9
() Report from the international meeting printed in its entiretyShahran A., Almayouf K., Reba D., Krklješ M.: Islamic Architecture between authenticity and the modernism, 8. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 November, 2018, pp. 741-745, ISBN 978-86-6022-105-8
() Report from the international meeting printed in its entiretyCarević Tomić M., Vračarić M., Reba D.: Land use patterns correlations, učešće na međunarodnoj izložbi „On Architecture, Fifth Intenational Multimedia Event", 5. On Architecture, Beograd, 6-16 December, 2017
() Report from the international meeting printed in its entiretyŠunjević M., Vojinović-Miloradov M., Reba D., Mihajlović I.: Reshaping of human consciousness through sustainable dormitory, 5. International Conference on Ecology of Urban Areas, Zrenjanin, 30 September, 2016, pp. 133-138, ISBN 978-86-7672-291-4
() Report from the international meeting printed in its entiretyŠunjević M., Reba D., Vojinović-Miloradov M., Zeković M., Obrovski B.: Building material recycling possibillities in Serbia, 11. XI International Symposium on Recycling Technologies and Sustainable Development, Bor: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, 2-4 November, 2016, pp. 273-278, ISBN 978-86-6305-051-8
() Report from the international meeting printed in its entiretyReba D., Vračarić M., Medenica R.: Rithm of open urban spaces, 1. Radical Space In Between Disciplines, Novi Sad: Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 21-23 September, 2015, pp. 163-172, ISBN 978-86-7892-755-3
() Report from the international meeting printed in its entiretyReba D.: Interpolacije kao najdeljkatniji zadatak arhitekture, 1. Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova, Sremski Karlovci, 15-16 May, 2014, ISBN ISBN: 978-86-80929-2
() Report from the international meeting printed in its entirety***Reba D., Carević Tomić M., Maraš I.: Učešće na međunarodnoj izložbi Studija otovrenih prostora Muzeja vojvodine- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
() Report from the international meeting printed in its entiretyReba D., Vračarić M.: Housing for the new economic elite, 9. Conference of the European Sociological Association, Lisabon: Instituto Universitario dr Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, pp. 1-14 (CD), 2-5 September, 2009, pp. 1-14
() Report from the international meeting printed in its entirety***Ecet D., Maraš I., Vračarić M., Reba D.: Пројекат уређења јавне површине у зони зграде Народног Позоришта у Суботици / Design of Public Space in Area of National Theatre Building in Subotica;Приказано на међународној изложби “"NOW/SADA" (8-26. децембар 2011. године) са двојезичним каталогом Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#b3b300;">**greska**</font>
() Report from the international meeting printed in its entiretyDinulović R., Konstantinović D., Zeković M., Reba D.: Projekat pod nazivom ‚‚Zgrada Naučno-tehnološkog parka Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Izložba: Now/Sada: Teaching by Design/Italy Now, MSUV Novi Sad, 1. Izložba: Now/Sada: Teaching by Design/Italy Now, MSUV Novi Sad, Novi Sad: MSUV, Fakultet tehničkih nauka, 8-26 December, 2011, pp. 15-18, ISBN 978-86-7892-365-4
() Report from the international meeting printed in its entirety***Reba D., Vračarić M., Maraš I., Carević Tomić M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Studija Banatskog Aranđelova na Salonu urbanizma u Nišu.Prikazano na 20. međunarodnom Salonu urbanizma 8-15. Novembar, 2011, Niš; Kategorija: Istraživanja i studije iz oblasti urbanizma.- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#b3b300;">**greska**</font>
() Report from the international meeting printed in its entiretyVračarić M., Zimmerman F., Trummler M., Reba D., Nedučin D.: Joint development and implementation of the master program ‘Regional Policies and Development, 5. International Barcelona Conference on Higher Education – GUNI, Barselona, 23-25 November, 2010, pp. 1-6
