Predmet: Matematika 3 (17 - H203)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematika 1dada
Matematika 2dada
Glavni cilj studenta je osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje, sticanje teoretskih znanja iz oblasti navedenih u sadržaju predmeta i mogućnostima njihove primene u inženjerskim naukama.
Teoretska znanja iz oblasti navedenih u sadržaju predmeta. Veština rešavanja diferencijalnih jednačina, integrala funkcija više promenljivih, određivanja ekstremnih vrednosti funkcija više promenljivih i primene Laplasovih transformacija. Teoretska znanja o mogućnostima primene proučavanih oblasti u inženjerskim naukama.
Realne funkcije dve ili više realnih promenljivih. Integrali funkcija više realnih promenljivih: krivolinijski, dvostruki, trostruki, površinski. Integralne veze. Obične diferencijalne jednačine prvog reda. Obične linearne diferencijalne jednačine višeg reda sa konstantnim koeficijentima. Laplasova transformacija sa primenama.
Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ralević, N., Čomić, L., Pantović, J.Zbirka rešenih zadataka iz Matematičke analize II2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Jovanka PantovićMatematika 32019Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Jovana Dedeić, Marija Delić, Jovana Kovačević, Jovanka PantovićZbirka rešenih zadataka iz Matematike 32019Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Teorijski deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Pantović dr Jovanka
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dedeić dr Jovana
Docent

Auditorne vežbe