Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер заштите животне средине (Маст.инж.зашт.жив.сред.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Штрбац др Драгана
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Физичко хемијски принципи302004
Виши курс математике 1211003
Практикум заштите животне средине302037
Изборни предмет 1М220015
Изборни предмет 2М220014
Стручна пракса000033

Година: 1, Семестар: Летњи

Слободни изборни предмет220004
Пројектовање система заштите330004
Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада00010014
Израда и одбрана мастер рада0000812