() Report from the international meeting printed in its entiretyVračarić M., Reba D.: Housing for the New Economic Elite - a Case Study of Novi Sad in Serbia, 9. Conference of the European Sociological Association, Lisabon, 2-5 September, 2009, pp. 1-14
() Report from the international meeting printed in its entiretyVračarić M., Maraš I., Reba D.: Mediating Conflicts Between Natural and Built Environment in Vojvodina , 2. Blu+Verde International Congress "Environscape", Milano: Politecnico di Milano, 23-24 October, 2008, pp. 188-196, ISBN 9-788838-743207
() Report from the international meeting printed in its entirety***Reba D.: Реба, Д, 'Traffic or Social Waterfront of Danube in Novi Sad ', Book of Proceedings/1st Symposium on Waterfronts in the Danube Region, Prvi međunarodni simpozijum po pozivu "Waterfronts in the Danube region: Learning from the British Experience", Novi Sad, 3-6.mart 2006, pp. 87-90, ISBN 86-85211-74-3- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#b3b300;">**greska**</font>
() Report from the international meeting printed in its entirety********Reba D.: Autori: Darko Reba Naziv: Street - element of structure and identity of the central areas of vojvodina's towns Naziv skupa: International postgraduate research in the built and human environment - <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#b3b300;">**greska**</font>
() Report from the international meeting printed in its entirety********Reba D.: Autori: Darko Reba Naziv: Conection of the open space in Kriva Palanka Naziv skupa: Urban space design - <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#b3b300;">**greska**</font>
() Report from the international meeting printed in its entiretyŠunjević M., Dmitrašinović S., Rajs V., Sremački M., Obrovski B., Petrović (Đogo) M., Savić B., Reba D., Vojinović-Miloradov M.: Conceptualization of the architectural decision analysis model - ADAM, 1. INTERNATIONAL CONFERENCE THE HOLISTIC APPROACH TO ENVIRONMENT, Sisak: Association for Promotion of Holistic Approach to Environment, 13-14 Septembar, 2018, pp. 711-716, ISBN 2623-677X
() Report from the international meeting printed in its entiretyReba D.: 'Traffic or Social Waterfront of Danube in Novi Sad ', Book of Proceedings/1st Symposium on Waterfronts in the Danube Region, Prvi međunarodni simpozijum po pozivu "Waterfronts in the Danube region: Learning from the British Experience", Novi Sad, 3-6.mart 2006, pp. 87-90, ISBN 86-85211-74-3
() Report from the international meeting printed in its entiretyReba D., Kostreš M.: Savremene transformacije centralnih područja vojvođanskih naselja, koncepcije i pristupi rešenju saobraćaja , 1. Savremene tendencije unapređenja saobraćaja u gradovima, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Departman za saobraćaj, 18-19 Oktobar, 2007, pp. 15-20, ISBN 987-86-7892-083-7
() Report from the international meeting printed in its entiretyKostreš M., Maraš I., Reba D.: Mediating Conflicts Between Natural and Built Environment in Vojvodina Naziv skupa: 2nd Blu Verde International Congress "Environscape" , 2. Blu Verde International Congress "Environscape", Milano: Politecnico di Milano, 23-24 Oktobar, 2008, pp. 188-196, ISBN 9-788838-743207
() Report from the international meeting printed in its entiretyKostreš M., Reba D.: Housing for the New Economic Elite - a Case Study of Novi Sad in Serbia, 9th Conference of the European Sociological Association, Lisabon, 2-5 September, 2009., 9. Conference of the European Sociological Association, Lisabon, 2-5 Septembar, 2009
() Report from the international meeting printed in its entiretyReba D., Kostreš M.: Housing for the new economic elite, 9. Conference of the European Sociological Association, Lisabon: Instituto Universitario dr Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, pp. 1-14 (CD), 2-5 Septembar, 2009, pp. 1-14
