Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства (Маст. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60 

Студијски програм „Мерење и регулација“ је организован као модеран и динамичан студијски програм, усаглашен и са стандардним актуелним технологијама електротехнике и рачунарства и са најсавременијим технологијама електротехнике и рачунарства, и конципиран тако да студенти кроз практичне предмете утврђују градиво стечено на стручним предметима....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Урекар др Марјан
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Изборни предмет 130300.006
Изборни предмет 230300.006
Изборни предмет 330300.006
Изборни предмет 4302-300.006
Изборни предмет 5302-300.006

Година: 1, Семестар: Летњи

Изабрана поглавља из мерно-информационих система40040.009
Стручна пракса00006.004
Мастер рад - студијски истраживачки рад000120.0012
Мастер рад - израда и одбрана00004.005