() Report from the international meeting printed in its entiretyKostreš M., Zimmerman F., Trummler M., Reba D., Nedučin D.: Joint development and implementation of the master program ‘Regional Policies and Development, 5th International Barcelona Conference on Higher Education – Higher Education's Commitment to Sustainability: from Understanding to Action, Barcelona, 23 - 25 November 2010, 5. International Barcelona Conference on Higher Education – GUNI, Barselona, 23-25 Novembar, 2010, pp. 1-6
() Report from the international meeting printed in its entiretyEcet D., Maraš I., Kostreš M., Reba D.: Пројекат уређења јавне површине у зони зграде Народног Позоришта у Суботици / Design of Public Space in Area of National Theatre Building in Subotica;Приказано на међународној изложби “"NOW/SADA" (8-26. децембар 2011. године) са двојезичним каталогом Now/Sada:Teaching by Design/Italy Now
() Report from the international meeting printed in its entiretyDinulović R., Konstantinović D., Zeković M., Reba D.: Projekat pod nazivom ‚‚Zgrada Naučno-tehnološkog parka Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Izložba: Now/Sada: Teaching by Design/Italy Now, MSUV Novi Sad, 1. Izložba: Now/Sada: Teaching by Design/Italy Now, MSUV Novi Sad, Novi Sad: MSUV, Fakultet tehničkih nauka, 8-26 Decembar, 2011, pp. 15-18, ISBN 978-86-7892-365-4
() Report from the international meeting printed in its entiretyReba D., Kostreš M., Maraš I., Carević M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Studija Banatskog Aranđelova na Salonu urbanizma u Nišu.Prikazano na 20. međunarodnom Salonu urbanizma 8-15. Novembar, 2011, Niš; Kategorija: Istraživanja i studije iz oblasti urbanizma.
() Report from the international meeting printed in its entiretyMaraš I., Atanacković-Jeličić J., Kostreš M., Todorov M., Dorić M., Reba D.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Central building of University of Novi Sad 2008-2013, Međunarodna izložba „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ukupno strana 65
() Report from the international meeting printed in its entiretyД. Реба, Интерполације као најделикатнији задатак архитектуре, Zbornik radova Prve međunarodne konferencije Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova/Preservation and Improvement of Historic Towns, Sremski Karlovci, 14-15 maj 2014, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, ISBN 987-86-80929-23-1 Стр. 221-237
() Report from the international meeting printed in its entiretyД. Реба & M Костреш, ’Savremeni programi istorijskog grada/Contemporary Programs of Historical Town’, Zbornik radova Druge međunarodne konferencije Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova/Preservation and Improvement of Historic Towns, Sremski Karlovci, 14-15 maj 2015, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin, 2016, pp. 164-181, ISBN 978-86-80929-32-3
() Report from the international meeting printed in its entiretyReba D, M Kostreš & R Medenica, 'Rhythm of Open Urban Spaces', in Bošković, R. et al (Eds.), Radical Space In Between Disciplines, 21-23 September 2015, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 2015, pp. 163-172, ISBN 978-86-7892-755-3
() Report from the international meeting printed in extractsMiljan Šunjević, Mirjana Vojnović – Miloradov, Darko Reba, Zeković Miljana, Obrovski Bora, Živančev Nevena, Sustainable building design and environment Objavljeno na skupu: International Scientific Conference –Engineering for Environment Protection-TOP 2016 (22; Bratislava; 2016 ) Izdavač: Slovak University of Technology ISBN: 978-80-227-4568-0 Strane od: 84 do 84
() Report from the international meeting printed in extractsDarko Reba, Marina Carević: Sistem i pristupi povezivanja studenata sa praksom putem učenja urbane akupunkture Objavljeno na skupu: Trendovi razvoja TREND (22; Zlatibor; 2016 ) Izdavač: Fakultet tehničkih nauka Mesto izdavanja: Novi Sad, 2016 ISBN: 978-86-7892-795-9 Strane od: 136 do 139
() Report from the international meeting printed in extractsMiljan Šunjević, Mirjana Vojnović – Miloradov, Darko Reba, Zeković Miljana, Konstantinović Dragana, Obrovski Bora. Sustainability model between environment and architecture in Vojvodina Objavljeno na skupu: Savjetovanje hemičara i tehnologija Republike Srpske (11; Teslić; 2016 )Protection-TOP 2016 Izdavač: University in Banjaluka, Faculty of Technology Mesto izdavanja: Banja Luka, 2016 ISBN: 978-99938-54-66-1 Strane od: 160 do 160
() Report from the international meeting printed in extractsŠunjević M., Obrovski B., Reba D., Rajs V., Dmitrašinović S., Vojinović-Miloradov M.: Risk assessment of particulate matter generated during construction activities, 25. International Scientific Conference –Engineering for Environment Protection-TOP, Štrbske Pleso: Slovak University of Technology, 15-17 May, 2019, pp. 34-35, ISBN 978-80-227-4913-8
() Report from the international meeting printed in extractsŠunjević M., Dmitrašinović S., Obrovski B., Reba D., Rajs V., Vojinović-Miloradov M.: Implementation of advanced environmental monitoring models in innovative architectural decision analysis model - ADAM, 24. International Scientific Conference-Engineering for Environment Protection-TOP 2018, Štrbske Pleso: Slovak University of Technology, 19-21 September, 2018, pp. 33-34, ISBN 978-80-227-4835-3
() Report from the international meeting printed in extractsReba D., Carević Tomić M.: Geometry of street system in central areas of vojvodinaćs towns, 6. International Scientific Conference moNGeometrija, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 6-9 June, 2018, pp. 9-9, ISBN 987-86-6022-054-9
() Authorized discussion from the international meetingРеба Д. : Зид у урбаном простору, Конференција " Зид као феномен у архитектури и урбанизму", Факулет техничких наука, Нови Сад, 9. април, 2009
() Authorized discussion from the international meetingРеба Д. : Мaterialization of Urban Elements, Conference "Thinking about Time", Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 23 April, 2010.
() Authorized discussion from the international meetingReba D.. : Аrchitectonic project of the Science and Technology Park in Novi Sad, MORDIC project – introductory conference, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, 28 September, 2010.
() Monograph of the national importance, monographic edition,Реба Д. „Улица – елемент структуре и идентитета“, Орион Арт, Београд. (203 стране), ISBN – 987-86-83305-51-3
() Monograph of the national importance, monographic edition,Реба, Д, Улични систем и урбана морфологија , ФТН – издаваштво, Нови Сад. 2016. година (156 страна), ISBN 978-86-7892-851-2,
() Chapter in the M41 or research in the prominent thematic collection of the leading national importanceРеба Д, & Бандић А, ''Морфолошке карактеристике архитектонских објеката за сценски дизајн у Републици Србији'', у Куртовић-Фолић, Н., ур., Унапређење стратегије обнове и коришћења јавних простора у просторном и урбанистичком планирању и пројектовању, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2011, Нови Сад, стр. 231-268, ISBN 978-86-7892-254-1
() Chapter in the M41 or research in the prominent thematic collection of the leading national importanceРеба, Д & М Костреш, ''Анализа потенцијала отворених простора централних подручја војвођанских градова као места социјализације'', у Куртовић-Фолић, Н., ур., Унапређење стратегије обнове и коришћења јавних простора у просторном и урбанистичком планирању и пројектовању, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2011, Нови Сад, стр. 33-55, ISBN 978-86-7892-254-1
() Chapter in the M41 or research in the prominent thematic collection of the leading national importanceReba D., Milinković A.: Morfološke karakteristike arhitektonskih objekata za scenske dogadjaje u Republici Srbiji, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2011, str. 231-268, ISBN 987-86-7892-255-8
() Chapter in the M41 or research in the thematic collection of the national importanceРеба Д. : Department of Architecture in Novi Sad – Recent Ten Years, Strumenti e metodi per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali, Facolta Architettura "Valle Giulia", Rome, 29 September, 2008
() Chapter in the M41 or research in the thematic collection of the national importanceReba D., Milinković A.: Urbani i programski konteksti kulturnih centara u Vojvodini, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,, 2013, str. 179-196, ISBN 978-86-7892-563-4
() Chapter in the M41 or research in the thematic collection of the national importanceРеба, Д & М Костреш, ''Ритам урбане форме'', у Куртовић-Фолић, Н., ур., Оптимизација архитектонског и урбанистичког пројектовања у функцији одрживог развоја Србије, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2014, Нови Сад, стр. 473-492, ISBN 987-86-7892-661-7, Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском
() Scientific monograph, thematic collection, lexicographical or cartographical editingDinulović R., Reba D., Dorić M.: ZID?: umetničko prostorna instalacija, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, Grid, 2009, ISBN 978-86-7892-196-4
() Scientific monograph, thematic collection, lexicographical or cartographical editingРеба, Д, М Костреш, И Мараш & М Царевић, ур., Урбанистичка студија обнове насеља Банатско Аранђелово, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2011, ISBN 978-86-7892-337-1
() Scientific monograph, thematic collection, lexicographical or cartographical editingРеба, Д, М Костреш & И Мараш, ур., Урбанистичка студија централног подручја Бачке Паланке, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2009, ISBN 978-86-7892-198-8
() Scientific monograph, thematic collection, lexicographical or cartographical editingРеба, Д, Р Динуловић & И Мараш, ур., Студија развоја и реконструкције централне зоне Ирига, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2008, ISBN 978-86-7892-070-7
() Scientific monograph, thematic collection, lexicographical or cartographical editingРеба Д., Динуловић, Р., Дорић, М., ур.: Зид?: уметничко/просторна инсталација, ФТН – Нови Сад, 2009, ИСБН 978-86-7892-196-4
() Scientific monograph, thematic collection, lexicographical or cartographical editingReba D., Carević M., Maraš I.: Urbanistička studija otvorenih prostora Muzeja Vojvodine, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2014, ISBN 987-867892-494-1
() Scientific monograph, thematic collection, lexicographical or cartographical editingРеба, Д, & М Царевић, ур., Стратегије трансформације централног подручја Сомбора, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2016, ISBN 987-867892-827-7, Уређивање научне монографије, тематског зборника, лексикографске или картографске публикације националног значаја
() Scientific monograph, thematic collection, lexicographical or cartographical editingРеба, Д, & М Царевић, ур., Урбанистичка студија уређења отворених простора Музеја Војводине, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2013, ISBN 987-867892-494-1, Уређивање научне монографије, тематског зборника, лексикографске или картографске публикације националног значаја
() Scientific monograph, thematic collection, lexicographical or cartographical editingReba D., Carević Tomić M.: Urbanistička studija povezivanja Novog Bečeja i reke Tise, Novi Sad, Departmana za arhitekturu i urbanizam - Fakultet tehničkih nauka, 2018, ISBN 978-86-6022-057-0
() Scientific monograph, thematic collection, lexicographical or cartographical editingReba D., Carević Tomić M.: Urbana akupunktura - studija kampusa Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Departmana za arhitekturu i urbanizama - Fakultet tehničkih nauka, 2018, ISBN 978-86-7892-907-6
() Scientific monograph, thematic collection, lexicographical or cartographical editingReba D., Carević Tomić M.: Strategije transformacije centralnog podrucja Sombora, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2016, ISBN 987-867892-827-7
() Scientific monograph, thematic collection, lexicographical or cartographical editingReba D., Carević Tomić M., Maraš I.: Urbanistička studija otvorenih prostora Muzeja Vojvodine, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2013, ISBN 987-867892-494-1
() Scientific monograph, thematic collection, lexicographical or cartographical editingReba D., Kostreš M., Maraš I., Carević Tomić M.: Urbanistička studija obnove naselja Banatsko Arandjelovo, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2011, ISBN 987-86-7892-337-1
() Scientific monograph, thematic collection, lexicographical or cartographical editingMaraš I., Reba D., Kostreš M., Reba D., Kostreš M., Maraš I.: Urbanistička studija centralnog područja Bačke Palanke, Novi Sad, FTN - Novi Sad, 2009, ISBN 978-86-7892-198-8
() Research published in the journal of the national importanceReba D., Kostreš M.: Planiranje distribucije kulture u Novom Sadu, Interkulturalnost. Časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije, 2018, pp. 83-87, ISSN 2217-4893
() Research published in the journal of the national importanceРеба Д. : Седма интернационална летња школа, Архитектонски факултет Ћирило и Методије Скопље, стр 56., ДАНС, записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, број 23, 1997, стр. 56, ISSN 0351-9775
() Research published in the journal of the national importanceРеба Д. : Студенти архитектуре у Новом Саду , ДАНС, записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, Број 29, 1998, стр. 32, ISSN 0351-9775
() Research published in the journal of the national importanceРеба Д. : Изложба модела са предмета елементи и склопови зграда, ДАНС, записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, Број 29, 1998, стр. 32, ISSN 0351-9775
() Research published in the journal of the national importanceРеба Д. : Мера трансформације, ДАНС, записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, Број 36, 2001, стр. 15-16, ISSN 0351-9775
() Research published in the journal of the national importanceРеба Д. : Прва конференција архитектонских школа са простора балкана, ДАНС, записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, Број 40, 2003, стр. 38, ISSN 0351-9775
() Research published in the journal of the national importanceРеба Д. : Фонд архитекте Благоја Ребе, ДАНС, записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, Број 41, 2004, стр. 61, ISSN 0351-9775
() Research published in the journal of the national importanceРеба Д. : Приземља као оквир социјалних миљеа, ДАНС, записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, Број 44, 2007, стр. 18 – 19, ISSN 0351-9775
() Research published in the journal of the national importanceРеба Д. : Булевар, ДАНС, записи из архитектуре, урбанизма и дизајна, Број 52, 2007, стр. 4-7, ISSN 0351-9775
() Research published in the journal of the national importanceReba D.: Sportska hala u Futogu, DANS zapisi iz arhitekture, urbanizma i dizajna, 2008, No 55, pp. 48-55
() Research published in the journal of the national importanceReba D.: Urbani dizajn u Školi Arhitekture u Novom Sadu, DANS zapisi iz arhitekture, urbanizma i dizajna, 2009, No 66, pp. 68-68
() Research published in the journal of the national importanceReba D.: Zatvoreni bazen u naselju Klisa u Novom Sadu
() Report from the meeting of the national importance printed in its entiretyРеба Д. : Приказ четири архитектонске реализације, изложба "Аутори, дела, методи у српској архитектури на прелому векова", 30.9.-14.10.2005. године, учешће на изложби националног значаја (са националном селекцијом и штампаним каталогом у издању Центра за истраживање и валоризацију градитељског наслеђа ВАМ, Међународни културни центар YUBIN)
() Report from the meeting of the national importance printed in its entiretyРеба, Д & M Костреш, ''Савремене трансформације централних подручја војвођанских насеља, концепције и приступи решењу саобраћаја'', Саветовање са међународним учешћем 'Савремене тенденције унапређења саобраћаја у градовима', 18-19. октобар 2007, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, стр. 15-20, ISBN 987-86-7892-083-7
() Report from the meeting of the national importance printed in its entiretyРеба Д. Салон Архитектуре Новог Сада, 2005 у организацији Друштва архитеката Новог Сада, Стамбено пословни објекат,Железничка 9,Нови Сад, каталог стр. 17.
() Report from the meeting of the national importance printed in its entiretyРеба Д. Салон Архитектуре Новог Сада, 2005, у организацији Друштва архитеката Новог Сада, Пословни објекат Кулске Банке, Зрењанин – реконструкција фасаде и уређење ентеријера, каталог стр. 22.
() Report from the meeting of the national importance printed in its entirety1998 Сремска Митровица, Изложба радова- Урбанистичка студија централне пешачке зоне у Сремској Митровици;
() Report from the meeting of the national importance printed in its entirety1998 Салон Урбанизма, Ниш, Изложба радова- Урбанистичка студија централне пешачке зоне у Сремској Митровици (ауторски тим:Дарко Реба, Срђан Зорић и Зорица Флорић)
() Report from the meeting of the national importance printed in its entiretyРеба Д. Салон Архитектуре Новог Сада, 2007 у организацији Друштва архитеката Новог Сада, Стамбено пословни објекат ''Цепелин'', каталог стр. 12.
() Report from the meeting of the national importance printed in its entiretyРеба Д. Салон Архитектуре Новог Сада, 2008, у организацији Друштва архитеката Новог Сада, Пословни објекат фирме Гарди, каталог стр. 8
() Report from the meeting of the national importance printed in its entiretyРеба Д. Салон Архитектуре Новог Сада, 2008, у организацији Друштва архитеката Новог Сада, Ентеријер фирме Гарди, каталог стр. 15
() Report from the meeting of the national importance printed in its entiretyРеба Д. Салон Архитектуре Новог Сада, 2010 у организацији Друштва архитеката Новог Сада, Затворени базен на Клиси, каталог стр. 48
() Report from the meeting of the national importance printed in its entiretyMiljan Šunjević, Mirjana Vojnović – Miloradov, Darko Reba, Zeković Miljana, Konstantinović Dragana, Obrovski Bora. Model održivog razvoja za Vojvodinu Objavljeno na skupu: International Scientific Conference ETIKUM (10; Novi Sad; 2016 ) Izdavač: Fakultet tehničkih nauka Mesto izdavanja: Novi Sad ISBN: 978-86-7892-825-3 Strane od: 157 do 160
() Report from the meeting of the national importance printed in its entiretyРеба Д. Салон Архитектуре Новог Сада, 2012 у организацији Друштва архитеката Новог Сада, Средња школа Доктор Милан Петровић,
() Report from the meeting of the national importance printed in extractsDinulović R., Reba D., Kostreš M., Zeković M., Maraš I., Konstantinović D., Carević M., Todorov M., Miškeljin I.: EE Preporuke/EE Recommendations, 1. ENVIROSCIENCE, Novi Sad, 26-27 Septembar, 2012, pp. 42-43, ISBN 978-86-910591-4-9
() Report from the meeting of the national importance printed in extractsДинуловић, Р, Д Реба, М Костреш, М Зековић, И Мараш, Д Константиновић, М Царевић & И Мишкељин, 'ЕЕ Препоруке/EE Recommendations, 1. ENVIROSCIENCE, Нови Сад, 26-27. Септембар, 2012, pp. 42-43, ISBN 978-86-910591-4-9
() Defended Doctoral dissertationUrbana morfologija i ulični sistemi centralnih područja vojvođanskih gradova
() Defended Magister thesisUlica - element strukture i identiteta
TitleScientific areaHigher education institutionElection date
Full ProfessorArchitectural-Urbanistic Planning, Design and TheoryUniversity of Novi Sad25.02.2018.
Associate ProfessorArchitectural-Urbanistic Planning, Design and Theory25.02.2013.
Assistant ProfessorArchitectural-Urbanistic Planning, Design and Theory07.10.2011.
Assistant ProfessorArchitectural-Urbanistic Planning, Design and TheoryFaculty of Technical Sciences03.11.2005.